mandag 14. august 2017

Topptrimmen 2017 - 2019, Røneidseggi.

Topptur nr. fire i denne bolken er på plass. Ein fin liten fjelltur, nærast i nabolaget denne gang.
Røneidseggi, sør for det meir kjende fjellet Asbjørnsnosi var målet. Toppunkt 1359 m.o.h.

Dette er utan tvil ein av dei lettaste toppturane i denne utgåva. Startpunkt for vår del (eit følge på seks personar) var ved bekkinntaket i Røneidsmarki. Dette ligg oppe på ca. 500 m.o.h. og vegen opp dit er nok mykje nytta av dei som skal til Røneidsstølen ein dryg halvtime spasertur herfra. Stien opp til stølen er iallfall mykje brukt.

Fint og lett terreng må ein vel helst sei at det er oppover, iallfall til ein kjem til ei bru der ein kan gå over til sjølve stølen. Vi valde å ikkje gå over her, men fortsatte opp på ein rygg som fører heilt opp til toppunktet. Sjekk kartet, slik at du ikkje går for langt inn i dalen, for der er det nemleg meir kronglete å gå, med busker, kratt og mange små bekkar som skal forserast. Eit godt tips er derfor å gå der som vi gjekk, dvs. opp mot ryggen så snart som mogleg etter brua. Dette er det einaste partiet som kan seiast å være litt bratt, men det er ingen vanskar med å gå her heller, og dessutan er det eit heller kort parti.

Her er det ingen merka sti, men det er som sagt lett å gå hvis ein ser seg litt føre og tenker seg om før ein rasar avgarde.

Når ein er komen opp den første litt bratte bakken etter skoggrensa, så ser ein lett ein varde eit stykke oppi. Denne kan sjåast på over to kilometers avstand, og er eit veldig greit referansepunkt.
Gå rett mot denne varden, som rett nok ikkje er toppunktet ein skal på, men som sagt er det lett å forholde seg til eit så godt synleg punkt.

Når ein er komen opp til denne store varden (ca. 1260 m.o.h.), så kan ein sjå turlaget sin raude boks ca. 800 meter lenger inne på platået. Det er lett stigning bort dit, og fint å gå.
Boksen er plassert på den minste varden eg har sett på ein topptrimtur, men er likevel lett å sjå, nettopp grunna fargen.

På toppen ser ein nedatt på Veitastrondi, og over til dalføra på vestsida av Veitastrondsvatnet. Når vi var der, så var det ein kald og sur vind, så det var om å gjere å komme seg litt i ly att fortast råd. Fekk derfor ikkje høve til å nyte utsikta i særleg grad.

Vi var nr. 85 - 90 som skreiv oss inn i boka, så her har det altså vore ein heil del topptrimmarar alt.


Røneidseggi er ein av dei greiare toppane eg har vore på. Ikkje på ein einaste plass var det vanskeleg å ta seg fram, og ikkje var det ur, glatte svaberg eller anna fanteri som kan lokke ein topptrimmar ut på farlege tokt...
MEN: Ein må ikkje finne på å gå her i dårleg sikt. Ikkje fordi det er stup og farlege stader, men sidan det er såpass flatt, så har ein ikkje referansar på kor ein er. Ein av oss hadde vore oppe i skodda nokre dagar før, men måtte snu, noko desorientert. Til og med den mest lokalkjende kan tulle seg bort i tåka. Det fine er at Røneidseggi er langt mindre plaga med dårleg sikt og tåke enn den høgare nabotoppen Asbjørnsnosi berre eit par km. derfra. Så sjølv om Asbjørnsnosi ligg i skodde sett nede fra Gaupne, så kan det utmerka godt være klart på Røneidseggi.
Men som sagt: ALDRI på tur i tåke. Da er utbyttet av turen omtrent null.


Ned att gjekk vi bortom Røneidsstølen for ein ekstra matbit og drøfting av framtidige turar.
Må jo planlegge litt!!

Vi brukte to timar og åtte minuttar fra bilen og til toppen, og da gjekk vi ganske så bedagleg.
Usle 12 km. å gå tur/retur.
Totalt vart det da også berre 815 høgdemeter, noko av minste eg har vore borti på over 40 toppturar nå.

Stravaopplysningar her.

Det er kanskje ikkje så lett å sjå på dette bildet, men det skal være ein varde ovanfor den øverste snøflekken til venstre...

Lett og fint terreng oppover.


Her ser vi iallfall varden, og snøen her er den einaste vi gjekk på.

Dette bildet er teke mellom toppunktet og tilbake på den lett synlege varden.

Her var eg komen opp på varden, og hadde passert snøfonna. Vi ser over mot Brunen og Engjadalen.
Som ein ser er det ein markert rygg å gå oppover på. Følg denne!


Fra toppunktet 1359 m.o.h. kan ein sjå ned på Veitastrondi.

Som ein ser er turlaget sin kasse omtrent like stor som varden på 1359 punktet :-)


Lustrafjorden kan ein også sjå fra toppen.

1 kommentar:

  1. Hei. Vi prøver å forberede vår siste topptur, Røneidseggi, og lurer på hvor Røneidsmarki og Røneidstølen er. Finner ikke disse stedsnavna på kartet og klarer derfor ikke å finne ruta du beskriver. Synd vi ikke hadde lest din forklaring før vi gikk til Kaldrasane forrige uke. Frustrerende når kassa er plassert 6-700 meter feil.

    SvarSlett