torsdag 31. oktober 2013

Ein hyggeleg kveld på Tunet

Forrige fredag hadde vi quizkveld.
Det er ei stund sidan sist.

Nå gjorde vi comeback på "hotellet" som sidan forrige gang er vorte til "Tunet".

Eg skal ta konklusjonen først: Veldig bra!

Gaupnetunet som det no heiter, har eigentleg alle føresetnader til å bli ein suksess. Det ligg midt i bygda, og bør være mogleg å drive året rundt.
Rett nok er dette den gamle messa for funksjonærane til Statkraft på 80-talet, men ei viss oppgradering siste månadane har gjort seg.
Og ikkje minst: Det har minka på skogen rundt om.
Sidan dette er midt i sentrum, så var akkurat det svært velkome. Kommunesenteret gror att av bjørk, osp, malplasserte grantre og grusomme blomsterbed som i haust har fått besøk av både sag og spade. Det burde vore meir av slikt.

Ein heil del folk kom det på quizen også. Talde i underkant av 80 personar, og det må vi sei oss godt nøgde med. Hvis deltakarane kunne ha det triveleg, drikke nokre øl, og i tillegg få litt auka kunnskap, så da er kvelden fullkomen i mine auge.

Det vart forøvrig veldig jamnt, reint resultatmessig. Berre eit halv poeng skilde dei to beste laga. Og for all del: Det var slik resultata vart. Laget "Levande kvinnfolk & lys", har jo vunne mengdevis av ganger før, men til tross for ein solid sluttspurt på siste runde, så måtte dei altså bite i graset for "Inst i Ståvao".

Mange som er med på quiz seier at "jammen eg er no berre med, eg kan jo ingenting".
Vel. For det første så er ikkje dette det mest seriøse arrangementet på jord, og det viser seg gang på gang at folk kan mykje meir enn dei trur. Og når fleire personar set seg saman til lag, så kan dei til slutt veldig mykje.

Så eg er ein smule imponert over dei mange gode svara som kjem inn.

Og til sjuande og sist: Vi gjer dette for å ha det moro. Bygdefolket er ikkje av dei kjappaste å få ut alltid, så kan vi samle 80 øldrikkande personar ein fredagskveld, så er det bra. Kanskje det vert slik at Tunet kan tjene nokre kroner på dette også? Får håpe det.

Nå eit stemningsbilde.


Eg har ein del bilder til, men ein skal som kjent ikkje legge ut bilder utan samtykke fra den fotograferte.
Iallfall bør ein ikkje gjere det. Og iallfall ikkje kombinert med øl.


Vi satsar på ein ny quizkveld i romjula. Det vil i såfall bli fjerde året, og antaglegvis følgjer vi tradisjonen, og tek 30.desember i bruk til dette. Nærare info kjem når det nærmar seg.
Velkommen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar