søndag 2. september 2018

Topptrimmen 2017 - 2019, Bjørkanosi

Da var det gjort. Eitt år før skjema.
Dei ti toppane som Luster Turlag plukka ut for 30 år sidan, og som nå var komen til rullering, er alle "bestegne".

Den siste vart langtfra den verste, og det var Bjørkanosi i Fortunsdalen som stod på menyen denne laurdagen i september.

Turlaget har oppgitt Bjørk som startstad for denne turen, nærare bestemt fra skytebana.
Vi hadde imidlertid forhøyrt oss med lokalkjende folk, som ikkje anbefalte dette som utgangspunkt. Og sidan vi alltid høyrer på lokalkjende, så fekk vi med oss guide og starta fra Yttri seks km. lenger nede i dalen.
Årsaka er at det fra Bjørk og oppover er svært bratt, og heller ikkje verdas beste sti, for å sei det forsiktig. Skal kome litt attende til det.

Vel, turen starta altså kl. 0858 fra Yttri, og vi følgde stien mot Lønningane. Her er det også litt bratt innimellom, men stien er god, og lett å gå. Eg hadde gått deler av denne da eg var på Tussen for tre år sidan. Den gang var den vesle bekken ei stor elv, slik at eg fekk ein veldig kronglete tur.
Denne gang gjekk det mykje lettare, samt at vi følgde stien til venstre opp mot Tussen, og ikkje gjekk etter kraftlinja, slik som ein luring anbefalte.
Hint: IKKJE gå etter kraftlinja!!!

Oppe ved Myresetevatnet tok vi oss ein god pause. Vi hadde nå gått i knappe seks kilometer, og var komen godt over 1000 moh. Dessverre var forma elendig. Ei forkjøling gjorde motbakkane svært tunge. Burde nok ha holdt meg heime med herr Ibux og fru Paracet.
Men nå var det verste over. Herfra gjekk vi i nærast ope slette landskap inn mot Bjørkanosi, og det var ein svært flott tur. Nye og kjende fjell dukka opp, og vi fekk også sjå kor spektakulær fjelltoppen Tussen eigentleg er. Dette fjellet er overvåka av NVE grunna rasfare, men eg har lest utdrag av rapportane og dei fortel oss at det er eit stabilt fjellparti. Men steinsprang går det sikkert støtt og stadig, som det sikkert også gjer under Bjørkanosi, samt mange av dei andre fjella i dette ville dalføret.
Etter 11.5 km. kom vi til Smolsvatnet, og nå var det kun ein bitteliten stigning opp til toppturposten på 1231 moh.
Der oppe var det, kanskje ikkje så overraskande, sterk og kald vind. Det var berre å klyppe kortet, skrive namnet sitt i boka og komme seg ned i lunare terreng.
Vi hadde på førehand vorte einige om å gå nedatt til Bjørk, slik at vi fekk ein rundtur. Det er svært sjeldan det er høve til det, men på denne måten fekk vi også gå den anbefalte ruta.

Vi tok ein ny matpause før den siste bratte nedstigninga. Denne tok vi i nærleiken av stølen Smole på ca. 950 moh. Flott utsikt var det ned i dalføret, men dette såg ut til å verte ein vrien tur.

Og det vart det.

La oss ta det først som sist: Vil du ha ein kort, svært bratt og kronglete tur; Da skal du gå fra Bjørk.
Vil du ha ein betydleg lenger, men samstundes mykje finare og meir behagleg tur; Da skal du gå fra Yttri.
Mi anbefaling: Gå fra Yttri. Det var ca 100 ganger bedre. Bruk gjerne mine Stravaspor, dersom det kan hjelpe.
Kvifor meiner eg det? Fra skytebana og opp til Smole, dvs. der som den verste bratta sluttar, så skal da da opp/ned ca. 900 høgdemeter. På 2,8 km. Dette er veldig bratt.
Turen vert fra Bjørk berre 9 km. tilsaman, medan fra Yttri vert turen 24 km. Men det får våge seg. Eg hadde gått til Bjørkanosi fra Yttri ti av ti gonger til hvis eg måtte velge.
Stien fra Bjørk var, spesielt i øverste del, mykje prega av ras. Det betyr at den var øydelagd mange stader, og svært kronglete å gå. Den desidert verste biten eg har gått i ein topptrim på det eg kan hugse.

Som bonus får du eit betydleg finare utsyn over Breheimen og Jotunheimen dersom ein går om Tussen.

Men dette får kvar einskild finne ut av sjølv. Vil du gå fra Bjørk, så gjerne for meg.


Med dette er altså Topptrimmen i boks for denne versjonen også. Kva i all verda skal ein finne på til neste år?
Har iallfall plotta inn dei ti neste på kartet, dersom Luster Turlag fortset trenden med å "snu bunken", slik som dei har gjort fram til no.
54 toppturar det vorte opp igjennom åra. 40 forskjellige toppar er "erobra". Framleis 60 att....

Bilder fra turen til Bjørkanosi, pr. 1.9.2018.

På veg opp til Lønningane så kjem ein under denne "anonyme" kraftlinja fra byrjinga av 1970-talet. Noko seier meg at uttrykket "monstermaster" ikkje vart teke hensyn til da.

Stølslivet på Lønningane er, som på mest alle andre stølar, forlengst ein saga blott. Men fin utsikt mot kjende fjell i Jotunheimen vert ein aldri lei.

Her byrjar vi å nærme oss slettepartiet på baksida av Tussen. Herfra og bort til Bjørkanosi var det veldig fint å gå. Kan anbefalast!

Tussen er eit svært underleg fjell. Høgfjellssletta går rett over i eit parhundre meter fritt fall. Det går kanskje ikkje så godt fram av dette bildet, men det er store sprekker overalt i fjellet.
Dessutan; Sjekk varden på toppen!

Ca. 100 høgdemeter nedanfor Bjørkanosi finn ein dette fine vannspegelet. I bakgrunnen ser vi Tussen, 1230 moh.

Og her var vi omsider på 1231 moh! Det tok oss fire timar og tre kvarter fra Yttri, inkl. matpausen og mengder av fotografering. Men det var verdt det. Verkeleg ein flott tur!

Toppen er lett å finne, til tross for at det ikkje er noko stor varde som markere den.

Her var vi byrja å gå ned mot Smole. Til venstre på bildet ser vi ein snipp av Bjørkanosi, men toppunktet er over ein km. fra kanten, så det er ikkje noko fare i så måte.

Nytta matpausen på Smole til å ta dette bildet. Herfra og ned i dalbotnen er det ca. 900 høgdemeter.


Stravaspor m/høgdeprofil og km.splittid.

Antal steg

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar