lørdag 21. september 2013

Sikt

Når ein køyrer bil kan det være fint å sjå kva som skjuler seg rundt neste sving.
Det går jo ikkje, hvis ein ikkje tilfeldigvis er synsk. Og det er det ingen som er.

Dersom det ikkje er ein sving, så er det kanskje busker og kratt som stenger for utsikta.
Eksempel på slikt treng ein ikkje reise så veldig langt for å finne, og eg har visst påpeika dette før, utan at det har skjedd noko. Utan at det var ei bombe akkurat.

Kommunen hadde ein ryddeaksjon nedanfor Pyramiden for eit par år sidan.
Det var vel og bra, men kvifor stoppe der?
Fint vart det også.


Som det går fram av desse bilda er ikkje sikta den beste når ein skal ut fra parkeringsplassen.

Dette bildet tok eg forrige veke, og bak busker og ustelt kratt står det ein to-tre bussar. Nå er det vanleg at bilar køyrer fra Øyagata og ned her, så her skal ein være ein smule forsiktig.
Det burde nå likevel være mogleg å få vekk mikrojungelen her. Det ikkje berre ser stygt ut, det er også trafikkfarleg.

Utkøyrsla fra den andre sida er ikkje bedre. Bakom her har posten sorteringa si, og det er også sjanse for at ambulansen kan komme forbi. I tillegg kjem dei som jobbar her, og alle dei som ikkje bryr seg om innkøyring forbode skilta.
Det skulle ikkje være vanskeleg å sørge for litt betra sikt her og. Det er godt førebyggande trafikksikringsarbeid å få vekk det stygge krattet her, og det er adskillig billigare enn å ta seg av ein som havnar på sjukehus etter ei trafikkulukke.


Så oppfordringa i år: (Som i fjor og året før det) Få vekk dei sygge og ustelte kratta som ikkje tener til anna enn å samle søppel.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar