torsdag 18. juli 2013

Kva skjer med dei gamle barnehagane?

Oppdatert 3.3.2014:

Og i dag såg det slik ut.
Det er no blitt eit område ideelt for nye bustader.
Men det er ein ting som manglar. Eller rettare sagt: Det er ein ting for mykje.
Oppdatert 18.2.2014:


Da er det ei glede å oppdatere denne.
Rivingsarbeidet ser ut til å gå mot slutten, iallfall for Gaupne Barnehage.

Slik ser ut i dag:

Eg hadde ikkje blitt lei meg om den gamle rønna i bakgrunnen, dvs ungdomshuset, hadde enda sine dagar også.
*************************************

Nå er det snart to år sidan den nye superbarnehagen opna. Det var etter ei tids byggetid og planlegging, så da kunne ein kanskje forvente at dei gamle barnehagane vart omgjort til noko rett etterpå?


Tok ein runde med fototapparatet forrige dagen for å sjå forfallet an.

 Grandmo barnehage var eit enkelt bygg, og definitivt ikkje planlagd som barnehage. I dag ser sandkassa ut til å merke vær og vind...
 Desse leikeskura har nok hatt besøk av nokre tøffingar som gjerne ville teste kreftene sine på nokre plankegjerder...
 Inngangspartien ser i dag ikkje ut. Er huseigar nøgd med tilstanden?
 Dette området, mellom barnehagen og idrettshallen, gror stadig meir att. Vedlikehall på bygninga er fraværande.
 Leikestativa er ikkje lenger trygge for småtassar.
 Også Gaupne barnehage byrjar å merke vær og vind. Om det er vinden eller ein dust som har slengt ut søppeldunken er uvisst.
 Leikeskura er brotne opp, og det vert neppe bedre med åra.
Trea veks sjølv om barnehagen er nedlagt, men her er i det minste ein del leikestativ fjerna.

Dette er midt i eit bustadfelt. 

Leikehytta og båten var fine i si tid, i dag er dei herja med. Og trea veks....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar