søndag 2. mars 2014

Morsomme sitat.

Rundt omkring finn ein masse godord.
Mange av dei vert sagt å komme opphaveleg fra kjente menn som Lincoln, Einstein, Newton eller ein annan stor mann.
Mange av dei er falske, sjølv om eg held ein knapp på at følgande gullkorn er ekte:

"Internett er ei viktig kjelde til informasjon, spesielt YouTube."
Abraham Lincoln.


Men sidan eg er med i lassevis av grupper på Facebook, så har eg eit assortert utvalg her.
Enjoy.


Dawkins er ein, i visse kretsar, berykta ateist. Men han er og professor i biologi,
så heilt dum er han nok ikkje
Sjølv om han kan verke arrogant og bedrevitande, så er dette likevel godt sagt.

Neil deGrasse Tyson er viden kjent i vitskapskretsar, og i motsetnad til Dawkins er han gjerne morsom.
Han skal forøvrig leie nyinnspeilinga av serien "Kosmos",
først sendt for ca. 30 år sidan med Carl Sagan som programleiar.Fra sida "The Thinking atheist". Kommentar unødig.Ang. den tidlegare debatten mellom Bill Nye og kreasjonist Ken Ham.
Spikaren på hovudet.


Den katolske kyrkja slit. Heldigvis. Og litt av forklaringa finn vi kanskje her.Om "same-sex-marriage", noko mange slit med, også her i landet. Men heldigvis slepp vi problemet med skattereglar for kyrkjene her i landet. Det er da noko.Astrologi er noko av det dummaste eg veit, 
og serien "The Big Bang Theory" er openbart av samme oppfatning.Dessverre. Bønn og alternativt møl har ikkje redda folk enda.
Fra "I`m proud to an atheist".Bedre kan det vel knapt seiast."Vi stammar fra apene!"
Nei, det er nok ikkje så enkelt som dette sitatet viser.Alt for mange krev respekt.
Sorry, du må fortjene det først.
Og til slutt, Carl Sagan:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar