onsdag 7. mai 2014

Kommuneøkonomien

Ein leiar i lokalavisa var bekymra for økonomien til Luster kommune for ei tid tilbake.
Årsaka til bekymringa var at Lustrabadet måtte få nesten ein mill i kommunale tilskot ekstra, grunna høgare driftsutgifter enn venta.

Så kva utgjer ein million ekstra i det totale budsjettet?


Egt har derfor brukt Luster Kommune sin årsrapport for 2013 som greie tal å forhalde seg til.
Regnskapet for 2013 viser at kommunen hadde driftsinntekter på 475 110 512,-
Vi brukar 475 mill for å være enkle.

Utgifter i 2013 var 464 mill, dvs. eit overskot på ca. 11 mill.

Dei totale tilskota fra kommunen, til det kommunale foretaket Lustrabadet KF er såvidt eg hugsar ca. 3 mill, inkl. den siste millionen, give or take nokre hundretusen opp/ned.
Vi brukar 3 mill for å gjere det enkelt.

Kva blir 3 mill av 475 mill?
Jo, det blir under 0,65% av kommunens totalbudsjett.

Men avisa bekymrer seg helst over den ekstra millionen.
Så kva er ein mill av 475 mill?
Jo, det er 0,21% av kommunens totale driftsinntekter i 2013.

Og dette skal liksom øydelegge kommunens økonomi, og være grunn til bekymring?
Dette er useriøs synsing fra redaktøren, som i si tid syntes det var ein god ide at Lustrabadet skulle leggast til Heggmyrane.


Hvis ein nå endeleg skal finne noko å bekymre seg for innanfor kommunale budsjett, så heiter det "pensjon".
Kommunalt ansatte sit på ein ordning som alle private bedrifter anten har avskaffa, eller kjem til å avskaffe så fort dei kan sei "pensjonskapitalbevis".

Dei offentlege pensjonsutgiftene i Luster kjem til å eksplodere i løpet av nokre år, og det burde være ein laaangt større årsak til å bekymre seg, enn ein ekstra millon til besøkssuksessen Lustrabadet. Alt i dag er pensjonsutgiftene det mangedoble av det Lustrabadet må få i tilskot.

Men det er nok sikkert ikkje så interessant å kritisere.


Ellers: Avisa lurer på kvifor det vert større driftsutgifter når det er så mange besøkande? Må det verkeleg vaskast og ryddast oftare når det kjem meir folk? Det lurer faktisk avisa på.
Svaret er: Ja.

Akkurat som t.d. i ein bil, eller eit hus. Kjem det fleire folk inn i bilen eller huset, så må det vaskast oftare.
Avansert? Nei. Faktisk veldig enkelt. Hvis ein vil. Og det vil ikkje redaktøren.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar