onsdag 14. august 2013

Stortingsvalget 2013

Da er det valg att, til sjølvaste Stortinget denne gang.
Og det må vi jo være med på. Har stemt i alle år sidan eg fekk stemmerett, unntatt første året, i 1983, da eg ikkje rakk heim etter ein fotballkamp. Jøss, 30 år....?

Før ein skal stemme, så må ein vite sånn ca. kva ein skal stemme på.
Her i fylket er det ikkje så himla mange alternativ i høve til andre fylke, men det er ein del raritetar likevel.
Det er 13 lister, og kun eit mindretall av dei har realistiske sjansar til å få inn ein representant eller to.

Eg gjekk inn på Fylkeskommunens nettsider for å sjå kva slags parti som hadde liste her, og her er dei.
Startar med det partiet som var øverst på lista til Fylkeskommunen, og tek det så nedover i same rekkefølgje.


Det partiet som stod først var De Kristne. Der er det åtte kandidatar, og alle er heimehøyrande i Ytre Sunnfjord eller Førde. Ei fin blanding av kvinner og menn, og bra spenn i alder også. Den eldste er fødd i 1930, og den yngste i 1982.
Men dei står for ein politikk som var heimehøyrande i ein annan tidsalder, jfr. deira syn på abort og homofile. Kva er det med religiøse og sex eigentleg???
I søppelet med denne lista. Ja, og så berre sunnfjordingar da..... hø-hø.
(Dog, i høve til eit anna miniparti, Norges Kristne, så framstår De Kristne som ein lystig gjeng. Norges Kristne ser mest ut til å ville innføre heksebrenninga att, så eit godt råd er: Ikkje googlesøk på Norges Kristne, for ein veit ikkje om dette er ein spøk eller alvor, og dessverre: Det er alvor.)

Neste parti ut er Demokratene i Norge.
Eit snodig navn på ein snodig gjeng? Det er ti kandidatar, derav åtte menn. Dei er i alderen fra 48 til 69 år, så dette er det nok etterkrigsgenerasjonen sitt parti. Skulle ein tru. For oppslutninga har vore lita. Og oppslutninga vert nok ikkje større her i fylket, for av alle dei som står på lista til demokratane, så er det berre to som har adresse i Sogn og Fjordane....
Søppelbøtta next.

Framstegspartiet i Sogn og Fjordane har ti stk. på lista si, og av dei er det sju menn. Den profilerte førstekandidaten har sagt og gjort så mykje rart, at han hadde eg gladeleg stroke hvis partiet hadde vore aktuelt. Og det kan det jo være. Av dei ni andre på lista er fem fødd på 60-talet, og den eldste av alle kandidatane er fødd i 1947.Det er derimot den yngste på lista, fødd i 1992, og i tillegg plassert som nr. 2, og attpåtil kvinne, som er omtala som eit politisk talent.
Det har eg ingen aning om, men kanskje kan dei klare å få inn ei laus kanon på Tinget?
Ned i bøtta med denne lista også.

Høgre seglar kanskje i medvind, men i Sogn og Fjordane har dette partiet gjort ein del rart. Og da er det den betente personstriden i Flora som ein tenkjer på. Det har vore ei skittentøyvask som har vore direkte pinleg.Det sømmer seg ikkje for "de dannedes parti" å oppføre seg slik.
Dessutan får dei mykje fokus for ei fjordkryssing oppi Nordfjord ein stad som har skapa eit stort engasjement i fogderiet der.
Men lista ser forsåvidt OK ut. Det er seks menn og fire kvinner, og eit aldersspenn fra 1952 til 1986. Kandidatane er spreidd utover heile fylket, og det er jo bra.
Men all kranglinga i Flora Høgre gjer at eg kastar denne lista i bosset også.

KRF, (som neppe står for Knut Røneids Folkeparti), er neste. Dei har også ti kandidatar, seks menn og fire kvinner. Dei har gledeleg nok ei kvinne på topp. Kandidatane er spreidd utover heile fylket, og alderen spenner fra den eldste som er fødd i 1957, medan den yngste er fødd i 1992. Her er det omsider kjentfolk med, men det er dessverre ikkje nok til at eg kan stemme på dei. Eit religiøst parti? Det er overhovudet ikkje aktuelt å stemme på noko slikt.
Bossbøtta her og.

Kystpartiet har berre sju kandidatar, og får vel heller ikkje så mange fleire stemmer.
Dette må være eit parti for dei spesielt interesserte. Og det ser vi på kandidatane også. Tre av dei, deriblant listetoppen, kjem fra samme plass....  Den eldste av dei sju kandidatane er fødd i 1937, og den yngste i 1973. Det er kanskje ikkje noko bombe at nesten alle kjem fra....kysten....
Kystfolket har sjølvsagt ikkje håp i havet(!) om å få inn ein einaste kandidat på tinget, og ei slik listesamansetning appellerer neppe til så mange andre enn dei som står på lista heller.
I søppelbøtta!

Miljøpartiet de grønne i Sogn og Fjordane er neste liste, og dei burde i det minste hatt valglista si på nynorsk.
Dette partiet ser ut til å gjere det bra på landsplan, men her i fylket ser det heller ut til å være eit kommunalt engasjement. Av dei ti på lista er nemleg seks fra Aurland, og det er jo ikkje akkurat verdas, eller fylkets, største kommune. Av dei dei fire siste kjem tre fra Førde og den siste er fra Flora.
Alderssamansetninga er fra 1955 til 1995, og det er sju menn, og tre kvinner.
Dette partiet har kanskje ein del gode saker, men i eit anna fylke presterte dei å plassere ein av landets verste og mest usmaklege konspirasjonsnissar på lista, så det er absolutt ikkje aktuelt å stemme på denne gjengen. Men dei får sikkert nokre stemmer i Aurland.

Piratpartiet stiller også liste i fylket, og med fire menn på lista, så er det alt. Dei fire karane er i alderen 19 til 40 år, og heimehøyrande i alle tre fogderia. Det er da noko, men det fjernar ikkje inntrykket av at dette er eit protestparti for datanerds.Og det er vel det dei er. I andre viktige saker framstår dei usynlege, men dei har ikkje sjanse til å komme på Stortinget uansett. Kanskje kan dei kapre noko nerdestemmer her og der.
Ikkje aktuelt.

Raudt. Ja, dette er gjengen som for berre nokre år sidan syntes Pol Pot var ein OK fyr.....
Altså, med ei slik historie, så kan ikkje denne revolusjonære gjengen takast seriøst skulle ein tru. Uansett har
dei fått ti personar med på lista, og ikkje uventa er det Høyanger som har flest kandidatar, deriblant toppkandidaten. Dei har seks menn på lista og da er det neppe noko bombe at det er fire kvinner også. Den eldste er fødd i 1955, og den yngste i 1983.
Den store feilen med Raudt er den horrible historiske bakgrunnen, samt at dei trur at våre næraste allierte og handelspartnarar er Styggemannen sjølv. Dei får ingen fra Sogn og Fjordane inn på Tinget, og det er sikkert like bra.
I bossbøtta.

Senterpartiet har ein av sine bastionar her i fylket, og slik vil det vel fortsette. Førstekandidaten er den same gamle, og med på lista er det ni andre. Kjønnsfordelinga er faktisk seks kvinner og fire menn, og dei kjem fra heile fylket, endatil herfra kommunen. Dei er fødd i fra åra 1956 til 1992.
Dessverre har førstekandidaten trampa så jekla masse i klaveret dei siste åtte åra, at det er fullstendig uråd å stemme SP.
Spørsmålet er vel heller kor mange feilgrep partiet kan tåle fra ein såpass profilert politikar.
Over og ut.

Så er det Arbeiderpartiet, som gjerne kunne skifta navn til Høgre Light for min del.
Dei har ti kandidatar, sjølvsagt, og har to noværande stortingsrepresentantar på topp. Utan at det treng å bety så mykje. Fin fordeling i kjønn, og ditto i alder og geografi. AP har vel programfesta det meste ang. dette. Her er det også kjentfolk på lista, men det forhindrar ikkje inntrykket av at AP ser ut til å være prega av såkalla "regjeringsslitasje". Toppane i partiet ser faktisk ut som dei ikkje trur på attval sjølve eingang, og det å plassere regjeringas sterkaste kort i uraisposten som helseminister kunne umogleg være eit sjakktrekk.
Heile Ap ser faktisk ut som dei treng ein pause fra regjeringsansvaret.
Ikkje akuelt å stemme på denne slitne gjengen.

Venstre er det eingang så store partiet som ikkje har innsett at dei no berre er eit lite parti for lærarar og akademikarar. Her i fylket har dei ti kandidatar, derav seks menn. Her er det folk fra heile fylket, og i alderen 26 til 54 år. Men kva meiner denne gjengen eigentleg? Nei, det er ikkje godt å vite. Partiprogrammet er som hos dei fleste andre, tek du vekk partinavnet, så er det mest uråd å vite kven det er.
Anonym gjeng utan profil som tiltalar lite.
Ikkje aktuelt.

SV har vore åtte år i regjering, og mykje tyder vel på at nok er nok. Dei har ete kamelar i årevis, og vil sikkert tjene på å komme i opposisjon att.
Her i fylket stiller dei med ti personar, og med seks kvinner så er dei, sjølvsagt i fleirtal. Kvinne på topp også, det er som forventa av dette likestillingspartiet. Og det er den stooore feilen med SV. ALT skal være likt, det er såååå kjeeeedelig.....
Sjølv om kandidatane er spreidd over heile fylket, og dei har alderssamsetning fra 22 til 63 år, så er inntrykket av SV: Kjedelig.
Og eg stemmer ikkje på kjedelige parti.


Vel, da har eg gått igjennom heile lista, og ikkje funne eit einaste parti utan tildels mange feil eller manglar.

Men nå har eg alt førehandsrøysta, så da er det vel for seint.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar