onsdag 29. november 2017

"Lustrabakkar 2018"

Som nemnt på samankomsten i Luster SK fredag 17.11. så lagar vi til ei morotevling for neste år. Dei siste tre åra har vi hatt "uoffisielle klubbmeisterskap", som har vore å klatre opp ulike bakkar fortast mogleg.

Dette utvidar vi til neste år, men det er fortsatt mest ein konkurranse mot oss sjølve, for å teste kva ein er god for. Vi er ulike på så mange måtar, så det kan aldri bli heilt rettvist uansett.

Måleutstyr: Strava, og dei segment som er lagt inn der.
(Nei, eg har ikkje laga ti segment spesialdesigna for meg sjølv. Faktisk har eg berre laga eitt av dei)
Og hugs: Hvis det ikkje er på Strava, så har det ikkje skjedd.


Det er derfor plukka ut ti forskjellige bakkar rundt om i kommunen. Dei ti er kjende og "kjære" bakkar som antaglegvis alle av oss har sykla opp på eit eller annan tidspunkt.
Bakkane er delt inn i fire ulike kategoriar, akkurat slik som i "ordentlege" sykkelritt, og så har vi lokalt preg på dei heile.

"Konkurransen" hvis vi kan kalle det så, varer fram til 1.9.2018. Da tek eg føre meg alle bakkane, og legg inn deltakarar og poeng etter sjølvkomponert skala. Meir om denne nederst i posten.
Det er kun medlemmer i Luster SK som vert med i sjølve "tevlinga".

Vi byrjar med dei to "lettaste" bakkane, dei er plassert i kategori 4:
Nr. 10 er antaglegvis kommunens mest brukte bakke, nemleg det som heiter Neshøgdi climb.
Bakken er 1,5 km. lang, stig 61 høgdemeter og har eit snitt på 3%. Brattaste parti (som er svært kort) kjem opp i 6,7%
Rekorden er satt heilt tilbake i 2012 og lyder på 2:38.
Nr. 9 er også ein kjent, liten bakke for mange av oss, og den einaste som går delvis på grus.
Stigninga er ca. 850 meter lang, og dei 650 siste er altså på grus, men dette er ein strekning som eg har sykla på racer fleire ganger. Burde ikkje by på problem å ta seg opp hit med smale dekk. Ned att må ein nok ta det litt med ro....
Som nemnt: Ca. 850 meter lang, og det stig 87 høgdemeter, dvs. eit snitt på dryge 10%, og det er brattast rett etter start, der vi kjem opp i 13%.
Rekorden er fra hausten 2014 og er på 3:13

Da går vi opp eit hakk, og tek føre oss tre litt tyngre bakkar.

Nr. 8 er Lambhaug climb (riktig høgde) som det står på Strava, også ei mykje brukt stigning i kommunen.
Det er fra Tangaflati og opp til Lambhaug, ei strekning på 2,7 km. der vi skal opp 151 høgdemeter. Snittstigning er på 6%, brattast i byrjinga opp til gamleskulen der vi skal opp i 9%, iflg. Strava.
Bestetid er fra våren 2016 og er på 7:10Nr. 7 er ein bakke som nok alle i dei ytre deler av kommunen kjenner til, nemleg "Gamleveg Hafslo climb". Dette er som namnet seier gamlevegen på Hafslo, og bakken startar like etter Hans Nes Bygg AS, og varer til vi er ferdige med dei bratte partia oppe på Heggmyrane. Distanse er målt til 1,5 km. og 119 høgdemeter som gir eit snitt på heller pene 8%. Men som vi alle veit: Siste kneika opp til mål, der er det adskillig brattare, heilt opp i 16 og 18% på det verste. Trøsta får være at det ikkje er så langt.
Rekorden er fra sommaren 2014 og er på 4:16Nr. 6 og siste bakke i kategori 3, er ein litt anonym sak, som mange burde ha sykla mykje oftare.
Det er Dalsdalen climb, 1,4 km. og 137 høgdemeter, som da gir eit snitt på knappe 10%.
Start er like ved Lerisbui i Luster, og mål er der som det går ned att innover mot sjølve Dalsdalen. Avkøyringa til Åsen er på venstre side.
Bakken er litt i trappetrinn og har parti på over 12%.
Rekorden er fra sommaren 2015 og er på 4:53.

Neste nivå, kategori 2:

Nr. 5 er ein velkjend bakke, nemleg Marifjøra - Heggmyrane om gamlevegen på Indre Hafslo. Da vil bakke nr. 8 være ein naturleg del av denne, så da får kvar einskild velje korleis ein vil gjere det.
Bakken er 8,9 km. lang, og stig 341 meter, eit snitt på 4%. Brattast er som på nr. 8, altså eit lite stykke på 9%.
Mrk. at vi ikkje er heilt oppe før vi er komne til avkøyringa til hyttene!
Rekorden er fra nå i sommar, og er på 20:28.Nr. 4 er opp til samme punkt, men fra motsatt side, nærare bestemt fra Solvorn. Bakken heiter er "Solvorn-Heggmyrane", og den har eg laga sjølv. Det er litt kortare, 6,8 km. men da vi også her skal opp ca. 340 høgdemeter, så vert snittet litt høgare, nemleg 5%.  Stigninga byrjar heilt nede på kainivå, og følgjer hovedvegen til Galden og fylkesvegen til Heggmyrane, altså ingen avstikkarar på gamle vegar her.
Rekorden er fra nå i sommar, 17:06 er tida.Nr. 3 er ein godbit, og ein bakke som er vorten meir populær siste åra, Col d` Leirdalen (bompengekryss).
Det er kanskje ikkje så langt som dei to andre i same kategori, men adskillig brattare.
Berre 2,7 km. men  284 høgdemeter gir eit snitt på dryge 10%. Brattast den første snaue kilometeren, der det ligg jamnt på 12-14%
Bestetid er satt hausten 2016 og er på 11:07

Da er det berre det beste att :-)

Nr. 2 er Mount Vigdalen. Det er ein lite brukt bakke, men den er svært moro å trille opp, og ikkje minst ned att. Bakken er 5,5 km. og vi skal opp 599 høgdemeter.
Dette gir ein snittprosent på anstendige 11. Bakken byrjar rett etter brua over Jostedøla. Så skal vi heilt inn på Vårstølen i Vigdalen, noko som betyr at vi må inn på bomvegen etter snuplassen. "Jammen, er det ikkje bratt der da?" Jepp, heilt opp i 28% på det verste, noko som gjer at fleire antaglegvis må gå den brattaste biten. Mrk. at det no er fast dekke heile vegen inn.
Rekorden er satt i august 2014 og er på 28:52.Nr. 1 er sjølve kongebakken vår, ein stigning som alle kjenner; Fortun-Turtagrø.
8,7 km. 724 høgdemeter. Snitt 8%. Brattast heilt på slutten der vi kjem opp i nesten 12%.
Alle kjenner denne stigninga, så noko nærare presentasjon er ikkje naudsynt, men rekorden opp er altså fra sommaren 2016 og er på 31:27. Rekordinnehavar står det litt om her.
Så da er det berre å ynskje lukke til!Poengskala:

Bakke kategori 4:
Nr.1:10 poeng.
Nr. 2: 9
Nr.3: 8
Nr.4: 7
Nr.5: 6
Nr.6: 5
Nr.7: 4
Nr.8: 3
Nr.9: 2
Nr.10: 1
Alle som fullfører får eitt poeng, berre så det er nemnt.

Bakke kategori 3:
Nr. 1: 25
Nr. 2: 20
Nr. 3: 15
Nr. 4: 10
Nr. 5: 9
Nr. 6: 8
Nr.7: 7
Nr. 8: 6
Nr. 9: 5
Nr.10: 4
Nr.11: 3
Nr. 12: 2
Nr. 13: 1
Alle som fullfører får 1 poeng.

Bakke kategori 2:
Nr. 1: 50
Nr. 2: 40
Nr. 3: 30
Nr. 4: 25
Nr. 5: 20
Nr. 6: 15
Nr. 7: 10
Nr. 8: 9
Nr. 9: 8
Nr.10: 7
Nr.11: 6
Nr.12: 5
Nr.13: 4
Nr.14: 3
Nr.15: 2
Nr.16: 1
Alle som fullfører får 1 poeng.

Bakke kategori 1:
Nr. 1: 100
Nr. 2: 90
Nr. 3: 80
Nr. 4: 70
Nr. 5: 60
Nr. 6: 50
Nr. 7: 40
Nr. 8: 30
Nr. 9: 25
Nr.10:20
Nr. 11:15
Nr. 12:10
Nr. 13: 9
Nr. 14: 8
Nr. 15: 7
Nr. 16: 6
Nr. 17: 5
Nr. 18: 4
Nr. 19: 3
Nr. 20: 2
Nr. 21: 1
Alle som fullfører får 1 poeng..

tirsdag 28. november 2017

Norsk narkotikapolitikk


Den milelange opphavlege tråden er teken vare på som eigen post. Den er her.

"All good things must come to an end...."

I kveld, 9.11.2022, snart fem år etter at eg for alvor gikk inn i rusdebatten, avslutter eg denne bloggposten.
Det er min desidert mest besøkte, med eit femsifra antall besøk, noko som ikkje er verst til å være ein amatør fra grisgrendte strøk av landet.

Det som skal få stå att er mine ti årsaker fra høsten 2020, om kvifor eg meiner vi må endre narkotikapolitikken vår.

Men, eg kjem ikkje til å slutte å skrive om temaet. Neida. Eg kjem berre til å skrive eigne nye postar, istaden for å oppdatere denne.
Så snart eg finn noko nytt å skrive om, vil det altså komme som eigen post.

Til så lenge; Tuddeli-du!!!**************************************************************

Oppdatert, 14.10.2020:
Her ein dag fikk eg spørsmålet om kvifor eg hadde endra syn på narkopolitikken. Burde ikkje eg, som tidlegare politi og greier, være imot eikvar form for liberalisering?
Det er ikkje råd å svare kort på kvifor ein endrar syn, kortversjonen er vel at ein blir klokare med åra, men det duger sjølvsagt ikkje som ÅRSAK til at ein endrar syn.

Så, i kveld byrjar grunngjevinga på kvifor eg meiner vi skal legge radikalt om narkopolitkken vår.
Eg har gått ein laaaaaaaaaang veg, fra innbitt forbodstilhengar som syntes det å ta narkisar var ...ja.... nesten morsomt, (Dei fekk berre som fortjent liksom), til å ikkje bry meg noko særleg om dette spørsmålet, vidare til at vi må avkriminalisere bruk, i første omgang for dei tunge brukarane, dernest for alle, til dagens synspunkt der eg meiner at samfunnet må ta ansvar og kunne tilby trygge og kvalitetstesta varer, både for dei alvorleg sjuke og for dei som finn det bedre med narkotiske stoff framfor vårt høgst aksepterte og lovlege rusmiddel. 

Dette har tatt år. 
Og eg meiner det er rett å endre syn etterkvart som ein tileignar seg ny kunnskap. Dei som ikkje evnar det, vil til slutt framstå som trangsynte.


Årsak 1:
Vår mangeårige narkotika politikk er farleg, og den har tatt livet av folk. 

Vi har henvist alvorleg sjuke menneske til uverdige liv som tunge misbrukarar, og har med viten og vilje lagt dei i hendene på kriminelle som kun tenker profitt. Vi har, i fleire tiår, prøvd å straffe desse brukarane ("Slitne junkies" som VG så foraktleg betegna dei, så seint som i desember 2019), ved å hanke dei inn fra gata, ta fra dei brukardosane sine (Som ikkje har vore noko anna enn nødvendig medisin), bøtlegge dei, og sende dei ut på gata igjen. Der må det gjerne begås kriminalitet for å få tak i kroner til ny medisin.
Og slik går denne onde runddansen.

Målet har vore, og eg har sjølv vore med på det, å plage brukarane. Plage dei slik at dei skulle slutte å bruke dop. Og nå, 25 år etterpå, så ser eg kor innihelsike dum eg var. 
Men i dag skjer det ikkje slike ting, får vi høyre, neida. "Politiet løper ikke etter brukerne lenger", har vi fått høyre gang etter gang. Ein kjapp tur i statistikken fortel oss imidlertid at norsk politi sin totale saksmengde har i årevis bestått av ca. 5% som kun består av bruk og erverv, dvs. brot på Legemiddellova.  Faktisk så seint som i 2018 var det slik. Så jo; Norsk politi går bevisst etter brukarane.
Merk at salg, innførsel og produksjon vert ramma av straffelova, og er ikkje omfatta i desse 5%

Ei slik brukarjakt har ikkje medført at unge avstår fra bruk. Forbodstilhengarane viser gjerne til statistikkar som fortel oss at narkobruken er låg blant unge her i landet. Når eg har vist at desse statistikkane har store svake sider, evt. at påstanden er vitterleg feil, så har eg enten blitt blokkert, som fra NNPF og tidenes mest latterlege "Foreldreopprop", eller ignorert, som fra t.d. ei rekkje politiske parti.

Dene ufine jakta har ikkje hatt til anna føremål enn å nettopp påføre brukaren stigma, skam og straff. Kva som har vore årsaka til bruken, er det knapt nokon av jegrane og forbodsfolket som har brydd seg om.

I årevis har vi vore blant dei verste landa i Europa når det gjeld narkorelaterte dødsfall. Dette har pågått år, etter år, etter år, etter år. Og likevel ser vi altså dei som seier at vi har ein vellukka narkopolitikk, fordi ein dårleg, og gjerne utdatert undersøking fortel oss at norske 15-16 åringar bruker lite narkotiske stoff.

Min eigen historie er av samme sorten. Når Vest Politidistrikt inndrog Kristoffer sitt førarkort sommaren 2015, utan at han nokon gang hadde køyrt i rusa tilstand, så var dette utelukkande for å påføre han skam, og for å skremme han fra å prøve hasj fleire ganger. (For nye lesarar: Han vedgjekk å ha røyka hasj sju ganger på eit halvår, derav "ikke-edruelig". Tips: ALDRI innrøm at du har røyka jazztobakk)
For å sei det slik; Det klarte dei jo.... og det kan eg aldri tilgje dei. 
Hadde dei hatt skamvett til å sei "beklager", men ein instans som bruker fire veker på å trykke "videresend" på mailsystemet sitt kan ein kanskje ikkje forvente noko av. 

Så dette er altså den viktigaste årsaka til at vi skal endre narkopolitikken vår: Redde liv.


Årsak 2:
Dagens narkopolitikk er rein sponsing av kriminelle.

Det å tjene svarte kroner på narkosalg er lettvint. Det er omtrent risikofritt (Politi og tollvesen beslaglegg anslagsvis 4% av den totale illegale dopmengda), fortjenesta er skyhøg, det er null avgifter og absolutt all fortjeneste går rett i lomma på kriminelle.

Ein kan saktens argumentere med at dei kriminelle hadde berre funne andre inntektskjelder dersom vi hadde ei regulert og kontrollert omsetning. Det er eit godt poeng, men vi treng da ikkje gi bukken både havresekk, og alle framtidige avlingar fra alle gardsbruk heller? Kvifor ikkje gjere det ein SMULE verre for dei?
Ein god parallell er fra forbodstida her i landet. Etter initiativ fra politimeistrane i landets største byar, kombinert med avholdsrørsla og sterke religiøse krefter, så fekk vi altså eit forbod i første rekke mot brennevinsomsetning.  
Dette gjekk, som vi alle veit, ikkje særleg bra. Smuglinga gjekk mot nye høgder, kvaliteten på den illegale spriten var tildels skral, noko som medførte ei rekke alkoholrelaterte dødsfall, og det vart ei voldsom belastning på politi/rettsvesen.

Mange tjente seg gode kroner på forbodet, det vart kun gjort kosmetiske anslag som hadde lita eller inga innflyting på bruken. 

Dvs. akkurat som dagens narkopolitikk. 

Etter 11 år vart forbodet avvikla, og eg tør meine at det gjorde alkoholomsetninga langt bedre her i landet. Vi fekk opprettinga av Vinmonopolet, og etterkvart som åra har gått har vi også fått avvikla dei smått komiske ølpola som var rundt om i kommunane. 
Eg vil påstå at i dag har vi ei fornuftig alkoholomsetning her i landet, om enn vi gjerne kunne kutta ut den heilville tax-free ordninga. Ein ordning som eksempelvis visse politiske parti synes er schjempesmart, samstundes som dei går imot ei endring av narkopoltikken. 

Men kva med smuglarsprit og heimebrent, er ikkje det veldig masse av det, vil du kanskje påstå?
Er ikkje smugling og heimebrenning eit bevis på at dei kriminelle framleis vil dra inn kroner på den svarte marknaden?
Jo, men i dag skjer 90% av alkoholomsetninga i lovlege former. Og det er langt bedre enn 0%

Det at ein eller annan sydenturist dreg med seg ei ekstra flaske likør, eller at dei lagar seg nokre "godsaker" i ein kjellar på Hedmarken er ikkje det som bør være eit argument for eit fortsatt kriminelt monopol på varer som tross alt kan være livsfarlege. ("Godsaker" er bevisst satt i hermeteikn. Sist eg smakte HB, i 1986, smakte det dass, og eg har DEFINITIVT ikkje tenkt å smake dette sølet fleire ganger)

For vi snakkar store pengar her. Miliardbeløp kvart år, berre her i vesle Norge. 
Eit eksempel er fra Stockholm, der det er rekna ut eit konservativt anslag på ei illegal omsetning av narkotiske stoff på 30 mill SEK.

I veka.

Gang dette med 52 og vi får 1 560 000 000,- SEK, noko som med dagens kronekurs betyr dryge 1,6 mrd. NOK, rett i lomma på kriminelle. Og forresten, nemnde eg at ca. 25 av dei 30 mill i veka var av typen cannabis?
I Stockholm altså, hovedstaden i eit land som er enda meir restriktive enn oss når det gjeld narkospørsmålet.

Eit totalt forbod er altså ei gavepakke til kriminelle, som ikkje kan finne seg ei meir lettvint inntektskjelde enn å omsette  narko, i første rekke da altså hasj. Slikt salg er adskillig mindre risikofyllt og meir innbringande enn all anna kriminalitet.

Og dette synes vi er så smart at vi må fortsette med det.
Noko skal jo mafia leve av også, lettare kroner enn dette kan dei ikke få.
Årsak nr. 3:
Narkotika kan være farleg, det er nettopp derfor omsetninga må tas kontroll over.


Vi har streng og kontrollert omsetning av øl, vin, sprit, tobakk, sprengstoff, våpen og ammunisjon.
Hey, vi har allereie streng og kontrollert omsetning av ei rekkje narkotiske stoff, det skjer på ein utsalgsstad mange av oss kjenner som "apotek".
Men ikkje alle som er avhengige av narkotiske stoff får det dei ynskjer på apoteket, og må istaden gå til den illegale marknaden. Dette gjeld dessverre altfor mange tunge rusavhengige, som ikkje får den nødvendige medisinhjelpa og lovlege varer dei så inderleg treng.
Så kva gjer ein da? Jo, ein tyr til det illegale markedet. Det er ikkje slik at suget forsvinn, sjølv om ein ikkje kan få tak i medisinen sin på apoteket. Ein berre går til andre leverandører, ein kynisk bransje som tenker profitt og som attpåtil puttar heile omsetninga inn i Den Svarte Bank.
Kvaliteten på desse varene kan være så ymse, og eg trur nok ikkje at kvaliteten alltid er så eineståande bra.

For det er difor vi må ta kontroll på omsetningsapparatet; Tilby varer der pasienten faktisk veit kva vedkommande får i seg. Dernest må pasienten få høve til å ta medisinen sin i trygge omgjevnader, ikkje på ein dass, under ei bru eller på gata.

For dei såkalla "rekreasjonsbrukarane" må det først kunne bli gitt eit tilbud der dei kan få teste varene sine. Eksempelvis på musikkfestivalar, slik at vi kan unngå tragiske utfall, som vi dessverre har sett altfor mange av. Vi veit jo at bruken er der uansett, så kvifor ikkje auke tryggleiken ein smule? 
Lettare narkotsike stoff, som cannabis, kan selgast i kvotesystem, på eigne non-profit klubbar, eller på godkjende utsalgsstader. Personleg vil eg foretrekke eit klubbsystem, med erfarne vegleidarar, og sjølvsagt med aldersgrense. 20 år synes å være passe.
Hasjbruk er ikkje for mindreårige, og det er derfor vi må søke å unngå at dei vert utsatt for bruk. Nå til dags leser vi gjerne om brukarar ned i 12-13 årsalderen, og at omsetning skjer på skular.
Hvis dette er tilfelle, så er det berre ei stadfesting på kor ille dagens politikk har vært, og at det må prøvast ein ny strategi: Vi vil nemleg innskrenke marknaden, ikkje behalde den slik som i dag, der mafia selger billig drittdop til våre barn 24/7, til astronomisk fortjeneste.
Hvis ein er imot regulert omsetning, så er ein også ein forkjempar for at dei kriminelle skal behalde den enklaste inntektskjelda si. Difor synes det svært underleg at så mange politifolk ikkje vil endre dagens politikk. Kanskje det har noko å gjere med at dei faktisk er blant dei svært få som kan ha gevinst av dagens ordning? Ja, forutan bandane som produserer, innfører og selger da såklart.

Men igjen: Narkotikabruk kan være farleg, og nettopp derfor må vi ha kontroll på kva som blir omsatt.


Årsak nr. 4:
Redusere ungdomsbruk, og hindre at denne aldersgruppa byrjar med bruk av narkotiske stoff.

"Vi må beskytte ungdommen", høyrer vi gjerne, etterfulgt av at "dette stoffet kan være livsfarlig".

Ungdom er ikkje dumme. 

Det å behandle dagens unge som idiotar som ikkje veit kva narkotiske stoff er, har vist seg å være feilslått strategi.
Denne skremselsstrategien kunne kanskje fungere på 1970 og 1980-talet, men dei tider er heldigvis forbi.
Dagens unge, og vaksne for den del, har tilgang på all den informasjon dei vil, når som helst og kor som helst. Derfor nytter det ikkje å sei at "hasjbruk er veldig farleg, det er første steg på veg til heroinhelvete", når det ligg informasjon tilgjengleg som fortel oss at dette er feil. Fleire hundretusen nordmenn har tatt seg ein hasjblås, men det kryr da ikkje av dopa nordmenn i landets rennesteinar for det.
Den heilville påstanden om t.d. LSD om at folk trur dei kan flyge, er tatt ut fra eit filmmanus, og ingen andre stader. Og hvis det var sant, så var det uansett berre ein illustrasjon på kor ille det går når vi ikkje kan kvalitetsprøve varene som er kjøpte på den illegale marknaden. 

Neste helg er det Canada sitt to års jubileum for legalisering av cannabis. Har landet forsvunne i hasjtåka nå?
Nei, bruken har auka marginalt, det legale omsetningsapparatet tek stadig større marknadsandelar, og mest gledleg av alt; Ungdomsbruken er halvvert!
Det fortel oss fleire ting, men det viktigaste må seiast å være suksess; Og det var å redusere mindreårige sin kontakt med kriminelle dopselgarar. DET har lukkast.

At det sit nokre fleire fra vaksengenerasjonen og tek seg ei bønne framfor ein flaske vin, trur eg vi skal være glade for, all den tid alkohol er langt farlegare enn cannabis for vaksne, som og for barn.
For det er bonusen; Legg vi til rette for cannabisbruk, så har gledleg nok alkoholkonsumet vist seg å gå ned. Dette vart endatil sagt at ein talsmann for NNPF i Trondheim i fjor, utan at eg trur at vedkommande forstod kva han eigentleg sa; "Du vet, når folk bruker narkotika, så drikker de mindre ute på byen".

Som om det var eit problem, anna enn for pubar og barer som solgte litt mindre fludium.

Så derfor; Erfaringane fra eksempelvis Canada, eit land som på mange måter er likt Norge (Ei høgt utdanna befolkning langt mot nord i eit grisgrendt land) må seiast å være ein ubetinga suksess, som ser ut til å fungere bedre og bedre. Og målsetninga deira var altså å redusere ungdomsbruken. DET har dei klart, det er nemleg ikkje så opprørsk å røykje hasj, når foreldra kan kjøpe den samme vara på godkjende utsalgsstader og røyke den, heilt lovleg og trygt, heime i stova.


Årsak 5:
Stat, region og kommune har alle narkotikarelaterteutgifter. 
Det er på tide dei får inntektene også.

Dei siste 50 år med forbodspolitikk har kosta mange, mange milliardar. Og kva har vi oppnådd? Ei mengde med straffesaker mot folk som anten har vore sjuke, eller berre foretrekker noko anna og mindre farleg enn alkohol. Ei slik kriminalisering har ikkje vore gratis, og skal vi bruke forbudsfolkets logikk, så kan vi fastslå at bruken har auka i heile denne perioden. 
Av ein eller annan grunn skal det være ein suksess.

Kontrasten er rimeleg stor til det vi har gjort med  tobakksvarer. Der har det aldri vore snakk om forbod, men det er valgt ein annan og langt meir vellukka strategi; Informasjon og streng regulering. 
Når eg vaks opp, tilbake i Silurtida, så røykte omtrent kvar ungdom, hvis ein ikkje var heilt idrettsfreak eller fast bedehusgjest. Nå til dags VEIT alle at røyking er helseskadeleg, og avstår fra bruk, nettopp fordi det er farleg. Ein ungdom som røyker i dag er eit særsyn.
Når det gjeld narkotikabruk, så har vi konsekvent trua med straff, forbod og feilaktig skrekkpropaganda. Det er såleis ikkje mykje tvil om kva strategi som har fungert best.

Det vi har oppnådd er altså store utgifter, og null inntekter.

Eg ser for meg ein liknande modell for narkotika som for tobakk også. Streng statleg regulering, der inntektene SKAL øyremerkast informasjons og opplysningskampanjar blant unge, og sjølvsagt mot befolkninga generelt. 
Det er ikkje gjort i ein håndvending å få dette til, men vi ser resultatet av det langvarige og gode arbeidet som er gjort på tobakksfronten, og kvifor skal vi ikkje oppnå det same med bruk av narkotiske stoff?


Årsak 6:
Frigje ressursar for politi, toll og rettsvesen.

Dagens diskusjon pågår for det meste om ei avkriminalisering for bruk og erverv i ei eller anna form.
Eg er sjølvsagt fullstendig klar over at eit regulert og kontrollert salgsapparat er uaktuell politikk pr. d.d. men avkriminaliseringa bør være eit steg på rette vegen.
Nesten dagleg kan vi lese om "manglende ressurser" i politiet. Sist nå i haust, da etaten ikkje kunne overholde reglar i høve covid 19. Det etaten derimot HAR ressursar til, omtrent støtt, er å opprette ferdig oppklarte brukarsaker. Det er lett, ser bra ut og gir status. Siste grelle tilfelle er fra Alta der ei kvinne har fått utferda ein tiltale for oppbevaring av 1,24 g(!!!!) hasj.
At det på alle andre vis er meiningslaust, er det til alt hell også fleire og fleire innad i etaten som ser.
Det ser heller ikkje bra ut når eksempelvis Vest Politidistrikt har landets lengste sakshandsamingstid og lågast oppklaringsprosent på overgrepssaker, samstundes som det samme distriktet sender 14 mann for å leite etter hasj (som dei ikkje finner) etter ein "demonstrasjon" på ein skule. 
Ressursmangel?
Manglande evne til å prioritere trur eg heller vi seier.

Med ei avkriminalisering, som foreslått, vil etaten frigjere ca. 5% av den totale saksmengda dei i dag har. Ja, eg veit at 5% ikkje er all verda, men det er bedre enn 0%.
Istaden for å opprette meininglause straffesaker for bruk/erverv, kva med å faktisk etterforske nokre av dei utallige innbrota som berre vert henlagd likevel?

Og dette gjeld altså kun etter ei avkriminalisering. Hugs at forslaget fra reformutvalget ikkje har hatt mandat til å vurdere regulering av narkotikaomsetninga. Med det på plass, så kan etaten også få frigjort ressursar som dei i dag brukar på saker etter straffelova, dvs. grovare narkobrotsverk, så som. oppbevaring, salg, innførsel og produksjon. 
Med avkriminalisering på plass, så vil eg være sikker på at politiet også vil oppnå eit langt bedre forhold til brukarane. Kven vil vel samarbeide meir enn naudsynt med nokon som er ute etter å straffe deg? Får vi vekk denne straffetrusselen kan politiet FORBETRE sitt mangeårig anstrengte forhold til rusbrukarane, kanskje dei faktisk kan få vettug info til å ta dei såkalla bakmenn. 


Til slutt i kveld, eit stort DUH! til Senterungdommen som effektivt illustrerer at dei kjem fra landets mest kunnskapslause politiske parti i narkotikaspørsmålet. Dei hevdar nemleg at vi kan labbe omkring med ein "bærepose narko" uten å risikere straff, hvis rusreformutvalget sitt forslag vert gjennomført. 
Maksgrensa som utvalget har foreslått er bl.a. 15 g for cannabis, og kor mykje det er vil du kanskje spørre? Det er laaaaangt fra ein bærepose, det er faktisk berre ein pose med tørrgjær...


Dette bildet viser ein fempakning gjær, dvs. 75 g. og altså fem ganger så mykje som foreslått.
Eller FEM bæreposar kanskje, i SP-land?

I samme intervju ser Senterungdommen tydlegvis glatt bort fra den over 400 sider lange offentlege utredninga, og viser istaden til den fiktive TV-serien "Exit". Ja, for med ekstrahøge bøter til fiffen på Oslo vest, så vil dei også slutte å bruke dop....

Kor dum går det an å bli? 
Kanskje vi burde basere landbrukspolitkkken vår på realitysåpa "Farmen" også?

Igjen; Senterpartiet framstår som landets mest kunnskapslause i narkospørsmålet.
Dei føretrekk kanskje litt cider og ølproduksjon rundt om i distrikta?
Den "uskuldige" alkoholen?


Årsak 7:
Med legal omsetning av narkotiske stoff, så vil alkoholkonsumet gå ned.

I alle år har vi høyrt at vi må for all del ikkje løsne grepet på narkoomsetninga, for da får vi BÅDE alkohol- og narkotikaproblem og hanskast med. Har vi ikkje alle høyrt påstanden om at narkobruk kjem i tillegg til drikking, og at det er nok med eitt legalt rusmiddel?
Vel, nå veit vi meir. 
I amerikanske delstater, der cannabisbruk nå er legalisert, så har alholkonsumet, spesielt blant unge vaksne, gått ned. Det er ein god ting.
Cannabisbruk er på langt nær så problematisk som alkoholbruk, noko einkvar politimann på ordenspatrulje ein laurdagskveld kan stadfeste. Det er ikkje hasjgutta som lager bråk i gatene, som skal slåss og lage kvalme, nei, dei foretrekk å sitte med potetgullposen sin. Medan dei stort sett ler.
Ein blir ikkje agressiv av hasjbruk, såsant ein veit kva ein får i seg, og har alderen til å tåle det.
Og når attpåtil sjølvaste premissleverandøren innan norsk narkotikapolitikk, NNPF, går ut og seier det samme, så er det vel noko i det da.

Det vekte nemleg ikkje så reint lite oppsikt da ein politimann i Trondheim i vinter kom med påstanden om at det var dårlige tider for utelivet i byen hans. Nå var det mykje meir narkotikabruk, og det medførte jo at pubane solgte mindre øl.

Som om det var eit problem, anna enn for pubeigarane.

Og i fall blandingsrus såklart.

Hvis ein absolutt MÅ finne eit eller anna å ruse seg på, så hold deg iallfall til eitt og samme rusmiddel, og vær tolmodig. Ikkje forvent resultat med ein gang. Ha folk rundt deg som du kan stole på, og ikkje bruk alkohol som "påfyll"!!!!

Sånn. Nå var det sagt.


Årsak 8:
Brukarjakta er tufta på djupt rasistiske haldningar fra ytterste høgre fløy i amerikansk politikk.

Har du høyrt om Harry Anslinger?
Ikkje? Vel, da må eg sei at det er heller underleg at du gidd å lese så langt.
Harry Anslinger er sjølvaste grunnleggaren for dagens destruktive og farlige narkotikapolitikk, der brukaren er kriminalisert gjennom kun å innta stoff som kan medføre skade på brukaren sjølv. 
Eit heilt eineståande prinsipp i rettspleien, noko liknande kan eg ikkje hugse sidan det var forbode med sjølvmord for maaaaaaaaange år sidan.
Mange av oss veit sikkert at t.d. heroin var eit legemiddel i si tid, og at vi kunne få tak i cannabis på norske apotek heilt fram til midt på 1960-talet.

Men lenge før 1960-talets "oppblomstring", så hadde Anslinger vore på krigsstien mot hasjrøykarane, som hadde vore spesielt populære i jazzmiljøa i USA på 1930-talet. Før hadde Anslinger ført ein ineffektiv krig mot alkohol (forbodstida), men da alkoholomsetning omsider vart lovleg att, så måtte det finnast nye arenaer å krige på, og kva var vel bedre enn "niggers and their marihuana". Påstandar om at hasjrøykande "negrar" voldtok kvite ungjenter slo godt an i det framleis sterkt segregerte USA, og som ein ekstra bonus hadde vi jo "degos" (latinamerikanarar) som brukte kokainprodukt, og "gooks" (asiatar) som nytta opium. Desse tre gruppene var lette mål i eit rasistisk samfunn.
Anslinger brukte store deler av sitt yrkesaktive liv på å slåss mot "niggers", basert på deira hasjrøyking og "umoralske" jazzmusikk.

Så, hvis det er nokon som trur at "kampen mot narkotika" stammar fra sunne norske krefter med god moral om sunne sjeler i sunne kroppar, så er det altså heilfeil.
"Kampen mot narkotika" stammar fra ytterlegåande høgrekrefter i amerikansk politikk, med meir enn eit snev av rasisme.

Og nettopp av denne årsak er det meg ei komplett gåte at krefter innan AP, både lokalt og nasjonalt, synes vi skal fortsette denne "krigen" som berre har gjort vondt verre.  Støtter de verkeleg denne kampen, når de ser kor den stammer fra? Eller har de rett og slett ikkje visst kor "krigen" har sitt opphav? Eg er i det snille hjørnet og satsar på det siste.

At SP og Frp ikkje ser resonnementet, det kan eg nesten forstå, bl.a. ser jo Frp glatt vekk fra ein offentleg utreiing på over 400 sider og "tror" istaden for. Eg forstår også at Krf glatt ignorerer dei vitskaplege undersøkingar som ligg føre, der i gården handler det berre om moral i russpørsmålet.
Og så har vi jo Luster AP da. Eit lokalparti som ikkje gikk av vegen for å betegne avkriminalisering for sniklegalisering. Altså; Hvis de er såååå uvitande om desse begrepa, så bør de heller ikkje lage ein liksomkunnskapsbasert uttale, som berre var feil fra A til Å. 

Jeeeez.....Årsak 9:
Dagens narkotikapolitikk er urettvis og er klassejus i praksis.

Eg hugsar eit innspel fra eit lokalt politisk parti (Luster AP) for eit par år sidan. Dei påstod at ei avkriminalisering ville ramme dei "mindre heldige" i sammfunnet, og at dei meir velståande ville slippe unna.

Vel, det er kanskje trist å bryte illusjonar, men det er slik det er i dag. Vi HAR eit klassedelt samfunn innan narkotikabruk i dag, og det er lettast målbart i Oslo. Der er t.d. cannabisbruken langt høgare på Vestkanten, men dei fleste sakene vert oppretta på dei mindre fasjonable strøka i Oslo øst. 
Eg har, rett nok for mange år sidan, budd på både Ullern og Stovner, og syntes allereie den gang at det var ein markert forskjell på mange vis.

Poenget er nå uansett at dersom du er ungdom fra den austlege delen av byen, så er det mykje større sjanse for å bli tatt av politiet for narkobruk, enn dersom du gjer det samme på vestkanten.

Dette har nok mang ein politimann også vore med på; Det er lettare å hanke inn minoritetsungdom fra Groruddalen, enn det kan være å dra inn direktøravkomma fra Holmenkollen. Sjølv om dei gjer akkurat det samme brotsverket.
Og eg innrømmer det gjerne; Eg har vore med på det sjølv. I Asker og Bærum politidistrikt, der eg var ung konstabel for mange år sidan, var det alltid lettare å aksjonere mot dei mindre heldige på Rykkin, enn dei velståande på Snarøen.

Rart det der.

Vel, påstanden om at ei avkriminalisering vil føre til klassejus, er iallfall feil, for det er i dag vi har eit slikt, høgst uoffisielt, klasseskille på plass.Årsak 10:
Narkotikabruk kan være farleg, men det er da ingen grunn til å straffe dei som evt skader seg sjølv som følge av bruken.

Det er mykje som er farleg her i livet. Hoppe i fallskjerm, klatre i fjell, rafting, køyre bil, røyke, sykle, gå ned i siloen, fiske, jakte..... and you name it.

Faktisk døyr det fleire i sykkelulukker enn av hasjrøyking, da det er praktisk umogleg å overdose på hasj. Såklart det kan være helseskadleg, og det kan snurre hjerna di hvis du er ung og røyker dop dagen lang. Det kan også være farleg å tygge i seg enorme mengder fleinsopp, men eg vil gjerne sjå den som klarer å ete ein dødleg dose, dvs. eit par kg. 

Det eg vil fram til, er at vi kan ikkje forby alt som er farleg. Spesielt ikkje dersom vi allereie har gjort lovleg andre typer rusmiddel og nytelsesmiddel som er enda farlegare. 

Sjølv liker eg å sykle, men eg er jo heilt klar over at det kan være svært farleg til tider. Det å rase forbi Oscarshaug i over 80 km./t er ein langt større risiko enn å røyke hasj eller å ta ein lapp LSD.

Men ingen vil vel finne på å forby meg å sykle ned der for det? Er det ikkje mitt ansvar, og mitt problem siden eg er så innmari dum at eg tek sjansen? Ja, eg veit at eg, i teorien, kan straffast etter VTL § 3, men det er reint hypotetisk. 

Ein ting er at folk sjølvmedisinerer seg grunna diverse plager, dei burde iallfall slippe unna noko form for straff. Men dersom dei kun ruser seg fordi det er hyggeleg, så bør ikkje staten bry seg med det heller. 
Så; kvifor velger vi å straffe folk som nyttar ulovlige rusmiddel? Ikkje fordi vi MÅ, men fordi vi KAN og skal vi tru dei tallause twittermeldingane som norsk politi legg ut; Også fordi vi (dvs.: Norsk politi) VIL.

Norsk narkotikapolitikk stammar fra 1960-talet. Den har med jamne mellomrom vorte stramma til, og det vi har oppnådd er altså stadig aukande bruk, tusenvis av dødsfall, og ein bruk som slett ikkje er mindre enn i resten av Europa, slik som mange lite informerte forbudsfolk likar å tru. 
Dette er tall fra 2020. Dei er henta fra dei samme kjeldene som forbudsfolk gjerne bruker når dei skal skryte av kor lite narkotika vi bruker her i landet.
Da viser dei fram tala for 15-16 åringer, og trur at dette er eit bevis for kor lite bruk vi har.

Dette er dessverre berre tull. Som vi ser av ovanståande, så er vi litt under EU-snittet for cannabisbruk. Det kunne vore veldig bra, hvis det ikkje var for at vi ligg over snittet for andre og farlegare stoff, samt at vi er i toppen for problematisk bruk. Til alt hell er vi ikkje på pallen lenger for overdosedødsfall, der ein stygg epidimi i Skottland har ført britane forbi. Ikkje umogleg at irane har opplevd noko av det same.
Som vi ser er dei nordiske landa, med sin jakt på brukarane (Drug Law Offenses) alle i toppen på narkorelaterte dødsfall. Det er såleis tilbake til punkt 1 på lista mi; Forbodspolitikken vi fører er farleg og tek liv.
At den heller ikkje reduserer cannabisbruk i særleg grad, og istaden dyttar brukarane over på hardare stoff synes også klart.Så: Der har vi det altså. Mine ti årsaker til at eg har skifta syn. I grunn burde eg vel klart meg med å vise den siste plansja.

Og så fins det sikkert ein og annan løknisse som trur at eg har endra syn slik at eg kan få røyke hasjen min i fred? Men igjen så må eg skuffe. Eg har aldri prøvd hasj og har ikkje noko ønske om det. 
Trur knapt eg gidd å prøve om eg er i Nederland ein gang heller. Kva skulle være vitsen liksom? Ein øl er godt nok. Dog: Eg kjenner etterkvart svært mange som har prøvd, da det har kome brukarar til meg, fra ALLE samfunnslag, som ber meg jobbe vidare. Felles for dei alle? Dei er vaksne velfungerande menneske, gjerne i full jobb, eller under utdanning, heimeværande, deltidsarbeidande....kort sagt alle slags menneske.


Pr. no så er ei legalisering av narkotikamarknaden heilt urealistisk å få til. Dessverre.

Ei avkriminalisering, som skissert av rusreformutvalget, er kun eit steg på rett veg. Det kan rett nok være med på å redde liv, men gjer null og niks med belastning på politi og rettsvesen, eller reduserer dei kriminelle si makt over tildels sjuke menneske. 
Om forslaget går igjennom, det vil kun framtida vise. Det har skjedd store ting på kort tid, men om vi har politikarar som har ryggrad til å gjennomføre, det er ein annan sak. 

For oss kjem rusreforma uansett altfor seint. Hadde den vore på plass, så hadde Kristoffer levd i dag, og det er hovedgrunnan til mitt engasjement. INGEN skulle behøve å oppleve det vi har gjort.

Moralismen og kunnskapsløysa må snart vike for ein HUMAN og KUNNSKAPSBASERT narkotikapolitikk. 

Jo før, jo bedre.


****************************************************************
fredag 3. november 2017

Kvifor ein ikkje vil være så aktiv på FB lenger.

Facebook og andre sosiale media er ein fantastisk ting. Ein kan halde kontakt med idrettslag, turlag, gamle klassekameratar, kollegaer og stort sett kva den enn skulle være.

Alt dette er vel og bra, og unekteleg eit gode.


Men Facebook har ei svært mørk bakside, som ein slags kloakk av det verste oppgulp som tenkast kan.
Og det er årsaka til at eg ikkje brukar "boka" noko særleg lenger. Og mindre vil det nok bli.

Heldigvis har eg ingen i min vennekrets på ca. 475 personar som tilhøyrer dei meir konspiratoriske deler av befolkninga. Eller; Det har vore eit par tilfeller for nokre år sidan, og dei berre kutta eg ut. Livet er for kort til å la seg irritere over bekjente i tåkeheimen.


"Men du kan da berre la være å sjå på slike sider".
Såklart.
Men det er rart med det. Nesten som ein slags forboden frukt så vert ein dregen mot galskapen som skjuler seg på nett. Eller forresten; Den skjuler seg ikkje. Folk lirer av seg alt mogleg ræl på heilt opne profilar, og på opne forum. Og når dei vert konfronterte med dette, så er det piggane ut med ein gang.


Nokre eksempel:

Religiøse fanatikarar, eller skrothøgre som dei gjerne vert kalla. Desse er gjerne med i små miniparti på ytterste høgre fløy, og tek Bibelen bokstavleg. Ja, endatil her i landet fins det personar som trur at jorda er 6000 år gamal og at Syndfloda fant stad på "årntle".
Kristendommen er under angrep. Iallfall hvis vi skal tru diverse konservative kristne her i Norge. Som eit motsvar har vi altså fått ein slags underleg partiflora som Partiet de Kristne, Norges Kristne og andre rarietetar. Desse partia er mikroparti og hadde sjølvsagt ingen sjanse til å komme på Stortinget, og sjansane til kommunal representasjon er også svært liten. Nei, kristendommen er ikkje under angrep. Det er berre det at no trur faktisk ikkje folk flest på gud lenger. Ingen av dei. Gudane altså. Medlemstalet i Den Norske Kyrkja går stadig nedover til tross for ei stadig aukande befolkning, men dette skuldast ikkje eit angrep på kristendommen. Det betyr i langt større grad at fornuft og kritisk tenkning betyr meir.
Eit utslag av kor lite religion betyr kan ein sjå på FB-sida til Sogn og Fjordane Indremisjon. Den har 36 personar som "liker" den sida. Mi amatørside om fjellturar og sykkelturar har 65 personar som "liker". Om ikkje anna er det hyggeleg å sjå at nokre beretningar om ein fjelltur og ein trilletur i ny og ne, fengar meir enn Indremisjonen i heimfylket.

Nå denne veka kunne ein slik kjendispastor fortelje at gud hadde fiksa ein mobiltelefon. Med tanke på at det døyr tusenvis av menneske her i landet av kreft kvart år, så finn eg guds prioriteringar noko underlege. Mobiltelefonar er altså viktigare. Greit å vite.
"Det står i bibelen" er eit argument. Der står det også at du skal drepe naboen din dersom vedkommande jobbar på søndag, at slavar er ok å piske, homoar skal steinast og at flodhesten er det flottaste gud har skapt. Det er også ein historie om ein 500 år gamal mann som fekk med seg sine 100 år gamle søner, bygde ein båt, henta pingvinar og kenguruar for å redde dei ombord i nemnde båt som til slutt stranda på eit over 5000 meter høgt fjell i Tyrkia.
Dette trur folk på. I Norge. I 2017. På Facebook.

Av andre religiøse fantastar har vi sjølvsagt dei som meiner at islam er ein fredleg religion, men hvis du spottar Allah, så bør du halshoggast. Vidare har vi dei som meiner at Israel og jødane kun forsvarer seg og sitt territorium, og at dei aldri har gjort noko gale mot t.d. palestinarane.
Altså... du MÅ ikkje forsvare alt som di tru måtte komme opp med.

Det alle dei religiøse skrullingane har til felles, er at alle meiner dei trur på  den rette guden.


Innvandringsmotstandarar. Det er ok å være kritisk til innvandring, men det må være tufta på eit nokolunde vettugt grunnlag. Påstandar om at Norge snart vert overteken av muslimske ekstremistar er berre for dum. Etter 50 år med innvandring utgjer muslimske trussamfunn knappe 2,5% av befolkninga, så den invasjonen av muslimar har ikkje lukkast i særleg stor grad.
Kombinert med innvandringsmotstand, så ser vi også ei frykt for at muslimar skal begå terror her i landet. Det er ein reell og begrunna frykt, men det vert for tåpleg når det i neste setning kjem "Når skal vi oppleve dette her?".
Vel.... vi HAR opplevd det her....Det som har vore av terroranslag i Norge har imidlertid stort sett vore begått av høgreekstreme. De veit, slike som hevdar at muslimane kjem og skal bombe oss...


Hatet mot Arbeidarpartiet. Av ein eller annan grunn er det eit djupt hat mot Arbeidarpartiet i visse kretsar. AP får skulda for det meste, og i dei verste tilfella så står AP bak sataniske pedofile orgiar. Og det er iallfall heilt på dei reine at AP sjølve stod bak 22.juli. Hvis det verkeleg fant stad noko spesielt 22.juli da. Det er slett ikkje sikkert. Meinar atter andre.
Sukk.
Ja, det er så ille at Norge er eit diktatur som er heilt ulevleg å bu i.
Men klarer desse personane å emigrere? Neppe. Sjølv om det er aldri så ille å bu her.


Antivaksinefolket. Dei er ikkje mange, men dei bråkar noko innihelsike. Folk meiner i fullt alvor at vaksiner er ein del av t.d. Bill Gates sitt program for å redusere befolkninga her på jorda. Vidare er vaksiner kun eit middel for å kontrollere "oss", og det er iallfall heilt sikkert at vaksiner er giftige, og skal spre sjukdom blant befolkning.
Enkel logikk, som at over 90% av landets befolkning følgjer barnevaksinasjonsprogrammet, og at ein stadig ser ein betra levestandard og høgare levealder prellar av som vatn på gåsa. For dersom det var slik at vaksinar verkeleg  var farlege, så burde jo levealderen gå ned? Logic, it works that way.


Alternativ medisin. Jeezz..... dersom sukkerfrø, healing, øyrelys og trommereiser verkeleg hjalp mot noko som helst, burde det ikkje da vore ei mykje større etterspurnad til dette? Rett nok er alternativ behandling ein milliardindustri her i landet, men det er nok heller grunna lettare plager som stort sett går over av seg sjølv likevel.


Barnevernhatet. Barnevernarbeider er det siste yrket eg kunne tenkt meg. Dei får kun kjeft, uansett. Ein særs viktig jobb der ansatte kan bli trakassert på dei mest horrible måtar. Det er rett og rimeleg med ei lupe på dette viktige arbeidet, men vi kan ikkje oppfordre til å skyte barnevernarbeidarane for det, slik vi ser på fleire stygge facebookgrupper der barnevernet er lagt for hat. Ja, forresten: Før dei blir skotne, så skal dei sjølvsagt voldtakast. Gjerne av ein gjeng.


Frimurarane og katolikkane styrer verda. Ja, frimurarane styrer heile landet gjennom eit slags hemmeleg brorskap der dei gjerne tilber satan og har blodige orgiar med småbarn som middag, lett fritert kanskje?
Høyres det sannsynleg ut? Ikkje for oss normale, men dette meiner altså folk er tilfelle.
Og katolikkane da.... "Hora i Roma" er jo paven, og den påstanden kjem gjerne fra det før nemnde skrothøgre. God kristen retorikk der altså. Og paven er Lucifers representant på jorda. Ikkje nok med at dei trur på ein usynleg venn i himmelen, men dei trur også på ein usynleg fiende i lavaen.
Det desse representantane ofte har til felles er at dei er sterke Israelsvenner, og refererer til ei mengde bloggar og utanlandske nettsider av konspiratorisk art. Dei dei ikkje nemner, eller sannsynlegvis ikkje har gidda å sjekke ut nærare, er at desse nettstadene også har ein enda verre fiende enn frimurarar og katolikkar, nemleg dei som eigentleg styrer heile verda; jødane. Ja, for jødane står bak frimurarane og katolikkane.
Yeah, right.


Jorda er flat. Ja, planeten vår er flat, og er eigentleg ei slags stor skive der Antarktis ligg ytterst på kanten. Det fins stadig fleire som trur på dette, bl.a. ein ganske så kjent rappar, og det er da ein innser at eit eller annan har gått aldeles feil i skuletida. Endatil her i Norge er det ein og annan løk som i fullt alvor påstår at jorda er flat. Kva som er på undersida og kva som skjer dersom ein kjem utfor kanten seier dei ikkje noko om.
I same slengen kan ein jo ta med dei som trur at ein stor planet skal treffe jorda ein gang. Denne planeten, gjerne kjent som Nibiru eller Planet X, skulle eigentleg ha truffe jorda opptil fleire ganger, men det er eit stort problem: Planeten fins ikkje. Unnateke i hovudet på ei openbart sinnssjuk dame borti Wisconsin som hevdar at ho har fått ein implanat fra nokre romvesen som forklarer ho alt kva som skal skje. Men dette og fins det altså nordmenn som trur på, og utbasunerer dette til einkvar som gidd å høyre på, og utruleg nok: Det er det.
Nemner også dei som trur at Barack Obama alt har vore på planeten Mars for å etablere hemmelege militærkoloniar der. Og på månen, som forresten er kunstig og inneheld store løyndomar fra aliens, har vi også etablert basar.Men dråpen som fekk det til å renne over, kom for ikkje så lenge sidan. Ein kjent skribent har fått kreft, og i den samanheng har meiningsmotstandarar godta seg over det.  Og da var begeret fullt.

Dei som syntes det var ok og endatil kosa seg over at vedkommande hadde blitt kreftsjuk, kjem gjerne fra dei ovannemnde gruppene. Det var svært stygt å sjå.


Så derfor Facebook: Dette gidd eg ikkje lenger. Eg beheld profilen min, dog meir skjult enn før, og ei slags side med sykkelturar og fjellturar, men that`s it.

Det var hyggeleg i byrjinga, men det gode forsvant i styggedom etterkvart.
Og nei: Eg lenkar ikkje til desse gruppene og sidene. Det kryr av dei, og det fins altså ingen grenser for kva folk kan lire av seg. Ein treng heller ikkje reise til andre land for å finne galskap, for å sei det slik. Av og til er dei nærare enn ein likar å tru.


Facebook: Takk for meg.

mandag 9. oktober 2017

"Blade Runner 2049" - filmomtale.

Hollywood har alltid hatt ein nostalgifaktor, og eit glimrande døme på det var nyinnspelinga av "It" nå i haust.
Etter ein månad på kino har "It" drege inn milliardar av kroner, og kven veit om ikkje gårsdagens kinobesøk også kan tjene nokre kroner?

Blade Runner 2049 logo.png

Blade Runner 2049 er oppfølgaren til Blade Runner fra 1982 (!), som i sin tur var lausleg basert på boka "Do Androids dream of electric sheep?" fra 1968.
Eg såg originalen alt i 1985, og som så mange andre vart eg sterkt fascinert av den spesielle filmen om Blade Runner Deckard og hans jakt på "replikantar".
Originalen fra 1982 har satt handlinga i Los Angeles i 2019, dvs. om berre to år, og vi kan trygt slå fast at dei framtidsvisjonane har bomma tildels stygt, men det tek ikkje bort det faktum at Blade Runner var ein banebrytande og storslagen sci-fi film.

I mange år har vi såleis venta på ein verdig oppfølgar, og det skulle altså gå heile 35 år. Mykje har skjedd filmteknisk sidan 1982, og det ser ein godt. Eg såg originalen her forrige kveld som oppvarming, og sjølv om det framleis er ein god og flott laga film, så har teknikken gått framover.

Plot:
Vi treffer ein ny Blade Runner, i Ryan Goslings figur i året 2049. Los Angeles er framleis like dystert og regnfullt som i 1982 versjonen, men nå får vi også besøke litt andre deler av USA. Der er det øde og dystert, med eit fraflytta Las Vegas som høgdepunkt.
Gosling har i filmens første halvdel ikkje noko navn, kun ein kode som byrjar på "K", men vert etterkvart kalla "Joe".
"Joe" er også ein replikant, dvs. ein slags menneskelignande skapning som jaktar på tidlegare generasjonars replikantar. Eller: Er han ein replikant likevel? Kanskje han er ein.... bastard? ein krysning mellom menneske og replikant?
"Joe" vert sendt avgarde for å løyse intrikate problem og møter mange slags underlege personar på sin veg. Bl.a. er ein Jesuslignande skapar i Jared Leto sin tolkning og ein slavedrivar i form av Lennie James, sist sett i favorittserien "The Walking Dead".
I den siste timen dukkar også Harrison Ford opp og gjentek si rolle som Deckard fra 1982. Det var verkeleg eit hyggeleg gjensyn, sjølv om han ikkje er nokon ungdom lenger. (Han er fødd i 1942).

Andre viktige personar(?) er ein slags hjelpar i form av ei dataanimert ung dame som hushjelp og nyttig bistand for "K" eller "Joe". Vi har også ei litt striks sjefsdame, samt ei drapsmaskin i ung, vakker kvinneskikkelse som  Leto  sender på jakt.

Det er storslege til dei grader. Eit mesterverk i sci-fi effektar, lys og lyd og you name it.
Men filmen vert kanskje litt lang og for nokon av oss,  monoton til tider? Det rasar ikkje akkurat avgarde i lysfart. Det er heller lite snakk og ikkje så veldig med replikkar i dei over 160 minuttane som filmen varer. Det betyr at filmskaparane har satsa på stemning og effektar som er der i fullt monn.

Vi kan i det minste slå fast at det er ein verdig oppfølgar til ein av dei viktigaste og beste Sci-fi filmar som er laga, og som garantert kjem til å bli ein suksess. Det er veldig greit å sjå 1982-filmen på førehand, og da får ein heller sjå mellom fingrane at ikkje alle spådommar gjekk slik dei trudde den gang. Les: Telefonkioskar (what?), aviser, flygande bilar og sigarettrøyking....
Om verda vil sjå slik ut i 2049 tvilar eg vel noko på, men som filmkulissar duger det iallfall. Håpar eg lever i 32 år til så eg får sjå...

Blade Runner 2049 vert anbefalt alle som på ein eller annan måte likar sci-fi, og har sett originalen først. Men ein kan fint sjå denne utan å ha eit forhold til den første filmen også. Storslegne filmar duger jo alltid.Høgdepunkt:  Leto som gal og genial Jesusetterligning med skapartrang ala gud.

Lavmål: Beklager, men Lennie James duger bedre som zombieslaktar på TV enn som barneslavedrivar.


Terningkast:

Bilderesultat for terningkast 5

søndag 1. oktober 2017

"Askeladden - I dovregubbens hall" Filmomtale

Det er lite som kan slå ihjel tida så godt som ein god kinofilm, og i det høvet har vi teke turen til den splitter nye norske storfilmen, "Askeladden - I Dovregubbens hall."

Bilderesultat for askeladden i dovregubbens hall


Norske eventyr og mytologi har fått eit oppsving siste åra gjennom fleire gode filmar, så som Thale og Trolljegeren. Desse to har vore berekna på eit meir vaksent publikum, og laga på eit heller mindre budsjett. Spesielt gjeld dette hulderfilmen Thale, som til tross for minimale budsjettkroner var sjåverdig.
Det var såleis berre å vente på at det skulle komme noko meir storslagent, og kva passar vel da bedre enn å snekre i hope nokre av våre mest kjende eventyrfigurar, så som Per, Pål, Espen Askeladd og ikkje minst; sjølvaste Dovregubben?

"Plot":
Prinsessa i "landet" fyller snart 18 år, og innan den tid må ho være gift, hvis ikkje så kjem Dovregubben og tek ho med seg inn i fjellet. Den noko eigenrådige 18-åringen nektar å gifte seg med kongens utkåra, den danske prins Fredrik, og rømmer natta før bryllupsdagen. Undervegs treffer ho tilfeldigvis ein ung mann som heiter Espen, som på si side er på veg heim til gardsbruket sitt der dei meir flittige brørne Per og Pål hjelper far så godt dei kan.
Espen, som ikkje verkar som den skarpaste kniven i skuffen, presterer å sette fyr på huset deira, og vert nærast forvist.
Saman med brørne må han så på leit etter prinsessa, som kongen no har utlova klekkeleg belønning for å redde fra Dovregubben.
Undervegs til Dovregubbens hall møter dei tre brørne både huldrer og nøkken, samt stadige konfrontasjonar med den usympatiske danske prinsen.

Om det går bra til slutt?

Gjett om.

Ei teknisk flott framsyning, med inspirasjon fra fleire folkeeventyr og skapningar fra norsk mytologi  pakka inn i delvis moderne språkdrakt.
Det er rett nok einskilde logiske bristar og manglar her og der. Bl.a. kunne det vore meir "æksjen", men nå er dette retta mot familiepublikummet, og for mange halshoggingar høyrer såleis kanskje meir heime i Asbjørnsen og Moe sine nedskrivne eventyr enn på lerrettet.
Det er ellers heilt openbart at nokre av scenane ikkje høyrer heime i norsk landskap, og at nokre hus her og der verkar til å være mistenkeleg inspirert av sør-europeisk byggeskikk.
Det eg likevel stussa mest på var at Espen, som vi vel alltid har trudd har vore den minste i søskenflokken, nå verka til å være like gamal, og faktisk både større og sterkare enn dei eldre brørne.

Denne filmen er såleis ei samansausing fra ei rekkje norske folkeeventyr, og skal visstnok være den første i ein trilogi, alt etter kor suksessfylt denne blir.

Grei underholdning på ein fredagskveld, om enn det ikkje går inn i historia som det største eventyrepos eg har sett. Kan anbefalast dersom ein ikkje har ein skrekkfilm ala "It" å gå på.

Høgdepunkt: Huldrene. Hulder er kult.

Lavmål: At Espen Askeladd er like gamal og større og sterkare enn storebrødrene sine.


Terningkast:


Relatert bildemandag 25. september 2017

Sykkel VM i Bergen, bilder.

Årets største happening på sportsfronten er over, og vi nytta høvet til å ta litt bilder på laurdag og søndag siste helga som meisterskapet pågjekk.

Fredagskvelden måtte vi bortom å inspisere området ved mål/start.

Det er kanskje ikkje så lett å sjå på bildet, men det sit ein vakt mellom dei to bygga. Neppe verdas mest spennande jobb.

Scenen på Torgalmenningen fredag kveld.

Da var det vorte laurdag formiddag, og vi tok turen ut for å sjå på junior herrer sin fellesstart.

Sykkel er litt spesielt i.o.m. at ein kan komme ganske så tett innpå...

Her kjem utbrotet, like etter passering av mål.

Nederland, Storbritania, Canada, Estland og Ukraina var representert.

Hovedfeltet. Det er heilt nifst kor fort dei syklar!

At det går bra....

Det er ein fordel å ha konsentrasjonen på topp.

Danskane hadde eit godt meisterskap!

Eit stort felt på nesten 200 syklistar.

Omsider så tok det da slutt. Men det tok langt kortare tid å sjå dei passere forbi.

Og sjølvsagt måtte vi få ein velt akkurat der vi stod. Ein ryttar fra Slovenia fekk problem.

Det var berre til å komme seg vidare.

Vi fekk flytta oss litt nærare målstreken til neste runde.

Og her kjem den danske vinnar solo over målstreken som nybakt verdsmeistar!

Innimellom alle syklistane og tilreisande fans, så hadde denne dama tatt med seg det glade bodskap. Ho stod her lenge med denne misjonerande plakaten, like ved målseglet. Utan at ho fekk den store responsen akkurat.

Da er vi komne over til damer elite, laurdag ettermiddag.

Damesykling er av ein merkeleg grunn ein idrett som ikkje trekker så veldig mykje publikum. Derfor var det sikkert eit fint unntak å få oppleve tusenvis av tilskodarar i finværet i Bergen.

Logistikken med å få alt på plass er eit kapittel for seg.

Eg fikk tatt ein flagfie med det bretonske flagget tilfeldigvis i bakgrunnen.

Fremre deler av feltet.

Tettpakka, og god fart på dei over 15 mila som skulle tilbakeleggast.

Også her må konsentrasjonen være på topp.

Nederland dominerte denne øvinga, som forventa.

Deltakarar fra heile verda.

Vi nærmar oss bakre deler av feltet.

Dei bakerste når det attstod ca. 4 rundar.

Verdsmeistar Chantal Blaak på storskjerm.

Det er vorte søndag, og vi kom oss omsider opp i Laksebakken. Der var det sinnsvakt mykje folk, men likevel berre ein forsmak på det som skulle vente oss nede i sentrum seinare på dagen. 

TV-brotet gjekk tidleg, innholdande ryttarar fra gjerne litt mindre sykkelnasjonar.

Og så kom feltet...

Tsjekkia i tet. Køyrde dei eigentleg for Sagan??

Belgisk hjelperyttar, Julien Vermonte, heilt fremst. Den einaste på det belgiske laget som ikkje var utpeikt som favoritt eller outsider til å vinne.

Det tsjekkiske laget hadde med seks mann.

Like bak Tsjekkia kom ein stor norsk delegasjon. For tredje gang hadde vi høve til å stille med full kvote, dvs. ni syklistar.

Det er ingen spøk å være hjelperyttar, men forhåpentlegvis er dei tider forbi da vi berre kunne stille med to og tre mann.

Stake Laengen og Jensen gjorde ein stor jobb!

Amund Grøndahl Jansen, her fremst i bildet, imponerte stort!

Det polske laget hadde også seks mann til start.

Ei lita luke ned til dei to siste norske ved dette høvet.

Det sterke australske laget hadde ein av favorittane med i form av Matthews.

Og der er han da også! Ser rett på kamera!

Det spanske laget var heller anonyme, med unntak av de la Cruz som var i eit godt brot på slutten.

Italia hadde også ein favoritt i Trentin.

Britane hadde også full kvote.

Eit fellesstartfelt i VM er veldig stort!

Slovakia, New Zealand, Ukraina

Ser du nokre kjentfolk her?

Colombia er ein svært sterk sykkelnasjon, og hadde bl.a. med Henao som vi ser nærast kamera.

Franrike hadde ikkje med ein seig spurtar denne gang. Heller ikkje Tyskland var spesielt sterke.

køyr på!

Men tek det aldri slutt da...?

Verdsmeistar Sagan var høfleg nok til å kikke inn i kamera.

Sebastian Langeveld fra det sterke nederlandske laget.

Nairo Quintana nærast kamera.

Danmark imponerte!Dei bakre deler av feltet...


Og der kom sistemann.


Masse tilskodarar i sommarvarmen (!)Vi var også forbi nede i sentrum, men der var det så stappa med folk at det var omtrent ikkje mogleg å bevege seg.

Feltet dundrar forbi.

Vi enda opp i Byparken, der det var om mogleg enda meir folk enn på Torgalmenningen. Der var det til alt hell satt opp ein storskjerm, og det var vel difor det var så masse folk der...


Folkehav.

Eg har inga aning om kor mykje folk det var i Byparken denne søndags ettermiddagen, men det var adskillige tusen. 

Kåring av verdsmeistar Sagan!

Så får han køyre i regnbogetrøya enda eit år. Men til neste år skal dei over 5000 høgdemeter i ei rute designa for klatrarane. Og da må han vel melde pass. Eller??