fredag 19. november 2021

Lustrabakkar 2022

 November.
Mørkt, regn og vind.

Men om nokre månader er det på ny tid for den megapopulære "Lustrabakkar" på sykkel igjen!

Seks nye bakkar av høgst varierande lengde og utfordringsgrad er plukka fram, og vi byrjar med den kortaste, som er:

"Skildheim climb aust" (Nei, det er ikkje eg som har funne på navnet).
Usle 300 meter, men pene 45 høgdemeter gir eit snitt på 13,5% med parti over 20%.

Kun 13 personar har tatt denne turen, og rekorden er fra 2017. Den lyder på 1:17.

Og hvis du er redd for å trille på grus, så kan eg roe nervane med at segmentet kun omfattar delen med fast dekke. Ca. der grusen byrjar, sluttar segmentet. Skulle være enkelt.Neste bakke ut er ikkje mykje lengre, men går på grus.
Vi skal bort på Indrebøgdi ein tur, for det som vert kalla "Li bru-klatring1"

Knappe 600 meter lang, og 61 høgdemeter gir eit snitt på 10,5%, med parti på 17 og 18%.
Rekorden er fra 2020 og lyder på 2:43.
Totalt 105 forsøk fordelt på 32 personar sålangt. 

Vi held oss på Indre Hafslo, og flytter oss nokre steinkast bort til "Fet -Lambhaug, gamlevegen"

Ganske så nøyaktig 1,00 km lang og 69 høgdemeter gir ikkje overraskande 6,9% i snitt. Det er imidlertid korte parti på over 10% også her.


88 forsøk av 40 personar, og rekorden er på 4:01 og vart satt i år.Da skal vi over på ein litt lengre sak, ute på Hafslo, nemleg det såkalla "RV55 Climb"
Det går fra Stolpen og opp på Heggmyrane, er 2,3 km, stig 104 m, og det gir eit snitt på 4,5%
Sidan alle kjenner denne biten som sin eigen lomme, så treng ein ikkje gå i detaljar om kor det er brattast og greier. Over 700 personar har tatt denne bakken tilsaman over 4200 ganger.
Rekorden er fra juni 2021 og lyder på 4:43.
Om den forrige bakken er mytkje brukt, så er den neste det stikk motsatte, det er nemleg ein av dei minst brukte bakkane i heile kommunen. "Fagredalen, fast dekke"
Vi skal ta av i Fåberg og opp anleggsvegen mot Fagredalen i ca. 4,3 km. Det stig pene 413 høgdemeter her, noko som gir eit snitt på 9,6%.
Det er brattast i byrjinga, med korte parti på 11%, ellers stig det jamnt heile vegen.
Kun ti personar har tatt turen opp kvar sin gang her.


Rekorden er fra 2017 og er på 22:52. Og ja, det er fast dekke oppover her, men det fins parti i svingane som er nedslitt til grus, tilsaman ca. 50 m. Asfalten er grov og slitt, og vegen er mildt sagt lite trafikkert, noko som gir utslag i mose og kanhende sleipe parti. Vær obs når de skal nedatt!
Mål er ved brua der det faste dekket sluttar , dvs. bru nr. 2.Siste bakke i denne omgang er i dalstroka innafor, Nørstedalen.
For dei av oss som ikkje har sykla inn den flotte og ville dalen lengst inne i kommunen; Her er sjansen. Dette er ein makelaus fin tur, der Stravasegmentet er på 14,8 km. og som gir oss 786 høgdemeter. Det er ein svært ujamn stigning, der bratte bakkar vert avløyst av flater og små unnabakkar. 
Snittstigning er på overkommelige 5,3%, men det fins parti på over 15%.53 personar har tatt 70 turar her, men vær obs på at satelittilhøva er langtfra dei beste. Sjølv tok eg turen i 2020, og ingen tid vart registrert grunna dårlege mottakarforhold. I såfall skal vi nå klare å få tatt ei tid likevel. 
Rekorden er forøvrig fra august 2020 og lyder på 1:05:53.
Og ja, heile vegen er på grus.
fredag 5. november 2021

Minneverdige sykkelturar 2021

 Da kan eg omsider skrive igjen, så nokolunde normalt, på eit normalt tastatur, med tilnærma normal armstilling. Det mangler mykje før eg kan rette og bøyge armen slik som før, men takka være fysioterapi og eigentrening, så skal eg iallfall kunne leve med etterverknadane av ulukka.

Eg pleier alltid å ta ei lita oppsummering av sykkelsesongen, dei minneverdige turane fra vår/sommar/haust.
Nå som det ikkje blir meir sykling dette året, iallfall ikkje minneverdig, så kan eg like godt ta det nå.

Det er berre eit lite aber; Eg har skreve om to av dei tre turane før.

Den første minneverdige turen tok eg i juli, qr-versjonen av Sognefjellsrittet. Den vart minneverdig grunna finværet, sykkelfølgets problem som vi tok på alvor, og ikkje minst at eg sykla mutt åleine dei siste åtte-ni mila. Tot. ca. 140 km og over åtte timar i alt.
Meir om turen her.


Den andre turen var den fra Rosendal i Kvinnherad og til Sogndal.
Det var makelaust fint, men vart ganske så sliten på slutten av dei 26 mila, to ferjeturar, 3000 høgdemeter og 16 timar på farten.
Meir om turen her.


Men den desidert mest minneverdige turen kom 31. august. 
Ingen lang treningstur, ingen nye rekordar, men den dagen eg velta såpass stygt at eg faktisk kunne ha havna på gravlunda.
Tidligare på dagen hadde eg vore i Bergen, vore med på opninga av kunstutstillinga Straffskader, snakka til statsminister Solberg, fått veksla nokre ord med kunnskapsminister Melby, og møtt superfolka fra rusreformrørsla. You know who you are!

Vel heime ville eg ut å leite etter min kones stolne sykkel. Den vart blitt borte fra arbeidsplassen eit par veker før, og sjølv om det ikkje var ein rådyr landevegssykkel, så hadde den sin misjon. Nyoverhala var den også, og god til sitt bruk.
Normalt blir syklar berre brukt som eit framkomstmiddel, så dumpa, men ikkje denne tydlegvis. Den er framleis ikkje komen til rette, no tre månader seinare, berre så det er sagt.

Eg trilla roleg omkring i bygda, både her og der, på tenklege og utenklege plassar, men ingen sakna sykkel var å sjå. Vel, eg kunne i det minste vatne på gravene på gravlunda medan eg var ute, så da gjorde eg det til slutt.
På veg nedatt kyrkjebakken, i ca. 35 km/t så kom eit vindkast og blåste av meg capsen. Eg tok automatisk etter det flygande hovudplagget med høgre hand, og bremsa med venstre....

Det gikk ikkje bra.

Eg datt i unnabakke, landa på asfalten og kjende umiddelbart at dette ikkje var spesielt godt. Faktisk var det dritvondt, spesielt i venstre arm. Blodet rant fra kutt og sår i ansikt, på hendene, kne  og eg klarte ikkje å flytte med ut av vegen. Totalt mørbanka. Eg har ramla på sykkel mange ganger, og vore til legebesøk eter sykkelvelt med jamne mellomrom, men dette var noko heilt anna.
Eg fekk mumla fram at eg trengde hjelp, og til alt hell var det folk på vegen nedanfor som fekk varsla ambulanse. Den var på plass etter berre nokre minutar, og så gjekk det slag i slag.
Lege kom til, og det gikk i blålys til Sogndal, der eg vart lempa over i helikopter og vidare til sentralsjukehuset i Førde. Eg fekk  til alt hell mykje smertestillande, for når kroppens eige smertestillande lager var tomt, så var morfin godt å ha.
På sjukehuset vart eg lappa saman, men  armen var heilt sjukt vond, og det viste seg at det var brot i albogen. Det hemma meg veldig, og dei første dagane var eg sjeleglad eg var på sjukehus. Dessverre vart operasjonen utsatt dag etter dag, noko som frustrerte meg ikkje så reint lite. Til slutt var eg på nippet til å sette i gang min private helseforsikring, men sju dagar etter fallet, så kom eg omsider til. Dagen etterpå kunne eg få reise heim, og med taxi, fire vegarbeidsstopp og åtte netter på SSSF kom eg  (framleis) mørbanka heim. 
Den første kvelden gjekk eg 50 meter i sneglefart, da var eg utslitt, men heldigvis har det gått mykje framover sidan da.
Eg kunne imidlertid pårekne varige men i form av noko stiv og svak arm resten av livet, men ein får nå ikkje ta sorgene heilt på forskot heller.


Ei stor takk til dei som kom til og hjalp meg på plassen. Til ambulansefolka, sjukehuspersonell, legar, pleiarar, fysioterapeutar og kva det enn måtte være; Eg er sjeleglad for at vi har dykk. 

I ettertid: Eg kunne faktisk ha omkomme der oppi bakken, kun 50 meter fra grava til Kristoffer. Eg kunne blitt ein grønnsak, havna i rullestol, eg kunne ha brote armar, kragebein, ribbein, føtene, indre skader og gud veit kva. 
Konklusjonen må bli: Eg var tross alt heldig. 

tirsdag 10. august 2021

Stortingsvalget 2021:

 Etter åtte år med Erna Solberg ser det dessverre ut som om vi får eit regjeringsskifte. Ikkje fordi at H er så innmari bra i alt og eit, men fordi vi får ei grå-"grønn" regjering med snev av ein farge som vi slett ikkje kan tenke oss. Ja, eg tenker på SP, som kaller seg grønne, men det må kun være fordi det er ein fin farge.

I morgon opnar det for førehandsrøysting i kommunen, og eg tek like gjerne turen ned på Rådhuset nå, så er vi ferdig med det. Det skjer neppe noko spesielt siste månaden som får meg til å endre syn likevel.


Kva skal vi stemme på?

Vi bruker eliminasjonsmetoden.

Tilfeldigvis byrjar eg med Rødt. Dei har forsåvidt ein del gode poeng, og har fjerna seg lysår fra det revolusjonære programmet dei hadde tilbake i gamle dagar, da forkledd under navna RV og NKP.
I dag er dei ikkje så veldig forskjellige fra resten av partifloraen, og Moxnes framstår som klok og bestemt. Dog; Eg kan ikkje erindre ein einaste anna person fra Rødt.
Politikken deira har sine gode sider, men feilar kapitalt på andre. Dei vil t.d. ut av EØS, og meiner at USA og Nato sitt nærvær i Norge er ein trussel mot oss og vårt gode forhold til Russland. Alle utanlandske soldatar må ut av Norge, og vi bør ikkje innrette oss som eit haleheng til Nato og USA.

Det er ikkje mogleg å stemme på nokon som meiner dette. EØS er eit gode for landet, og utan USA, er ikkje Europa og Nato verdt ein døyt. Og "vår gode nabo Russland" som Rødt skriv i programmet sitt, har invadert nok naboland allereie til at vi burde ha lært.

Men det verste med Rødt er at dei skal skatte dei med "høy inntekt", dvs. slike "rikingar" som meg.
Ja, det er faktisk slik. Tilfeldigvis er min inntekt på over 600K i året, og har vore det i nokre år. Derfor må eg skatte enda meir enn det eg gjer. Og skatt på eigedom? Etter å ha nedbetalt lån på huset, så skal eg begynne å betale skatt for å få lov til å bo der også?
Og er eigentleg 600 000,- så veldig høg inntekt?

Konklusjon; Uaktuelt å stemme på Rødt.Krf er neste på lista mi, og igjen, dette er heilt tilfeldig.
Dei har, som Rødt, mange gode poeng, men har bevega seg i heilt feil retning. Unnateke på meiningsmålingane da. Der går det stadig nedover, som seg hør og bør i eit land så sekulært som vårt. Gudstru betyr svært lite for stadig fleire av oss, og sidan eg aldri har trudd på korkje gud eller djevel, så er det heilt blåst å stemme på eit parti som absolutt skal trumfe livssynet sitt inn i samfunnet generelt og skular spesielt.
Dessutan var dobbeltmoralen hysterisk da dei stemte for rusreforma nå i sommar, samstundes som dei ba opposisjonen å gravlegge heile reforma. 

Og innskrekning av abortlova??? Seriøst? La kvinner bestemme over sin eigen kropp.

Konklusjon; Uaktuelt å stemme på Krf.SV kan være eit alternativ å gi stemma si til. Hell yeah! Eg har endatil stemt på dei før, for fire år sidan var det vel. Det var fordi vi opplevde ein av toppkandidatane som svært behjelpleg da katastrofen ramma oss for snart seks år sidan. Det betydde mykje, og gjer det framleis. SV synes eg har mange gode punkt, men dei har også nokre katastrofale manglar.
Ruspolitikken deira derimot er god, og som twitterbrukar har eg fått med meg nokre av dei ivrige fra SV på den fronten. Dessuten er dei tydlege i dette med religion, noko som også betyr mykje.

Men eit parti som vil sei opp EØS, og er lunkne til Nato-styrker i Norge kan eg ikkje stemme på. Begge deler er viktige saker for meg. Dog, eg håper inderleg at SV kan havne i regjering til høsten, ikkje minst på bekostning av neste parti på denne lista....

Konklusjon: Neppe......som er Senterpartiet. 
Ein gang i tida hadde eg sans for Vedum og Toppe. 
Det var den gang, og definitivt ikkje nå. Ja, SP er i framgang, og det vil forbause meg mykje om dei ikkje feier inn i regjeringskontora nå til høsten. Da skal vi få opne alle lensmannskontora att, det skal byggast jernbane til Tromsø, tvangssamanslåtte kommunar og fylke skal oppløysast, og alt vil såklart bli mykje bedre.

Den som trur på dette, er mildt sagt naiv.

Men det som er avgjerande for min del, er at SP har framvist den totale kunnskapsløyse i høve rusreforma som dei var med å torpedere nå i sommar. Dette er partiet som hevdar at det nå skulle bli lov å labbe omkring med ein bærepose dop, utan at politiet kunne gjere noko. 
Dette er direkte løgn, og eg stemmer ikkje på løgnarar. 

Og kan Vedun snart begynne å svare seriøst, istaden for å fnise og le bort alle spørsmål? Det er faktisk mange av oss som kunne tenkt å få svar, og ikkje berre babbel.
I mine auge er dette landets mest useriøse partileiar og parti. Av dei parti som har sjanse til å komme på Stortinget altså. Tulleparti som Alliansen, PDK og FNB, og småsekter som Sentrum, Liberalistene, Demokratene m.fl. gidd eg verkeleg ikkje bruke tid på.
I likskap med SP.
Vel, fire år får dei nok, og da får vi sjå kor mykje bedre alt er blitt. (Ironi)

Konklusjon: Ikkje ein snøballs sjanse i helvete om eg stemmer på ein fjasekandidat av Vedum sitt kaliber.


MDG har eg fått høgt på alle valgomatane mine i sommar, og det er ei lita overrasking. Det hadde garantert aldri skjedd for ti år sidan, men heldigvis er ein i stand til endre syn på ting og tang.
MDG sitt store pluss er ikkje berre miljøprofilen deira, men for meg er ruspolitikken deira midt i blinken. Dei går inn for ansvarleg og klok narkotikapolitikk, med bl.a. legalisering av cannabis.

Vidare er dei istand til å faktisk tørre og meine noko, om enn kor lite populært det kan være. Og ikkje minst må dei ha nokre av landets tøffaste politikarar i Bastholm og Berg, som får så hatten passar dag ut og dag inn. Eg må sei eg beundrar desse to tøffe damene. 
Den store feilen med MDG er den øknomiske politikken deira.  Også her føler eg meg som ein slags riking som skal skattast i hel, og forslaget med borgerlønn synes eg er bak mål. Folk må også få lov til tjene godt, spesielt i private bedrifter, sålenge dei samme bedriftene ikkje kjem og ropar på øknomisk nødhjelp fra det offentlige. 
Men igjen: MDG kunne vore eit godt alternativ. 

Konklusjon: Hmmm. Mykje bra. 


Venstre er berre for lærarar og akademikarar, eller? Eg er ingen av delene, men meldte meg inn i V som ein direkte reaksjon på AP sitt landsmøte nå i vår. Nei, eg er på langtnær enig i alt som V har på programmet sitt, men dei har fronta den viktige rusreforma, om enn den vart lansert før dei kom med i regjeringa. 
Melby framstår som intelligent og fornuftig, og med Rotevatn og Raja som støtte, så burde dei ha klart å femne om langt større velgargrupper. Venstre sitt problem må være regjeringsslitasje, og la oss berre håpe dei karrar seg over sperregrensa. Landets eldste parti har etter mi meining så mange gode poeng at vi trenger dei på Stortinget. Dei gjer ikkje ting lett for seg sjølv ved å ta kontroversielle standpunkt, men sålangt er det iallfall det partiet som eg har fått mest sans for.

Konklusjon: Mest sannsynleg.


Arbeiderpartiet slit på meiningsmålingane, og ser ut til å gjere sitt dårlegaste val etter krigen. Til tross for dette, så vil vår neste statsminster heite Jonas Gahr Støre. Trøsta med det, er at dei, ja nettopp, slit på meiningsmålingane. Eg håpar inderleg at valget viser at dei kan utgjere fleirtal med SV, R og MDG, slik at vi iallfall kan slippe SP i regjering. Det hadde da vore noko.
AP har mange gode punkt i programmet sitt, men deira store ulempe er at dei framstår vage, uklare, trege og prøver å ri to-tre hestar på ein gang. 
Dei slit også med forgubbing, noko som spesielt viste seg i den katastrofale rusdebatten. AP vil altså fortsatt straffe sin eigen arbeiderklasse sine barn, etter å ha gått inn for endring i ruspolitikken i årevis. Da det kom til stykket, så hadde dei ikkje ryggrad til å stå for det dei hadde sagt i eit par tiår, og DET er det største politiske sviket på mange, mange tiår.
AP bør kvitte seg med dei middelaldrande kvite menn fra offentleg forvaltning som har dominert partiet deira nå i årevis, få inn unge progressive krefter som tør å meine noko kontroversielt.
Det er nemleg AP sitt store fortrinn; ein stor del av partiet er nemleg nytenkande på så mange vis, men i dette partiet er det ikkje rom for annleistenkande, så kven veit korleis det vil gå.
Nye krefter må iallfall til, og etter det gedigne sviket dei hadde nå i vår, så skal ikkje det bli gløymt med det første. 

Konklusjon: No way. Eg stemmer ikkje på dei som sviktar på denne måten.


Frp har eg merkeleg nok stemt på ein gang i UngDommen. Med vekt på Ung og Dum.
I dag vil eg ikkje ta i dei med ildtang ein gang, iallfall ikkje den vaksne delen av partiet. Med Listhaug, Helgheim, Tybring-Gjedde og andre forunderlege skapningar i spissen, så går det heldigvis berre nedover og nedover på målingane. 
Dette er partiet som seier det er ok med røyk og vin på gamleheimen, ølsalg på bensinstasjonane, promillekøyring i båten, men FY!!!! til hasj.
Slik dobbelmoralisme er til å få fnatt av. 
Dessutan opererer dei i grenseland mot det brunspraglete innimellom, og omtaler utlendingar i, la oss sei, mindre fine ordlag både i tide og utide. Muslimar er visst superfarlige terroristar, noko som er like usakleg som å hevde at Frp-medlemmer er nazistar. Begge påstandane stemmer ikkje.
Og klimapolitikken? Å herre. Dette er partiet der deira gamle partieigar framleis ikkje klarer å halde kjeft, men må komme med noko tullball med jamne mellomrom, berre for å komme i avisa eller på TV. ALT Carl I. seier nå til dags er bortreist. Trist igrunn, han var ein gang både flink og fornuftig.
Not anymore.

Ellers: Nevnte eg Frp si totalt uduglige rekke av justisminstrar? Ikkje? Neivel. Frp si rekke av justisministrar er den største samling politiske klovnar på denne sida av 1945. 

Konklusjon: Ha-ha!!


Så har eg kun eit parti igjen, regjeringspartiet Høgre.
Desse har eg også stemt på før i tida, og det er fordi dei har hatt gode representantar både lokalt og nasjonalt. I mitt hovud hadde ei ideell regjering bestått av H og V med fleirtalet bak seg på Stortinget, men sidan eg ikkje trur på gud eller djevel, så trur eg heller ikkje på nissen.
H og Solberg spesielt har framstått solide, om enn noko slitne siste året. Det verkar som dei kan ha godt av ein pause, og heller komme sterkt tilbake om fire år.
H sin iver etter å reformere, uten at eg kan sjå ein klar raud tråd i arbeidet, kan vise seg å bli deira bane. Kvifor skulle vi absolutt slå saman kommunar og fylke som ikkje ville det? Kunne de ikkje heller lagt ut ein sekk med gulrøtter (som kommunane faktisk kunne FÅTT) istaden for å tvinge gjennom eksempelvis Troms og Finnmark som omtrent ingen i Finnmark ville ha?
Korleis er fylkesgrensene samanlikna med eksempelvis politidistrikta nå? Burde ikkje alle innbyggarar ha krav på tryggleik fra det offentlege?
Jo, eg ser at mange kommunar burde vore samanslått lenge før, men bruk andre virkemiddel enn tvang da. Alt har sin pris.
Høgre sin store fordel heiter likevel Bent Høie. Mannen som har vore istand til å innsjå sine eigne feil, og som dessverre såg sitt store rusreformarbeid bli senka av eit AP som på si side var lurt trill rundt av ein farleg lobbyorganisasjon. 
H har svært mange gode sider, men det er berre til å innsjå at Team Solberg snart må trekke inn årane, og overlate styringa til eit svakt AP og ein fjasete Vedum. O.M.G.

Konklusjon: H er bra, men treng ein pause nå. lørdag 31. juli 2021

Topptrimmen 2020 - 2022: Liastølsbreakulen

 Da var det klart for topp nr. ti av ti i denne utgåva av Topptrimmen. Har aldri vore så tidleg ferdig før, det er tross alt berre juli i den andre sesongen enda.

Kva i all verda skal ein finne på resten av hausten og til neste år?
Gå andre turar? Nei, eg går kun toppturar. Får heller sykle litt ekstra da.


Liastølsbreakulen, eit navn som ein utlending må elske, befinn seg mellom dalføra Jostedalen og Tunsbergdalen. Den skal ikkje forvekslast med Liabrekulen som vi besøkte for nokre år tilbake, som ligg inne i Jotunheimen, mellom Nørdstedalseter og Sognefjellshytta ein stad.

Startpunkt er fra Gardshaug, der vi køyrer opp mellom dei to små tunnelane etter Fossøyadn.
Det er skilta, og vi kan køyre heilt opp til ca. 250 moh. Derfra er det merka sti til Liastølen, Sperlestølen og Vassdalen.
Turen til Liastølsbreakulen er sagt å være blant dei tyngre og lengste i denne utgåva av Topptrimmen, så det var med ein smule skepsis vi byrja gå opp mot Liastølen, 2,3 km. fra Gardshaug.
Ein grei sti å følge, men dagsformen var elendig. Dette var for tidleg på dag for min del, klokka var ikkje ein gang 0900, og det er ikkje spøk for ein som likar bedre å starte å gå kl. 2000...

Til Sperlestølen på 650 moh. gjekk det heilt greit å gå, og derfra måtte vi sondere terrenget litt (bokstavlig talt) for å finne kursen vidare. Nokre plastremser var hengt opp, og dei var vi kjende med skulle vise vegen vidare innover dalføret. Vi følgde derfor desse, og kom inn på ein heilt grei sti, om enn helst befordra av storfe. Det gjekk såpass lett innover, at vi ikkje gjekk opp på Grånosi for å komme oss til toppunkt, men valgte å følge elva. Problemet var imidlertid at elva var forholdsvis stor og stri grunna varmen og regnværet dagane før, så vi måtte gå heilt inn i framenden på det vesle vatnet på kote 1152 før vi tok av oss skoa og vassa over i aldeles sjukt kaldt brevatn. Nei, det var ikkje djupt, og eg skal tåle litt kaldt vatn. MEN: Vi fikk ei ekstra utfordring grunna dei kvasse steinane på botnen, så hvis eg kan komme med eit råd; Eit par tjukke ullsokkar kan være smart å ta med seg dersom du vert nødt til å vasse. 
Etter eit par minuttar akking, sukking og klaging over kaldt vatn og skarpe steinar, så fant vi ein grei kurs opp mot det som heiter Grøndalsfjellet. Toppen på Liastølsbreakulen kunne vi allereie sjå, så det var ikkje noko utfordring denne gang, enda det var nesten tre km. att til toppen. 

Fra vatnet og opp var det bratt, men vi kom oss nå opp på eit vis, utan synlege problem. Dvs. heilt til vi var uheldig og ein stein losna. Eg vil anta at den var på eit par hundre kilo, og det var ille nok. Men enda verre vart det da den drog med seg ein stor stein 20-30 meter nedanfor oss, og ei blokk på ein kubikk for deisande nedover. Den gjekk kast i kast eit par hundre meter, heilt til den stoppa delvis ut i vatnet, laaaangt der nede. Akkurat da var eg sjeleglad for at det ikkje var andre som gjekk denne ruta bak oss.

Etter denne smådramatiske hendinga, som oppstod da vi var komne nesten heilt opp det flatare partiet, bestemde vi oss for å gå på den motsatte sida av dalføret nedatt, dvs. ned Grånosi. Grunna rasfaren der som vi gjekk, kan eg ikkje tilrå andre å gå der nå. Greit å ta seg opp, javel, men altså farlegare enn det såg ut. 

Vel oppe på Grøndalsfjellet kunne vi sjå tre store vardar, dei lengst vekke var på Liastølsbreakulen, over to km. borte. Det fine med desse vardane er at det er ganske så greit å finne fram, sjølv om vi gjekk med både kart, GPS og sporsetting på tre apper.
Det var fint å gå, og sjølv om vi var på ein utsatt plass, så var det omtrent ikkje eit vindpust. Sola steikte, og det var i det heile ein flott dag i denne storslagne og ville delen av kommunen vår. 
Toppunkt ligg på eit platå, og kan ikkje seiast å være ein markert topp. Men utsikta var likevel storslagen til alle kantar. Det var nesten rart å sjå nedatt på det vesle vatnet som vi hadde vassa i eit par timar før, laaaaangt der nede. 

Sidan det var så flott på toppen, så tok vi oss god tid. Vi brukte fire timar og 18 minuttar opp, inklusiv alle pausar, og det er eg fornøgd med på ein dag da beina var tunge som bly. 

Vi hadde altså bestemt oss for å gå nedatt via ryggen på Grånosi, og måtte gå over lange snødekte områder i byrjinga. Totalt gjekk vi eit par kilometer på snø denne dagen, seint i juli. Det kan også være greit å være klar over at ein kryssar breparti her, og blåisen var avdekka på begge sider av der vi gjekk nedatt. Men dette er på flatmark, og etter ruteanvisning fra Turlaget, så det er heilt trygt å gå midt over. Det er likevel viktig å unngå kantane, bre er bre. Ellers såg vi kor mykje Liabreen må ha minka siste åra. Berre på karta eg har, fra 2000, 2013 og det nyaste fra 2021 ser vi forskjellar. Bl.a. er det dukka opp enda eit lite vatn i enden av Liastølsbreen, ca. kote 1220. Det er kun ein liten dam på kartet fra 2013, og ikkje med i det heile tatt på det fra 2000. 

Grånosi var lett å følge nedover, men var mykje lenger enn vi såg føre oss. Årsaka var at denne går i ein boge, først nordover, før det snur mot øst og søraust. Ikkje den kortaste vegen altså, men den desidert tryggaste. 

Det var antaglegvis lettare å komme opp på Grånosi enn ned, men hundre meter i litt vidjer og grov ut tålte vi greit, så lenge vi kunne komme ned att til kreaturflokken nede i dalen. Derfra var det berre til å følge spora til Liastølen, og vidare ned til Gardshaug.

Totalt gjekk vi i åtte timar og 25 minuttar, inklusiv alle stopp.
Det vart ein tur på 18,8 km, såleis ikkje av dei lengste i distanse. 
Men høgdemeter vart det, ganske mange også. 1573 høgdemeter, og eg ser ikkje at vi kunne spart oss mange av dei.

Det er framleis ein del topptrimmarar som har denne fine turen att. Personleg hadde eg venta den noko verre, men det gjekk eigentleg greit. Jo, det er drygt å gå, når ein ser toppen på fleire kilometers avstand, men da veit ein iallfall kor ein skal.
Grunna det flate terrenget på begge sider av dalføret, så må eg sterkt anbefale å ta turen i klarvær. Det å subbe omkring her i tåka, vil eg påstå er direkte uforsvarleg. 
På klare dagar ser ein da også mykje, mykje meir, og 30. juli kunne vi sitte i t-skjorte i nesten 20 varmegrader på toppen, og berre slape av. Det fortjente vi da også.

Med dette er Topptrimmen over for denne gang. 50 fjell av høgst varierande karakter er bestegne, og 15 av dei har eg gått to ganger, totalt altså 65 toppturar.

Dessverre er knea skikkeleg plagsomme i nedoverbakkane, så eg får sjå kva som skjer når den nye perioden startar om knappe to år. Det er moro å gå på nye stader, men eg må spørre meg om det er verdt det, såpass plagsomt er det faktisk blitt.

Time will show.

Bilder: På turen opp tok eg dette nasjonalromatiske bildet, der det einaste som manglar er ein eller annan populistpolitikar i bunad. På hest.
Sperlestølen nede i dalføret. Men når ein skal til Liastølsbreakulen, så skal ein ikkje gå inn dit, men altså følge skiltinga til Liastølen.


Veldig greit med slike skilt.


Her er vi på veg opp mot vatnet på kote 1152. Allereie her kunne vi sjå toppunkt.
Vi gjekk herfra opp til venstre for bildet, og følgde Grøndalsfjellet innover.

Vel oppe på Grøndalsfjellet var det fint å gå, og vi hadde framleis god sikt til målet for dagen.Her, på toppen, måtte eg sjølvsagt ta eit bilde tilbake på der vi hadde gått. Det er kanskje ikkje så lett å sjå på bildet, men nede i dalbotnen ligg altså det vesle vatnet der vi måtte vasse over. 


Lett å finne toppen i slikt vær!

Nedatt mot Grånosi. Det ser kanskje fælt og steinete ut, men det var adskillig bedre å gå enn det ser ut som. Heldigvis.

Godt nede på Grånosi måtte eg berre ha eit bilde av Vangsen, med Hurrungane i bakgrunnen.Her er forresten Stravaspora våre. Hvis du vil vite meir, så kan du følge meg der. 
søndag 25. juli 2021

Topptrimmen 2020 - 2022: Skurvenosi

 Da byrjar det seg verkeleg å nærme seg slutten for desse ti toppane også. Ein sesong før planlagt, men når sjansen byr seg, så kan ein like godt hoppe i det.

Topp nr. ni vart "bestegen" onsdag 21.7.2021, og det var Skurvenosi over Åsetvatnet i dei indre strøk av kommunen. Mrk at det forøvrig er ein topp beliggande på andre sida av Mørkridsdalen med same navn, men den skal få vente nokre år til.

Kortet til Luster Turlag fortel oss at dette er ein heller lang tur, men "slett ikkje vanskeleg".
Det hadde dei rett i.

Jo, det var sjølvsagt litt bratt fra parkeringsplassen og opp til Åsetvatnet og dei mange hyttene på Osen, men det er ein mykje brukt sti, som må seiast å være heller lett å gå, tross det bratte terrenget. 

Eg har aldri vore på Osen og Åsete før, men her var det verkeleg fint. Eg forstår veldig godt kvifor det er såpass mange hytter og stølshus her, for dette er sikkert ein av dei finaste stølane i heile kommunen. Og det seier ikkje lite.

Vi valde å gå for det sikre, om enn noko lengre, alternativet for å komme på toppen av Skurvenosi. 
Og det sikre var å følge stien langs vatnet fra Osen til Åsete. Dette er ein strekning på ca. 2,5 km. som er lett å gå, men også litt kjedelig. Til alt hell er det så fint her, at ein alltids finn noko å sjå på.

Fra Åsete følgde vi stien som er merka til Arentzbu, eller nedatt i Mørkridsdalen. 
Ca. på høgde 1180 dreia vi av rett aust, og kom oss rimeleg greit opp til toppunktet. Med Strava og kart var det ein ganske så enkel sak. Fire timar og eit kvarter brukte vi opp.
Den som vil følge spora mine, kan berre følge meg på Strava.

Eit fint utsyn mot alle dei høge og kjende toppane i Jotunheimen på denne fine sommardagen!

Nå stod berre det verste att, nemleg å gå ned att. Det er mykje verre enn å gå opp. Vi brukte litt tid på å finne ein litt enklare trase ned til stien, og det var svært vellukka. Nede fra stien såg det bortimot uframkommeleg ut, med bratte lier, men det var på avstand. Her var det ingen problem å gå, og vi burde nok tatt denne traseen opp også.
Vi kom ned til stien ca. 1130 moh, og det var ein liten bekk og ein stor stein som var grei å bruke som utgangspunkt. Det kjem bilde fra staden lenger nede i posten.

Herfra var det berre til å følge stien heilt ned til bilen. Enkelt og greit.
Hadde eg visst det var så "enkelt" å komme seg opp på Skurvenosi, så hadde eg glatt valgt denne toppen framfor den langt meir utfordrande Greineggi veka før. 
Jo, det var noko lenger å gå, men i langt bedre terreng.

Med alle stopp, og det var ikkje reint få, så brukte vi totalt over åtte timar på turen. Det gjekk med uhorvelige mengder drikke på denne varme sommardagen, sjølv var eg tom allereie på Osen på veg ned. Da var over to liter drukke. Eg burde hatt med minst ein liter til.
Totalt gjekk vi 21,5 km, og forserte 1450 høgdemeter. Vi KUNNE ha valgt andre ruter fra Osen og opp, og tatt ein rundtur, men valgte som sagt å gå for det sikre. Tross finvær og heller folksomme ruter.


Skurvenosi må seiast å være ein ganske så grei tur. Jo, det er eit stykke å gå, men i lett terreng og i sti. Turen fra Åsete og bort att til Osen var mildt sagt kjedeleg, og eg er sjeleglad for at det var så fint der som det var. Ellers hadde eg vel gått i søvne. Slik blir det gjerne heim att fra toppturar.

Mange topptrimmarar har allereie vore på Skurvenosi, og for dei som ikkje har vore der; Det ser verre ut på kartet enn det er. Og hugs for all del å gå på ein finværsdag. Som vanlig. 


Bilder:


Startpunkt er ved parkeringsplassen i Mørkridsdalen. Det er skilta hit. Vær obs på at ein skal inn i både landskapsvernområde og nasjonalpark, og at mesteparten av turen skjer i slike verna områder.Denne flotte fossen på veg opp mot Osen er sjølvsagt eit must for å ta bilde av. På kjøpet får ein også ein svalande dusj.


Oppover og oppover går det, og innimellom kan ein snu seg å sjå nedatt mot Skjolden.


Dette bildet tok eg på veg nedatt, like før det bratte partiet byrja. Strålande utsikt!

Altså.....bilder kan ikkje beskrive kor inni helsike vakkert det var her... Vi ser ned på Åsetvatnet, og mot Osen heilt nede ved... ja, osen....

Her ser vi bort på Skurvenosi, der som vi kom ned att i stien. Det ser bratt og fælt ut, men det gjekk veldig greit.

Denne bekken og den store steinen på venstre sidan av stien er grei å nytte for når de skal ta av til aust. Dvs. til høgre i bildet.

Toppen! Ein stor varde, og turlagets lett iaugefallande topptrimkasse.

I bakgrunnen ser vi bl.a. Smørstabtindane.

Oh. My God. 
Landets tredje høgste fjell rager litt over dei mange andre 2000+ toppane i det fjerne.lørdag 17. juli 2021

Topptrimmen 2020 - 2022: Greineggi

 Ny sommar, og nye toppar ventar på oss.
Nr. åtte i rekka av ti vart Greineggi, 1849 moh, beliggande nord i kommunen, faktisk er det ein grensetopp til Skjåk.

Ut fra kartet skulle ein tru at dette var ein heller grei tur, men det skulle vise seg å bli ein meir utfordrande tur enn eg trudde. Men det skuldast heller lite gåtrening....

Startpunkt var fra parkeringsplassen på Viva, nesten 900 moh, så da skulle ein vel tru at det ikkje vart så mange høgdemeter heller? Dessutan er mykje av turen på T-merka sti, da ein kan gå fra Sprongdalshytta til Arentzbu via Gluggevardholet. På ein slik sti burde det være lett å ta seg fram, og da var det uansett ikkje så langt til toppen.


Men først: Det er viktig å være klar over at Greineggi er eit fjellparti, og ikkje ein topp. På diverse appar og kart har vi nemleg sett at namnet Greineggi står på ein heilt annan stad enn toppunktet. Derfor: Du skal gå til der det står "1849" på kartet, og ikkje der som det står "Greineggi". Dette er tre km. lenger sør enn der posten står, og knappe 1600 moh.

Men attende til ruta:
Opp til Sprongdalshytta, og forsåvidt også forbi ein halv km, er det greit å gå. Her kjem ein til eit stikryss med tilhøyrande skilt. Vi følgde sjølvsagt anvisninga til Arentzbu, til høgre innover Sprongdalen. Fortset ein rett fram, så kan ein gå til Sota i Skjåk, men det er ein annan historie.
I førstninga er stien grei og lett og gå, om enn det kan by på nokre utfordringar å komme seg over elva. Som dei (ironivarsel) gaseller vi var, så kom vi oss over i lette sprang...

Så byrja det å bli brattare, og brattare. Rett nok er det ikkje så langt fra kryssing av elva og opp til Gluggevardholdet, kun halvannan km, men det er bratte parti her, og vi følgde etter ein sti som tok oss vekk fra den merka DNT-stien. Det medførte nesten klatring til slutt, og var iallfall samde om at vi måtte ta ei anna rute nedatt. Ein del snøfenner må ta si del av skulda for at vi gjekk der vi gjorde.

Fra Gluggevardholet på ca. 1480 moh går det altså merka "sti" til Arentzbu. "Sti" fordi det her er mest stein og fjell, som er kronglete å gå i. Ein KAN gå rett opp til venstre her, men det er neppe tilrådeleg. Det er bratt, mykje ur, og kanhende rasfarleg. Vi valgte å følge råda fra Luster Turlag, og gikk forbi meir enn halve Gluggevardvatnet, før vi studerte ruta vidare mot toppen. Knappe to km. og 400 høgdemeter stod att, men her må ein bruke litt tid på å finne ut kor ein skal gå. Det er mykje ur, svaberg og framleis nokre større snøfenner att. Merking finst ikkje, og spor etter andre topptrimmarar kunne vi berre drøyme om.

Det er også verdt å merke seg at toppen ligg inne på eit lite platå. Det kan være fort gjort å dreie for mykje mot Sprongdalen att, men vi hadde kursen på GPS, og gjekk rett på toppunkt. Faktisk var det lettare å finne enn vi hadde rekna med.

Greineggi har eit svært flott utsyn, og herfra kan ein sjå milevis i alle retningar på godværsdagar. Da vi var der, så var det nokre skyer her og der, slik at vi kunne ikkje sjå t.d. Skagastølstindane og Lodalskåpa, men samtidig kunne vi sjå laaaaangt nordover, og sør til Asbjørnsnosi og Hest.

Dei obligatoriske klyppa i kort, notering i bok som nr. 50-52, og så var det berre til å komme seg nedatt. Ein kjølig vind på 1849 moh gav ikkje spesiell meirsmak til å være på toppen altfor lenge.
Fire timar hadde vi brukt opp, og det var med ein svipp innom Sprongdalshytta, matpausar og pustepausar og fotografering. 9,7 km. var gått for å komme opp, betydleg lenger enn eg hadde trudd på førehand.

Nedatt følgde vi Stravaspora til stien Arentzbu - Sprongdalen, og derfra følgde vi stien heile vegen heim. Rett nok måtte vi stoppe ei rekkje ganger for å finne vegen, til tross for ein DNT-merka sti. I dette hardføre terrenget beståande av grov stein og fjell, skal det meir til enn nokre fotturistar til for å slite ut naturen. 

Fra Gluggevardholet og ned gjekk det nå mykje lettare, men stakkars den som skal gå her i regn. Store svaberg som sikkert blir glatte som is, anbefaling om finvær når ein skal opp hit!!!


Fra Sprongdalshytta og ned til Viva verka beina som ville F igjen, men sidan eg ikkje har gå-trening, så kan eg nesten ikkje skulde på andre heller.

Nesten nøyaktig åtte timar etter at vi gjekk fra bilen, så var vi nede att. Det innbefattar alt av pausar, og vi gjekk altså ikkje spesielt fort. Mykje tid gjekk til å finne gode ruter, men det er da allltid ein fordel å gå for det sikre, framfor å ta sjansar. I dette ville landskapet er det ikkje mobildekning før ein kjem ned att til Fåberg, så det er ikkje smart å gå åleine her. 

Oppsummert var det altså ein litt tøffare tur enn eg trudde på førehand. Kronglete terreng i siste halvdel mot toppen og dårleg trening må ta skulda for det.
Greineggi var likevel ein svært flott utsynstopp, og den som trur at det var tilfeldig valgt dag, må tru om att. Fint vær og klar luft gjorde dette til ein gild plass. Det å surre oppi her i regn og skodde, utan å få sjå det praktfulle utsynet, er å kaste vekk ein topptrimtur.

Totalt tok turen åtte timar og ni minuttar. Det vart 19,5 km. og 1260 høgdemeter.
Fin plass, men eg går ikkje opp dit fleire ganger.Bilder: 


Eg byrjar i feil retning denne gang. Her bilde fra 1849 moh. I bakgrunnen ser vi Styggevatnet.


Framleis oppe på toppen, men denne gang sørover. Her er det mange kjende toppar!

Dette er ved Gluggevardsvatnet, der vi tok av "stien" og gjekk nordaust mot 1849. Den steinen som er lengst til høgre av dei to på midten er kjempestor, og ligg heilt nede ved vatnet. Den er grei å bruke som referanse for når ein kan bryte av.


Fra Gluggevardholet og ned mot vatnet. Som ein ser er det ikkje mykje til sti og juble over her. Stein,stein stein...

Fra Gluggevardholet og ned mot hyttene i Sprongdalen. Vi måtte krysse elva heilt i høgre biletkant.

Jaha, her står eg da midt i elva. Hyttene i bakgrunnen.


Måtte liksom ha eit bilde av nokre skilt. Desse er satt opp på DNT si hytte i Sprongdalen.

mandag 5. juli 2021

Sognefjellsrittet 2021, QR-versjonen. Ein turrapport.

 Kvart år tidlegare har eg forfatta ein slags "rittrapport" for turane eg har hatt fra Lom til Sogndal. Eller, ikkje kvart år, men dei siste ti eller noko i den dur.
Men som vi alle veit, så har covid-19 satt begrensingar på så mangt her i landet, deriblant sykkelarrangementet Jotunheimen Rundt, og lillebroren Sognefjellsrittet. 

Derfor blir det kun ein enkel "Turrapport" i år.

Begge desse flotte turane skulle eigentleg gå av stabelen 25-26. juni, men vart jo da avlyst.
Men arrangøren har i år funne ei konstruktiv og god løysing, nemleg å la oss, dvs. deltakarane, ta turen når vi vil. Fram til slutten av august kan vi nemleg bruke såkalla qr-kodar, som arrangøren har satt opp langs løypa. Dette er berre heilt genialt, og forhåpentlegvis er dette ei løysing som er kome for å bli.

Sjølvsagt kan det gjerne avholdast ein rittdag, med fellesstart, matstasjonar og målgang med speaker og servering i Sogndal, men for oss som ikkje er så nøye på korkje tidtaking eller store folkeansamlingar, så er dette meir enn godt nok.

På Lom er startpunkt nede på ESSO-stasjonen, litt øst for krysset mot Stryn/Sogndal.
QR-koden er satt opp til høgre for inngangsdøra, og er lett å finne. 
Hugs å meld deg på, og sjekk e-posten som stadfester at du er påmeldt. Der vil det ligge ein kode som du tastar inn etter at scanning av QR er gjort. Voila! Tida er i gang.

Vi var to stk som bestemte oss for å ta turen torsdag 1.7.2021. 
Avreise fra Lom kl. 1608, og ikkje noko stress ut fra sentrum denne gang, da det jo ikkje var andre med. Normalt er det full guffe herfra, men det var jo ikkje noko vits i nå.
Vi hadde ein fin medvind også, og sola varma godt.
Ein fin ettermiddag og kveld låg framfor oss!

Men ein liten strek i rekninga kom da eg gløymde Luster kommune sitt varsel om ureina drikkevatn. Det gjorde at den gode bringebærsafta og vatnet måtte tømmast ut, og vi svippa innom S-laget på Galdesand etter knappe to mil for påfyll av drikke. Varmen var ganske så heftig, slik at det var veldig viktig å ha nok drikke med seg.
Etter denne ufrivillige pausen, trilla vi roleg vidare, og stoppa ved avkøyringa inn mot Leirvassbu for å sjå på utsikta. Har aldri stoppa her før, men på ein slik dag, så passa det bra. Dessuten ligg denne midt i ein lang bakke, så da hadde vi ein god grunn for å "sjå på utsikta" i tillegg.

Men turen til Sognefjellshytta kjem ikkje av seg sjølv, og i meir solskinn fortsatte vi forbi Bøvertun, og opp mot dei seige bakkane til Krossbu. Her tok vi ein ny "utsiktspause", og ifølge eit skilt som var satt opp, så var vi allereie på over 1200 moh. Ikkje så mange høgdemeter att!

Oppover her, er det berre til å klare seg så godt ein kan, og min følgesvenn har vel sykla fortare enn meg opp til Sognefjellshytta omlag ni av ti ganger tidlegare, men nå var det min tur. 
I det strålande kveldsværet, vindstille og nesten 20 grader, kom eg meg opp på Sognefjellshytta, kjøpte meg ein Fanta, fekk på tørre klede og så var det berre til å vente ein smule.
Smulen var imidlertid til eit heilt brød, for min "partner in crime" hadde ein dårleg dag, og borte på Herva (utsiktspunkt :-), vart vi samde om at han nok burde stå av for dagen. Ein vennleg mann kom forbi, og tilbaud skyss og hjelp, og herfra måtte eg altså trille åleine. 
Det var sjølvsagt veldig kjedeleg, men helsa må gå framfor det meste. 

Vel, det var inga råd, åtte mil solo låg framfor meg, deriblant nedfarten fra Sognefjell, som var like skøy i år som alltid. Eg tok det med ro, og var oppe i ca. 70 km/t, det er fort nok nå til dags.

Utover Lustrafjorden var det ganske så kjedelig, men eg kom meg til Gaupne utan meir problem.
Der stod familien med drikke, og nå var det altså berre dei tre mila til Sogndal som stod att.

Det skulle vise seg å gå heller sakte opp Indre Hafslo, og sidan eg sykla åleine, så tok eg likegodt gamlevegen opp Indre Hafslo. Litt lengre enn den eigentlege rittraseen, men bort fra trafikken. Dessuten må ein opp på Heggmyrane uansett, så høgdemessig blir det akkurat som på det vanlige Sognefjellsrittet. 

På Heggmyrane var det byrja å bli litt mørkt, men eg hadde gode lys både framme og bak, og dessutan blir det aldri heilt mørkt på denne tida av året.

Ned mot Hafslo slapp eg forbi eit vogntog, som vart så glad for den vesle manøveren at han blinka hyggeleg til meg. Eg hadde ikkje noko ønske om å irritere meir enn naudsynt, så da kunne eg vel berre roe det ned på ein busstopp likevel i to sekundar.
Ned Årøyane gikk det rimeleg bra, og ut Barsnesfjorden var det som vanleg. Gjennom eit par rundkøyringar, og så den vanlege målgangen, med unntak av at det ikkje var nokon andre der. 
Eg fikk trilla opp til QR-koden ved inngangen til Sogndal heradshus, og så var Sognefjellsrittet over for denne gang.

23 ganger har eg tatt denne turen nå, og såklart er det seigt og godt å være ferdig. Men eg får prøve iallfall to ganger til, slik at vi har 25 ganger i boks. Sålenge eg finn glede i dette, og helsa tillet det, så kan eg alltids stille opp.


Oppsummert gikk turen altså heilt greit. Sykkelen fungerte fint, beina var ok, naturen storslagen, og været heilt eventyrleg. 

Og da kjem vi til litt av poenget; Dette med QR-koder vil eg sterkt oppfordre arrangøren til å fortsette med. Ja, de må gjerne avholde ei ritthelg slik som før, men de vil gje mange andre høve til å fullføre hvis de fortset med dette gode tilbodet. Spesielt gjeld jo dette hovedrittet Jotunheimen Rundt, men også for mitt vedkommande var dette midt i blinken. Eg bryr meg som sagt null om tida eg bruker på dei 14 mila, og dessuten kan eg sykle gamlevegen opp Indre Hafslo. Vurderte også Solsidevegen ut fra Lom, men der var det litt for lange grusstrekker.

Vel, da var det gjort for i år.

Blir sikkert med neste år også.Oppe på Fantesteinane måtte eg jo ha eit bilde av skyggen min.Lite snø i år, men det lever eg godt med på slike dagar. Her var det 18 varmegrader, vindstille og sol. Og nei; Det skuldast ikkje at vi var heldige med været. Det var planlagd.


Kjende fjell.
Og sykkelen min.


Ein vert unektleg liten i dette landskapet.


Er det så flatt som det ser ut på bildet?
Svar: Nei.


Ser du syklisten nedi der?

Inn mot Leirvassbu.


torsdag 10. juni 2021

Rosendal - Sogndal

 Ein treng ikkje være lokalpatriot for å synes at Hardanger og Sogn er to av landets flottaste regionar.

Så; Kvifor ikkje sykle fra den eine til den andre?
Inspirert av min spreke niese, fant eg ut at ein tur fra Kvinnherad til Luster burde være mogleg på ein dag, eller rettare; Eit døgn.
Avstanden målte eg opp til ca. 320 km. heilt fra Matre og heim, men det vart litt for voldsomt. Derfor fant eg ut at å starte fra Rosendal var passe. Derfra er det ni km. ut til ferjekaien på Årsnes, dvs. ein fin liten oppvarmingstur.

Men først litt om utstyret, dvs. sykkel og det som skulle være med. Påmontert var billigcomputeren min, eit par drikkeflasker, ein reserveslange og dekkspaker. I ein liten sekk hadde eg med klesbytte, samt ein del ting som eg i ettertid ser var ganske meiningslaust å ha med, kva skulle eg vel med ein sykkellås?
Ein reserveslange til, vindvest, skoovertrekk og sokkebytte viste seg også være kun ekstra ballast, og det samme var multiverktøyet. Det som derimot var smart å ha, var solbeskyttelse, faktor 30 og 50. Ibux, Voltarol og paracet var også med, men det vog heller lite. Uansett; Ein lærer så lenge ein lever, og det var altså litt for mykje å drasse på.

Sykkelen var den gode Cannondale CAADX, med ny kjede og ny kassett. Dessverre er det nå uråd å få tak i kassett 11-34 i Shimano sin 105 utgåve, så eg hadde fått ein ny Ultegra istaden, men kun i 11-30. Og kva betyr det? Jo, eg manglar eit par lettare gir i dei verste motbakkane. Driv var framleis 48-32, så det skal likevel være ganske bratt før ein må stå av.
Dekk; 35 mm kombidekk, med 85 bar. Litt lågare trykk og litt breiare rullebane enn på ein fullblods landevegsdoning, men komforten er betydleg viktigare på ein slik laaaaangtur.

Strava på iPhonen vart satt i gang, og så: Avreise fra parkeringsplassen nedanfor Rosendal kyrkje kl. 0820, og eg måtte sjølvsagt stoppe og ta ein selfie med stadsnavnet i bakgrunnen. Foto er lenger nede i posten.
Ut fra Rosendal er det gang og sykkelveg eit lite stykke, og det var lite trafikk. Ein fin formiddag, litt skya, vindstille og ca. 17 grader. Dette var ein perfekt dag! 

Ute på ferjekaien var det litt venting, men det var ikkje så nøye. Er ein på TUR så er ein på TUR.
Eg kom litt i snakk med nokre motorsyklistar fra Ullensvang, og vi var samde om at ein slik fin dag var vel verdt å bruke på to hjul, anten med eller utan motor.

Kl. 0840 la ferja til på Gjermundshamn ferjekai, og så snart alle bilane vare køyrt av, var det berre til å begynne å sykle. Første pause hadde eg tenkt å ta i Norheimsund, ca. 56 km avgarde. 
Så da trilla eg åleine avgarde, såg bort på Varaldsøy uti Hardangerfjorden, høyrde på fuglekvitter, sykla svææært roleg opp alle dei tallause småkneikane som vegen kunne by på, da eg visste det skulle bli ein lang dag. Da er det viktig å ikkje svi av for mykje energi for tidleg.

Mundheim var ei lita grend, der har vi kome med bil fra Bergen og Trengereid tidlegare. Vidare til Strandebarm, åstaden for norsk kristenlivs meir absurde idear for nokre år tilbake "Strandebarm prosti og den norske kirke i eksil". Stadig nye små bakkar opp og ned, opp og ned....
Tørvikbygd, der ein kan ta ferja over til Jondal, og så etter ca. 55 km altså; Norheimsund. Men eg kjende meg såpass bra at eg trilla likså godt til Øystese, der eg stoppa på ein Essostasjon for litt påfyll av drikke og inntak av mat. Så da låg eg litt føre skjema, iallfall pausemessig. Hadde alt sykla 70 km. fra Rosendal, og hadde det veldig fint, men det er klart, 70 km. skal takast dei også.

Neste stopp hadde eg planlagt i Granvin, og dit var det ca. ny 50 km. Men nå var eg iallfall på ein vegstrekning som eg hadde sykla før, på Bergen-Voss for ein del år tilbake. Og da visste eg godt at det var ein del småartige bakkar, samt den stilige Fyksesundbrua som venta. På brua var det raudt lys, men det virka til å skifte etter eiga fri vilje. Eg venta uansett til det vart grønt, og møtte ikkje meir enn fem-seks bilar på vegen over. 
Nå var det Ålvik som var neste stad. For mange år sidan blanda eg gjerne saman Ålvik og Ulvik, men det er altså to forskjellige bygdesamfunn i Hardanger. Ulvik lever vel av turister og frukt, medan Ålvik er ein meir reindyrka industriplass. Begge deler er like viktige, sjølv om ein neppe stoppar for å nyte utsynet ned på den store fabrikken nede ved sjøen i Ålvik da :-)

Fleire bakkar, og nærma eg meg den nye tunnelen forbi Lussand. Den var stengt for syklistar, men det gjer berre gamlevegen langs fjorden til eit sant paradis å trille. Spektakulær veg, som altså var ein del av hovedvegen mellom Oslo og Bergen for ikkje så altfor mange tiår sidan. Det er nesten ikkje til å tru.

Kvandal ferjekai har eg stoppa på mange ganger, og også brukt som matstasjon på Bergen-Voss. Nå var det berre til å karre seg innover mot pausestaden Granvin. 
Innover Granvinfjorden var det medvind, noko som var velkomme etter å ha passert tresifra antal kilometer. Dei stadige småklatringane sleit ein sakte, men sikkert ned. 

I Granvin hadde eg sett meg ut ein kombinert Jokerbutikk og Circle K eller noko slikt. Nå hadde eg sykla 120 km totalt, og varmen byrja å bli ganske betydleg. Sola steikte, og da gjorde det seg med enda meir drikke, samt eit wienerbrød og ei banan.
Herfra og til Voss visste eg at det ville bli mykje trilling utanfor nord-sør sambandet RV 13, på gang og sykkelvegar. Eg fulgte skiltinga, samt førebuingane om å trille på den nedlagde jernbanetraseen inn mot enden av Granvinsvatnet.

Dette vart den finaste biten på heile turen. Fin flat sykkelveg med god asfalt og gjerne lange rettstrekker, det gikk jo tross alt tog her for nokre tiår sidan. Det kalde og djupe Granvinsvatnet lokka nærast til ein kjapp dukkert, men eg trilla forbi, og byrja på bakkane opp mot Skjervet. 

Isolert er ikkje bakkane opp Skjervet ei utfordring, men etter 130 km, og med sola steikande, så da var det noko heilt anna. Eg tok likegodt ein pause langs fossen, var ingen grunn til å stresse og slite unødig. 
Denne biten er langt mindre trafikkert enn da det var hovedveg, men det var langtfra bilfritt. Sjølv om det var tidleg i juni, så møtte eg mange turistar som tok ein liten avstikkar for å få med seg denne flotte perla før Voss.

Omsider kom eg da opp forbi fossen, og nå var eg byrja å merke det bra, enda eg hadde hatt ein god pause i Granvin. Det var berre til å trille vidare, framleis på den gamle jernbanelinja, ned på Palmafoss og vidare til Skulestadmo rett forbi Voss. Der tok eg av hovedvegen, for eg visste det gikk ein veg på andre sida av Lønevatnet, og den hadde eg sjansen til å utforske nå. Nedkvitne og Nesheim trur eg det var som stod det på eit skilt. 

Men denne avstikkaren var ein megatabbe. Ja, eg kom vekk fra den trafikkbelasta E16/RV13 opp mot Vinje, men på andre sida av vatnet venta det meg nokre dritbratte små stigningar i hopetall verka det som. Ikkje lange, men mange og nokre av dei altså svært bratte. 
Eg tapte mykje tid og energi på denne omvegen, men fikk iallfall fin utsikt, og trilla på nye vegar. Hadde eg starta på Voss, så hadde det vore veldig fint.

Oppe på Tvinde kom eg inn att på hovedvegen, og om sykkelstien fra Granvin var praktfull, så vart den neste mila eit sant mareritt. Her er det mykje trafikk, og eg søkte konstant etter utkøyrsler og gangvegar, som det dessverre er altfor lite av. 
Langt dei fleste bilane tok hensyn, men ein og annan nisse fins det jo der ute. Og ja; Eg tenker på deg, idiotsjåfør i semitrailer fra Synnøve Finden. Måtte du verkeleg såååå nær meg med den enorme doningen din? Fikk du litt føling i buksa da? 
Eg låg på kvitelinja, eller gjerne på skuldra så sant det var mogleg.

Aldri har eg vore så glad for å komme inn på Esso-stansjonen på Vinje som da. Over 150 km. tilbakelagt, og sukkernivået var byrje å bli farleg lågt. Her trengdes det næring. Fort.
Pratemaskina på Essostasjonen var hyggeleg og grei, så eg satt der til klokka var 1800. Da var det stengetid, og eg håpte at eg nå hadde energi til å slite meg opp dei næraste to mila, men det ville bli tøft.

På andre sida av vegen stod det eit busskur, så eg sjekka om det gikk bussar mot Vik, og vær sikker; Hadde det gått ein buss da, så hadde eg tatt den til kommunegrensa. Bakkar kan eg klare, men fjell er noko heilt anna, og Myrkdalen, samt hårnålssvingane lengst inne i dalføret skulle vise seg å bli tøffe. Veldig tøffe. 

I Myrkdalen pågår det framleis bygging til den store medaljen, og om Synnøve Finden hadde ein kødd av ein sjåfør lenger nede i landskapet, så må eg også nemne ein stor lastebil fra Jordalen Maskin AS som dura forbi meg fleire ganger. Denne tok godt hensyn, og la seg godt ut kvar gang han køyrde forbi på skyttelruta si. Det synes eg var veldig fint. Ein lokal tulling i Jeep MÅTTE absolutt presse meg omtrent inn i eit rekkverk, noko som vart heller dårleg motteke. Også her låg eg på kvitlinja, og vedkommande måtte vente minst tre sekundar. Ikkje rart han vart sur da.

Inni dalbotnen var det framleis fint vær, sol og varmt. Drikkepåfyllet fra Esso på Vinje var byrja å bli skummelt lite alt, her måtte det streng rasjonering til. To flasker på 0,6 går fort, og det var det tredje påfyllet alt. Samt nokre brusboksar og RedBull...
Stratosen eg hadde med meg smakte omtrent som lim, men eg måtte tvinge i meg noko, og så var det berre til å slite seg opp hårnålssvingane. 
Dette gikk ikkje fort. Faktisk tok eg haugevis med pausar oppover, men OMSIDER, kom eg da opp på kommunegrensa. Eller den gamle fylkesgrensa, som visstnok var supersmart og sjempeviktig for regjeringspartiet Høgre å få bort, og som det (dessverre ser det ut til) kommane regjeringspartiet SP synes er supersmart og sjempeviktig å få på plass att.

Her oppe, på over 900 moh. var det ikkje like varmt, så derfor måtte eg få av meg dei søkkvåte kleda eg hadde hatt sidan Rosendal 12-13 timar før. 
Nå var berre til å komme seg ned Vikafjellet, og bunkre opp med enda meir og drikke, samt sjå seg ut ei ferje kanskje?

Vikafjellet var ei positiv oppleving. Fint og rullande terreng, sjølv om den siste kneiken opp til tunnelen var seig nok, enda så lite bratt og kort den var. Rare greier.

Men om det hadde gått trengt opp, så var det ikkje det nedatt. Vikafjellsvegen er som skapt til høg fart på sykkel, og her er det ingen problem å klare 100 km/t. Hvis ein vil og tør.
Eg har vokst fra slikt, men bikka 70, det var nok for ein gammal mann.

På Spar i Vik fikk eg bunkra opp med enda meir drikke, samt ein sjokolade som eg ikkje hadde lyst på i det heile teke. 
Nå var det om å gjere å komme seg til Vangsnes, slik at ein kunne unngå unødig venting på ferja.
Eg såg ferja ta av fra Hella, og trilla på litt ekstra forbi den nye tunnelen og utover mot ferjekaien. Klokka var nå over 2200, og 220 km. var unnagjort. Eg var derfor ikkje spesielt interessert i å sitte ein time på Vangsnes, sjølv om det er fint der.

Ferja rakk eg med grei margin, så nå var det berre til å sjekke Stravaen enda ein gang.

Og da kollapsa heile driten. Det var faktisk innihelsike irriterande, da ein tross alt har slitt seg over 20 mil og 3000 høgdemeter, og så får ein ikkje det registrert, fordi.....ja, ein eller anna grunn. Opplevde det samme, om enn i litt mindre omfang, under Trondheim-Oslo i 2017. Kan det være noko med lengden og tida som streiker på iPhone-appen?

Midtfjords satte eg derfor i gang Garmin-klokka, som eg sjølvsagt kunne ha brukt heile turen, hvis det ikkje var for at den sluker batteriet. Fikk nå i det minste registrert "Midtfjords-Sogndal".

På Hella slapp eg alle bilane før meg, så fikk eg sykle heilt for meg sjølv inn til Leikanger. Nå var det begynt å bli skikkelig vondt i eit kne, og på Slinde måtte eg bite i det sure eplet og be min bedre halvdel hente meg i Sogndal.
Jo, hadde det vore målgang i Gaupne, så skulle eg karra meg over Heggmyrane, men ein skal ikkje øydelegge seg totalt heller.

Kl. 0030 stoppa eg turen, på rasteplassen ved Barsnesfjorden, 261 km. var unnagjort.
Høgrekneet var ikkje bra, men eg hadde klart meg greit i nesten 25 mil, heilt åleine. Var fornøgd likevel.

Så, kva lærte eg ellers, forutan at eg hadde med meg litt for mykje i sekken?
Det er viktig å følge planen. Det gjorde eg, men avstikkaren på Voss var altså ei stor ekstrabelastning som eg burde og skulle ha unngått. 
Dernest; ALDRI meir skal eg sykle mellom Tvinde og Vinje. Det var ikkje morsomt i det heile teke.

Forutan det?

Ta det som ein tur. Hugs å sykle sakte nok i byrjinga. Det er verre enn det høyres ut som, men du har garantert att for det.
Eg såg på naturen, tenkte forbløffande lite, høyrde på fuglane, passa meg for bilane, slappa av og hadde det bra. 

Neste langtur satser eg blir herfra til Odda. Men når, det veit eg ikkje. Merkar det godt i beina dagen derpå iallfall.


Bilder:


Klokka er 0820, og eg trilla ut fra Rosendal. Eg kunne ikkje sykle forbi Strandebarm og det forunderlege kristenlivet der, 
utan å ta eit bilde av kyrkja. Kunne eg vel?


Her var eg komen over Fyksesundbrua, og det var like greit.


Den gamle vegen forbi Lussand er no eit lite paradis for oss som søker spesielle sykkelvegar. 


Turens høgdepunkt; Sykkelvegen på den gamle Hardangerbana fra Granvin.

Skjervet. Her var det kokvarmt, og det samsvara godt med ein pause.

Omvegen nord for Voss gav meg mange seige småbakkar, samt dette fine utsynet nedatt.
Nesheim trur eg det heiter her.

På den gamle fylkesgrensa. Som altså var suuuperviktig å få bort, og openbart like suuuuperviktig å få på plass att.


Sommaren let gjerne vente på seg her på Vikafjellet.

No filter!

Måtte berre.

Omsider; Sogndal. 


Reiseruta. Strava lot meg ikkje få registrere dette, uviss grunn.