torsdag 10. august 2017

Stortingsvalet 2017

I morgon opnar det seg ein sjanse til å førehandsrøyste.
Like greit å få gjort det med ein gang.

Men først må ein finne ut kva ein skal stemme på.
Når ein ikkje er 100% einig med nokon av alternativa, så må ein vurdere litt med fordelar og ulemper.
Først og fremst må ein sjå på listene fra dei einskilde partia, kanhende er det nokre dugande kandidatar der?

Det er iallfall nok av lister. 14 meir eller mindre seriøse parti har fått skrapa saman nok kandidatar, men berre eit fåtall av desse kan rekne med å ha den minste sjanse til å komme på Tinget dei neste fire år.

Liste nr. 1 er SV. Dei har 10 kandidatar med fin fordeling av kvinner og menn fra heile fylket. Toppkandidaten har eg møtt før, og det var eit nyttig og fint bekjentskap, om enn omstenda var trasige. Eg er milevis fra å være einig med SV i eitt og alt, men dei har ein og anna hjartesak som eg kan sette pris på.
Mogleg at eg vert SV`ar på mine gamle dagar?

Liste nr. 2 er AP. Også her er det 10 kandidatar med 50/50 fordeling kvinner og menn. Det er dei sikkert forplikta til. Industriplassane Høyanger og Årdal har toppkandidatane, som seg hør og bør.
AP har gått høgt ut i media og kritisert dagens regjering for omtrent alt. Derfor tok eg ein kikk på deira alternative statsbudsjett for 2017 som dei snekra ihop i fjor. Det viste seg å være minimale endringar i høve til den blå-blå regjeringa, i kroner og øre var 98,5% identisk(!!!!). Ergo: Dette partiet er lyseblått og meiner nesten det samme som dagens regjering. Men, hovedårsaka til at eg ikkje kan tenke meg å stemme på AP heiter Jonas Gahr Støre. Som utanriksministar var han flink. Som partileiar vert det for ubestemmeleg.
Ikkje aktuelt å bruke denne lista iallfall.

Liste nr. 3 er Rødt.
Før i tida meinte dei at Pol Pot gjorde mykje bra, sjølv om han hadde sine feil.
Og da ser eg eigentlig ikkje vits i å kaste bort meir tid på dette tidlegare sektlignande partiet.

Neste parti ut er SP. Toppkandidaten fra Lærdal kjem sikkert på tinget enda ein periode, for folk har kanskje gløymt at ho har trampa i klaveret adskillige ganger tidlegare. SP har imidlertid landets kulaste partileiar, og eg HADDE stor sans for Ola Borten Moe. Iallfall fram til han klaga på at sekulariseringa av Norge var så ille i det som var valkampens mest latterlege portrettintervju sålangt. Det var forferdeleg å lese. Tiltross for ein fengande partiboss, så er det uaktuelt å stemme på dei så lenge Ola Borten Moe har noko å sei. Pinleg, er vel det beste ein kan sei om han og kulturministarens framstøt i VG nå i sommar.
Men fin liste da, 10 kandidatar, fordelt godt på kjønn, fogderi og alder.

Liste nr. 5 er KrF, og her finn vi omsider ein kandidat fra Luster. Eg hadde gitt ho ei stemme glatt, hvis det ikkje var for at det var feil parti. Eg er ateist, det kunne ikkje falle meg inn i halvsøvne å stemme på noko parti som kan minne om "religion" og "gud". Trur du på Tor, Odin eller Vishnu? Nei, såklart ikkje. Og der ser du kor lett det er å ikkje tru på noko i det heile teke.
Ei fin liste også her, med god fordeling på alle vis. Ung toppkandidat, fødd 1992. Bra.
Men altså: Uaktuelt til dei grader.

Så kjem vi til Høgre. Dei har også ti kandidatar, med seks kvinner og kandidatar fordelt fra heile fylket. Toppkandidaten har gitt eit godt inntrykk, og har ikkje slukt alle dei flott reformane med sluk, søkke og snøre som vi har sett andre fra Høgre har gjort.
Denne lista kunne eg faktisk tenkt meg å nytte, hvis det ikkje var for alle dei unødige reformane som absolutt er så jækla viktige å få på plass.  Har vi det ikkje bra i små kommunar kanskje? Jo. Bedre enn i dei store.  Det er vel det som er problemet.
Ja, og så har dei kulturministaren. Huff.

Nr. sju er noko som kallar seg Liberalistene. Dei har samla ti kandidatar, der heldigvis ingen har snev av sjanse til å komme på Stortinget. Fem av kandidatane er forøvrig fra andre fylke....
No chance in hell.

Så var det dette valets største klovnar sin tur, samanslåinga Alliansen, med sjefsklovn Lysglimt på lista for Sogn og Fjordane. Nederst rett nok, på femte plass.
Dette nystarta partiet har gått ut med høg sigarføring og meiner dei skal klare å bli representert dei neste fire åra. Julenissen fins altså enda.
Denne gjengen er det heilt uaktuelt å stemme på, kanskje spesielt grunna partieigar Lysglimt som synes det er OK at nynazistar støttar partiet hans.
Det seier vel alt.

Regjeringspartiet FRP er neste liste, med ti namn, derav tre kvinner. Denne gang har dei ei dame på topp, det var bra. Her er det nokre gode namn, bl.a. fra Sogndal, men beklager; Det er for mykje rart med FRP totalt sett. Dei har ein god samferdselsminister og eg har ufatteleg nok litt sans for Siv Jensen. Det som trekk ned er Carl I, som nå er forfalt til sur og tverr. Listhaug er flink til det ho driv på med, men eg likte ho bedre som landbruksministar enn det ho lirer av seg nå til dags.

Så har vi enda ei pussig liste. Helsepartiet. Det raraste er likevel at dei ti kandidatane er alle kvinner, og seks av dei kjem fra andre fylker. Ein god ide vert ganske så ettertrykkeleg skusla bort der altså.
Dessutan: Kor er dette partiet i landskapet? Vi har knapt høyrt om dei.
Niks, ikkje noko stemme til eit parti som er totalt anonymt.

Demokratene i Norge er neste liste. Dei har ti kandidatar, og har prestert å få plass til seks personar utanfra fylket. Godt gjort. Eller nei; Det er elendig gjort.
Dei har såklart null sjanse til å komme inn på Stortinget, fra noko som helst slags fylke. Heldigvis.

Partiet De Kristne.....
Jeeezzzz.... Dei har samla saman 10 kandidatar fra kun Nordfjord og Sunnfjord. Det, sogningar, skal de ta som eit kvalitetsstempel.
PDK har like stor sjanse til å komme inn på Stortinget som ein snøball i det berømte helvete. Som desse kandidatane kanskje trur på. Ja, sidan dei antaglegvis trur på gud altså. Da må konklusjonen at dei sikkert trur på djevelen også. Altså... det er ille nok å ha ein liksomvenn i himmelen, om ein ikkje skal ha ein liksomfiende i lavaen.
Klovnegjeng nr. 2.

MDG er neste liste, og her finn vi enda ein person med adresse i Luster. Det er hyggeleg, men av dei 135 kandidatane som er herfra fylket totalt, er det altså berre to fra vår kommune.
Fin fordeling av kjønn, adresse og alder også her, men ikkje aktuelt å stemme på dette partiet som har noko fjernt over seg. Dei vil fase ut vår viktigaste industri, det seier vel alt.
Niks og nei.

Til slutt sit eg att med landets eldste parti, Venstre. Dei slit til dei grader på meiningsmålingane, men lokalt stiller dei sterkt. Toppkandidaten her i fylket har gitt eit godt inntrykk siste fire år, men seriøst: Venstre bør vurdere leiaren sin nå. Det er neppe utan grunn at de slit slik på landsbasis. Ein lokal svale herfra fylket gjer ingen sommar, sjølv om lista ser bra ut. Fleire gode namn som hadde fortjent større oppslutnad.


Så; kva skal ein stemme på?
Det viktige er at ein stemmer på ein eller annan. Det å sitte heime og klage i ettertid vert for dumt.
Demokrati er inga sjølvfølge her i verda, langt dei fleste folk på jord har ikkje slike val som vi har, og vi skal prise oss lukkelege for at vi har det så bra som vi har det.

Til sjuande og sist er det berre minimale forskjellar, som illustrert ved AP sitt alternative Statsbudsjett i fjor haust.  Og dei andre partia i opposisjon, inklusiv støttepartia hadde heller ikkje så store avvik fra dei blå-blå. Miner å hugse at det var SP som hadde størst avvik, på ca. 3% i høve til regjeringa sitt forslag.
Det har også vore snakk om den auka skatten som kjem med AP. For mitt vedkommande så vert det 170,- i månaden, eller det samme som to (billige) øl på byen ein laurdag. Hvis dei (pengane, ikkje ølet) går til noko nyttig, så greit nok.
Og til slutt: Hvis du er livredd for at heile Afrika skal komme til Norge, så kan eg opplyse om at Norges folketal er det same som ein forstad i Lagos, hovedstaden i Nigeria. Det hadde blitt trangt om plassen om Afrika kom hit. Sannsynlegvis har 99% av innbyggarane i denne enorme verdsdelen ikkje verdiga Norge ein tanke.

Ha eit godt val.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar