onsdag 5. juni 2013

Du skal ikkje stjele sykkelen min.

I gamle dagar, dvs. på 70-talet, hadde vi eit fag på barneskulen som heitte "Bibelsoge".
Det historiske aspektet med kart og greier syntes eg var litt spennande, men det åndelege greiene fall på steingrunn. (Eg var 10-12 år og hadde sett måneferd på TV)
På den tid var ein del av undervisninga at vi skulle lærast opp i Den Rette Tru, som jo var slik som lærarane sjølve hadde lært, ca. 100 år tidlegare.
Bl.a. skulle vi pugge dei ti bod, desse påboda som Moses fekk på Sinaifjellet hvis eg ikkje hugsar heilt feil.
Dei tre første boda skulle være om Gud, medan dei sju siste var om vårt tilhøve til andre menneske, "Du skal ikkje slå ihjel" og slike sjølvsagte ting.
Forutan desse påboda skulle vi pugge tolkinga av boda, nemleg dei etterkvart berykta "Det er:"

Og dette måtte vi kunne. På rams. Men vi pugga også salmevers, noko som eg heller ikkje har hatt så mykje nytte av i ettertid.

Nåvel.

Dei ti boda bør supplerast med eit nytt.
Årsaka er den fantastisk morsomme statusen eg såg ein av mine FB-venner hadde her ein dag.
Vedkommande var åpenbart ein smule.....øh....indignert (?).... over at ein eller anna sullik hadde reist med sykkelen hans/hennar.
Sykkelen vart seinare funnen att.
Eg oppdaga denne statusen i går, og måtte le godt.

Så derfor vil eg føreslå eit nytt bod, dog ikkje i steintavleform, men på eit såkalla sosialt nettverk:

"Du skal ikkje stjele sykkelen min"
Det er: Du skal lata andre sine syklar stå i fred, og ikkje røra ved dei, eller burtta dei, eller på noko vis gjere sykkelen skade. Likeeins skal du halde din eigen sykkel fri for støv og rusk, og du skal nytte sykkelen din så ofte du kan, slik at du kan ha det godt og får leva lenge i landet.


Så det så.
Sykkel er viktig.

1 kommentar: