tirsdag 15. november 2022

"This week in police"

Onsdag, 7.12.2022:

Det er eigentleg synd og trist det som skjer med justissektoren. 
Eg finn ikkje andre ord for alt det tullet som politi og rettsvesen står oppi, og nye saker dukker opp nærast til dagen.
Kvar skal vi begynne i dag?

Kva med den pågåande Tengs-saka? Denne nitriste historien går sin gang, og i dag følgde eg deler av vitnet Asbjørn Rachlew si forklaring. Han er avhøyrsekspert og arbeider til dagleg ved PHS. 
Skandalen rundt den forrige tiltalte vart om mogleg enda verre etter Rachlews forklaring, og dette bildet oppsummerer meir enn eg nokon gang kunne fått ned på papir. Øh....tastatur.


Personleg prestisje gikk framfor det å belyse saka på ein korrekt måte. Det er ille å sjå på.


Kva anna?
Tja, kanskje vi kan bruke nokre linjer på justisministerens varslingsombud fra i sommar? De husker sikkert fagforeininga som frarådde politansatte om å varsle om kritikkverdige tilhøve i etaten. Det skulle justisministeren fikse.

Sa ho.

Nokre månader etterpå er heile historien lagt på is. Godt gammeldags spel for galleriet kallar vi slikt, og her er eg faktisk heilt på linje med PF. Undra si tid er altså ikkje forbi. La oss håpe Stortingsfleirtalet tvinger eit eige ombud på plass, da regjeringa ikkje ser ut til å være i stand til det.
Ta gjerne med politijuristane også. Dei har sikkert noko dei vil ha sagt.
Hvis det er ein etat som verkleg kunne ha bruk for eit varslingsombod, så må det være politiet. Den tredje triste, og smått rystande saka i dag er om politiinformanten som vart drepen.
Ein tragisk sak om kor ille det kan gå.
Det er så ein nesten ikkje forstår korleis slikt kan gå an.
Nå opnar Spesialenheten etterforskning, så da får vi sjå kva som skjer.
Det vil dessverre ikkje forbause meg om det dukkar opp at narkotikaomsetning har vore ein del av bakteppet her. I "krigen mot narkotika" har politiet generelt og NNPF spesielt vore uten skruplar.


Sak fire må bli dette aldeles hjelpelause utspelet fra ein av mine gamle kullkamerater fra Politiskolen 1987-1989. 
Artikkelen er så full av tullball at det vert vanskelig å vite kor ein skal begynne, men vi kjenner igjen påstandane om at mange politifolk nå ikkje veit korleis dei skal operere mot rusbrukarane. Dette er sjølvsagt berre tull, for talet på brukarsaker har gått drastisk ned, noko som tyder på at langt dei fleste politifolk faktisk forstår reglane veldig godt. Det er sjølvsagt nokon som strittar imot, og ikkje overraskande er det ALLTID NNPF-medlemmer, forkledd som politifolk som er på bana
Politifolk flest forstår altså regelverket veldig godt, og forstår at det ikkje er noko nytt som har skjedd. Det er berre det at politiet i mange år har brote lova ved uforholdsmessig bruk av tvangsmiddel. Det er som vi har sett, ikkje så lett for gamle narkokrigarar å forholde seg til loven.

Innlegget i Politiforum skildrar også alt som er galt med norsk narkotikapolitikk, om at unge ned i ungdomsskulealder kan få tak i stadig sterkare stoff, så lett som ingenting. Og nettopp derfor må vi fortsette å bruke straff og tvang som verkemiddel.... Altså; Vi bruker samme oppskrift som vi har gjort i 55 år, og håpe på eit nytt resultat.

Dette er å holde seg sjølv for narr, men be my guest.

At dei som har klokketru på straff og forbod som førebyggande middel, ikkje kan sjå på suksessen vi har hatt med tobakk, er meg komplett uforståeleg. Tobakkspolitikken er ein einaste stor suksesshistorie. Til alle narkokrigarar vil eg sei; Sjå og lær av den strategien vi har fulgt der. 


Til slutt: Gladnytt!

#løgnfabrikken #nnptaper medlemmer. Og det FØR årsrapporten deira for 2022 kjem ut. Naturleg nok. 2022 er jo ikkje over enda, så da må eg sei eg er spent på korleis det har gått. Og nesten enda bedre, korleis den kommande rapporten fra Rolleforståelsesutvalget vil bidra på medlemstalet. Det ser vi ikkje før i 2024 eingang.

Men verda går framover som vi ser.


I 2019 var det 3316 medlemmer, ein liten nedgang fra 3340 i 2018. 2795 politiansatte, og det utgjer ein mykje mindre del av antall politifolk enn ein skulle tru. Politiets Fellesforbund t.d. har over 17000 medlemmer. OK; det er ikkje rett å sammenligne ein fagforening og ein "frivillig og ideell rusorganisasjon", men du ser poenget. 

Vel, i 2021 var medlemstalet gått nedover enda meir, og med adskillig større fart. Noko som eg set stor pris på.Etter ein liten medlemsoppgang fra 2019 til 2020, så vart NNPF adskillig meir omdiskutert i media i høve rusreforma, og resultatet vart gledeleg nok ein nedgang i medlemstalet på 319 stk, derav 220 politiansatte. 
Nå i 2022 har foreninga vore i søkelyset som aldri før, med oppslag om trenering av Utvalgets arbeid, samt ein del uheldige (for dei) opptrednar i media. Ein kommande rettssak om satireplakater i Oslo vil neppe hjelpe på omdømmet heller.
I mi krystallkule ser eg at medlemsantallet vil minke med nokre hundre til, hvis ikkje heile foreninga vert dømt så nord og ned for sitt samrøre med politiet, at den finn det best å legge ned.

"There is hope in a hanging snore", som Eggen sa.
*****************************************************

Torsdag, 1.12.2022:


Da er vi inne i desember, og kva er vel da bedre enn å drive lett harselas over forunderlege og beint ut uforståelege hendingar og utsagn fra norsk politi generelt, og NNPF spesielt. Vi trenger ikkje leite lenge for å finne slikt.

For eit par veker sidan var Kriminalteknisk Forum ute i Politiforum og klaga sin nød over kva som KAN komme til å skje når Rolleforståingsutvalget legg fram sin (forhåpentligvis knusande) rapport utpå nyåret. 
KTF frykter at rapporten kan bety kroken på døra for kriminalteknisk arbeid, da dette er ein frivillig og ulønna organisasjon. 
Problemet er ikkje at det er frivillig verv, neida. Dei fryktar å legge ned fordi dei (drrrrumrrrroll) ikkje får drive på med dette i arbeidstida....

Yes, det er sant. Frivillig og ulønna arbeid vert altså utført i.....arbeidstida. 
Eg har vært med i idrettslag, jakt og fiskelag, turlag, sykkelklubbar, LEVE, bygdelag og you name it. Men eg har ALDRI brukt arbeidsdagen min på frivillig organisasjonsarbeid. 

Ja, eg satt nokre timar på kontoret mitt og laga quiz, men det var etter arbeidsdagens slutt. 

Det er nemleg det som er vitsen med frivillig og ulønna arbeid; At det skal skje utanfor arbeidstida. Hvis du bruker arbeidsdagen på slikt, ja da snylter du faktisk på arbeidsgivaren din, uansett om du bedriv dette av ideelle årsaker. KTF er ikkje i nokon særstilling når det gjeld frivillig arbeid. Hvis så er, da kan vi og rekne verv i idrettslaget som "førebyggande".


Det er nesten som ein ikkje trur det er sant. Men parodien går mot nye høgder i politi og påtalemakt utpå nyåret.

Da er det beramma ein rettssak for å....... (hold tight).....henge opp plakater.
OK, personleg har eg kanskje ikkje allverdens sans for desse plakatane, men really?? Påtalemakta tar altså ut tiltale mot ein eksadvokat som har hatt det litt moro og hengt opp desse satiriske plakatane rundt om i Oslo. Ved å lage ei sak om dette, har Politiforum bidrege til enda meir publisitet, men det er nå så. Det som VAR eit marginalt stunt i Oslo, er nå omtalt (m/bilder) i mange riksmedia, og da ikkje minst i etatens eige fagblad.

Nå skal ikke eg være bedre/verre enn andre, så derfor ber eg om at desse bilda ikkje vert spredt vidare :-)


Evanger er til dagleg Statsadvokat og klager over at kallenavnet "Goggen" og denne "etterlysninga" vil forfølge han resten av livet. Dette er samme mann som i eit TV-program påstod at "er det så nøye med denne stigmatiseringa da?"Eg trudde at utdanna jurister og statsadvokater hadde ein smule sjølvinnsikt og hjerne, men der tok eg feil gitt. Evanger har nok heller ikkje kjennskap til dette med "ytringsfridom", spesielt mot "Statsmakten". Hvis ein vanleg borgar ikkje kan ytre seg kritisk mot ein politioverbetjent (som i det minste har hatt skamvett til å holde ein låg profil i denne saka) og ein statsadvokat, så er vi på ville vegar. Det er ein føresetnad for ein demokratisk rettsstat at slike ubehaglige ytringar skal kunne framsettast. Politiet tillot for eit par år sidan nynazistar å marsjere i Kristiansand, men satireplakatar mot dei sjølve, skal det altså reagerast mot.

Prikken over "i(diotien)" kjem når Evanger forlanger kr. 50 000,- i oppreisning også...

You can`t make this shit up.Nei.
Det er altså ikkje måte på kor hårsåre representantar for vårt voldsmonopol kan bli når det går utover dei sjølve. 
Vi skal til Finnmark, distriktet der politimeisteren ikkje veit forskjellen på avkriminalisering og legalisering. Det som skjer der, har eg nesten problem med å tru er ekte. Det er så bortreist at eg har vanskar med å tru det er sant, og eg er framleis ikkje overbevist om at dette er tilfelle.

Som kjent vart lister over medlemmer i NNPF utgitt til privatpersonar i fjor ein gang. Dette var etter offentlighetsloven, og såleis ikkje noko å sutre over. Slik er det nå ein gang, når ein har vært så dum at ein lar medlemskontingenten bli trekt over lønna, istaden for å t.d. vippse, slik som dei fleste andre frivillige organisasjoner og lag gjer i vår moderne, digitale kvardag. 

Min første tanke er, hvis dette er tilfelle..... Hvis du er så korka som avsendaren av dette avviket inn til Datatilsynet tyder på, da håper eg virkeleg at norsk politi ikkje får generelt løyve til å bære våpen. 
Påstandane i denne avviksmeldinga er så hinsides, at ein må være busatt under ein stein for å finne på noko slikt.
Nåja, at NNPF i Finnmark har adresse i Oslo er morsomt nok, Torggata 1 er hovedsete for norsk avholdsrørsles høgborg. Der er dei samla alle.
Det som står i avviksmeldinga er også feil. 
Det var ikkje anna enn navn og politidistrikt som stod oppført. Ingen adresse, ingen e-post, ingen tlf. og iallfall ingen f.dato. Ei god gammeldags løgn altså.
Eg har nemleg listene sjølv, og eg har nok ikkje tjent ei krone på å selge dei. Hell, no. Har faktisk ikkje delt dei med nokon. Kanskje eg burde dratt inn nokre lappar på dette likevel? 
Neida.

Og listene er solgt på DarkWeb?? Til Hells Angels??? (Året 1997 kaller)

Wow. Når kven som helst kan be om å få listene gratis, på det vanlige nettet, via heilt lovlige metodar, så er det ingen som betaler for å få dei på det mørke nettet. 

M.a.o. løgn her også.

At NNPF har blitt nedlagt i Finnmark, og at foreininga har tapt omdømme, skal vi være glade for. 
Dei kan ikkje skulde på andre enn seg sjølv, så mykje løgn som dei har spredd, det er tross alt #løgnfabrikken vi snakker om her.


Det verste?

Det er at slike saker som dette øydelegg for alle i norsk politi som GJER ein skikkelig jobb. Det er heldigvis fleirtalet av norsk politi som ikkje er involvert i NNPF. Det er berre det at NNPF skriker og hyler så j****g..... Akkurat som grisen når den skal slaktast. NNPF forstår vel at dei synger på siste verset dei også.  Mest mulig skrik før dei forsvinn altså. 

*************************************************************


Tirsdag, 15.11.2022

Som tidlegare politiansatt og utdanna fra fortidas Politiskole, så er det mest fascinerande å lese kva som nå skjer i etaten. Eller rettare; Det som har skjedd siste året.

Feil og tabbar ramler ut av skapa i eit slikt tempo at det går ikkje an å holde følge lenger, så i dag bestemte eg meg for å starte enda ein tråd, som risikerer å bli lang.

Det blir forresten litt feil å kalle det ein tråd om "Norsk Politi", for det vil i hovedsak dreie seg om ruspolitikken, men det vert garantert nokre skråblikk i fall det er nokre babuuu-historiar ellers også.

La oss sjå kva som har skjedd. I dag.
Ein kan knapt tru at slike ting skjer i norsk politi, but here goes.


Skal vi starte med verste først, men også det enklaste, og endatil uten rus involvert?

Vi skal til vårt nabofylke i Nord, der ein "betrodd medarbeider" skal ha tatt med seg diverse politieigd utstyr for nesten 700 000,- NOK
Vedkommande vart suspendert, og har i ettertid sagt opp.
Sikkert like greit, da det jo vil bli pinlig å bli fradømt jobben i tillegg.

Men eg lurer verkeleg på kva som har klikka for denne politiansatte. Slikt går ikkje an; Ta med seg politiutstyr, og så selge det, med fortjeneste rett i eigen lomme.

Det er verkeleg ille, og ikkje eingang Spesialenheten kunne la være å reagere denne gang.

Det seier jo litt.


Hending nr. to i dag, skjedde på Politiets Fellesforbund sitt årsmøte, og det er smått surrealistisk å lese. 
Kamuflert som tillitsvalgt i KRIPOS, går ein politimann på talarstolen og anklager Riksadvokaten for "snikinnføring" av terskelverdiar. Etter hans vurdering er det eit brot på maktfordelingsprinsippet når Høgsterett og Riksadvokat  har handla som dei har gjort. 


The ego is strong in this one.

Vedkommande er utdanna fra Politiskolen, forhåpentligvis med nokre kurs ekstra, men når han, som politimann, faktisk påstår at Riksadvokat og Høgsterett ikkje kan jobben sin, så er min første reaksjon; Pensjoner deg. Nå. Aller helst i går.

Og tillitsvalgt for KRIPOS?
Det gir eit skinn av seriøsitet, men han er såklart medlem i #nnpf, og Politiets Fellesforbund har dessverre forfalt til å bli eit talerør for dei, all den tid #nnpf ikkje vil/tør uttale seg lenger.

But wait! There is more!
Samme mann som påstår at Høgsterett og Riksadvokat ikkje forstår maktfordelingsprinsippet, klarer altså ikkje å forstå eit enkelt regelsett om korleis ein skal handheve tvangsmiddel. 

OK, hvis du ikkje framstod som tverr, og ikkje så reint lite dum fra før, så gjer du det iallfall nå. 

Det er også den vanlige sutringa om at Riksadvokatens nye retningslinjer er uklare, noko som seier SVÆRT mykje om vrangviljen der i gården. Reglane, som ikkje er nye, men presisert, har blitt brukt ulovleg i mange år, og det er sjølvsagt hardt for gamle narkotikakrigarar å innrette seg etter nye tider. Reglane er, som eg har skreve om før, ikkje vanskelige i det heile tatt. Det er viljen til å følge dei som er vanskelig. Du kan lese heile Riksadvokatens skriv her.

Oppsummert: #nnpf i tillitsmannsforkledning viser at dei ikkje vil innordne seg nye tider, og for oss andre så er inntrykket at dei gjer seg sjølv til idiotar. Dei treng da ikkje gjere seg dummare enn dei er. 


Sak nr. 3 denne tysdagen er av meir intern karakter, men eg synes den er ganske alvorleg likevel.
Det går meir på etatens holdning til dei som meiner noko anna enn det som har vore deira syn. Med "etaten" så burde eg vel presisere at det i bunn og grunn er #nnpf vi snakker om.

Før i høst vart min kollega i LEAP Scandinavia  utsatt for ein slags ...tja... spøk (?) da eit medlem i #nnpf hengte opp ein plakat om #nnpf sin såkalla "utdanningskonferanse". Denne saken fikk eit hyggelig utfall, heldigvis.
Men så må sjølvsagt ein løknisse henge opp ein ny plakat, på kveld/natt, uten at vedkommande har ryggrad til å stå fram, ikkje enda iallfall.
Du kan følge saken på twitter forresten.

Slikt er kanhende morsomt på det interne fyllejulebordet som #nnpf snart skal ha, iallfall første gangen. Når det skjer for andre gang, så ber det preg av mobbing på arbeidsplassen.

Men dette er #nnpf sin modus i eit nøtteskall: Plage, sjikanere, håne og spre regelrett løgn om sine meiningsmotstandarar. Dei avstår fra einkvar diskusjon, men blokkerer, ignorerer og regelrett herser med andre politifolk som har eit anna syn på narkotikapolitikken vi fører.

Gudbedre for ein gjeng, og det er forferdelig å tenke på at eg var medlem i denne bedritne organisasjonen heilt fram til eg slutta i politiet. Eg skammer meg virkelig over det.

Og Politidirektøren??
Gjer ingenting. Årsak: Ho har tidlegare støtta #nnpf sitt syn, og gjer det vel sannsynlegvis enda. 
Det er på overtid, men #bjørnlandmågåIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar