mandag 9. desember 2013

Ein kveld i det lyriske hjørnet.

Av og til kjem ein over dei reine gullkorn.


Nrk er det stedet som skaper mer tilhørighet til nazisme og terorisme 
Nrk styres av å avkristning ånd.
De kriste må nå løfte sitt kors sin tro og stå sammen på klippen som bærer kirken.

Når Nrk tar tak i muslimske krav så har den Norske befolkning rett til å reagere 
Ja å hate en så ondskapsfull handling
Nekte korset nekte den stakkars grisen
og nekte norske barn å synge borbønne.
Eg og heter en slik handling
Eg tror på kjærligheten og vet at den seiret over ondskap her tillands
Egenskapen tapte nå stormer den frem med trusler
Kringkast.sjef føler seg truet men selv kan han true for det er rett politikk
Hat mot Jøder og kristne er rett kurs.
De sier der på maktens trone at kristne og jøder er hysteriske.
Vel heller den en barnemordere
Umoralske og pengekjære med makt.
Psykologer lovsettere i den verden er ond.

Eg håper unger som vokser opp krever mer av kjærlighet
Og at de voksne kaster sitt begjær i søpla der det hører hjemme.
Lenge leve fedre og mødre kamp for frihet
gjestfrihet likeverd.
I kjærlighet gror Norskarven
Det vil blomstre en dag

Ugraset med merkelapp "humanetiker"
Visner og brenner!!

Det er ikkje det hjelpelause språket som er verst. Folk kan jo ha lese og skrivevanskar, så det er dårleg gjort å gjere narr av skriveleifar.

Det er den avsindige propagandaen og nærast hatske stemninga som er til å reagere på.

NRK er altså staden som skapar "tilhørighet til nazisme og terorisme".
Javel? Rett nok ser eg gjerne helst sport og nyhende på NRK, men der er det iallfall lite nazipropaganda å spore. Heller ikkje i dei flotte naturprogramma som eg finn svært interessante er det lite slikt, ikkje eingang eit bittelite hint om korleis lage ei bombe.
Statskanalen styres også av "å avkristning ånd".Uh?? Det er gudstjeneste på både radio og TV.

NRK tar også tak i muslimske krav. Som er kva slags krav?
"Nekte korset nekte den stakkars grisen".....   Altså, eg har seriøse problem med å forstå kva som meinast. Er det eit problem at muslimar (og jødar) meiner at grisen er eit ureint dyr? Smakar godt på julekvelden gjer nå grisen uansett.
Så er det eit par linjer som er svada, før det går i gang med at "hat mot jøder og kristne er rett kurs". OK, seier NRK det? Nå skal vi være på vakt mot jødehat og ekstremisme i eikvar form, men det er nok lite jødehat i kringkastinga.
Ei linje om "barnemordere". Som kanskje er meint til å være muslimar. OK, det er ikkje slik at alle muslimar er barnemordarar da. Når eg tenker meg om var den største barnemordaren her i landet faktisk norsk, og openbart muslimhatar.

Nokre linjer til med usamanhengande babbel, før ugraset "humanetiker" skal visne og brenne.
Vel, det ser ikkje slik ut. Medlemstalet i HEF går nemleg stadig opp, i motsetnad til f.eks. i DNK.

Eit usedvanleg pussig dikt, eller kva ein skal kalle det.
Det osar forakt mot alle som ikkje er slik som "lyrikaren" bak er. Skikkeleg hjertevarme altså.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar