mandag 6. juli 2020

"Ukjent soldat" TV-serie, omtale

Nå i mai kom miniserien "Ukjent soldat" ut på strømmetenester.
Netflix vart mitt valg, og eg slukte denne briljante finske serien i to jafs.

A theatrical release poster of the film featuring a Finnish soldier carrying a machine gun tripod through a foggy forest.

"Ukjent soldat" er basert på Vaino Linnas roman fra 1954. Han var sjølv soldat under andre verdskrig, og deltok bl.a. i den såkalla "Fortsettelseskrigen" som Finland førte mot Sovjet.
Som vi alle veit måtte Finland avstå store landområder etter Vinterkrigen halvanna år før, men med nazitysklands invasjon av Sovjet sommaren 1941, så gikk Finland også til angrep mot den mektige naboen i aust. Finland ville ta attende landområda dei måtte avstå, og det er dette felttoget som er bakgrunn for romanen og dermed også TV-serien.

"Ukjent soldat" følgjer ikkje ein hovedperson, men vi vert litt lausare kjent med ei rekke soldatar og offiserar i den finske hæren. Kameratskapet som soldatane føler til kvarandre, hiarkiet mellom offiserar og soldatar, meiningslause handlingar, krigens råskap og barbari..... alt vert skildra fra synsvinkelen til dei vanlege soldatar. Soldatar som gjerne vert ofra som kanonføde mot det som etterkvart skal bli ein uovervinneleg krigsmaskin i form av Den Røde Arme.

Kva slags figurar møter vi så?
Jo, t.d. den unge offiseren med sin trofaste forlova. Han er fra ein velståande familie av militærslekt, og føler fedrelandet kallar. 
Vi møter underoffiserar som utfører dei ordrar som vert gitt, uansett kor heilville dei møtte framstå.
Vidare treffer vi høgtståande offiserar som knapt bryr seg om soldatane i det heile tatt, så lenge dei gjer som dei får beskjed om.
Men mest av alt er dette altså beretninga sett fra heilt vanlege unge menn sin synsstad, krigens meiningslause og endelause voldsorgiar.

Konfliktar oppstår når krigslukka byrjar å snu. Da er det den erfarne soldaten fra Vinterkrigen som må trå til. Som hardfør gardbrukar uti villmarka er han vand med å klare seg, uansett tilhøve. Spørsmålet vert berre: Er det for mykje endatil for denne dyktige mannen?


"Ukjent soldat" baserer seg på Linnas eigne observasjonar og opplevingar som soldat under krigsåra. Boka vert, med rette, rekna som eit av finsk litteraturs aller største meisterverk, og spør du meg, så fortjener denne serien nesten samme status.
Det er ein, etter finske tilhøve, dyr og stor produksjon. Kritikkane heime i Finland var blanda, der mange av dei kritiske røystene gjekk på den brutale framferda som også dei finske soldatane stod bak. 

TV-versjonen er på fem deler, med kvar episode på i underkant av time kvar. Det er også ein langfilm-versjon på knappe tre timar.

Så, er dette bra TV?

Utan tvil. Dei finske soldatane snakkar... ja... finsk. Sovjetarane snakkar russisk. Slagscener er påkosta, kostymer og rekvisittar ser, etter mitt enkle auge, ut til å være ein ekte finsk hær anno 1942. Slik er det ytre av høg klasse.
Men det er altså den vanlige soldats opplevingar som gir inntrykk. Unge menn som dreg ut i ein meiningslaus krig, forført av stormannsgalskap og urealistiske draumar fra forvirra statsleiarar.
Det er som nevnt brutalt, og noko happy ending kan vi nesten sjølvsagt berre gløyme.

For som vi nå veit: Fortsettelseskrigen enda med finsk tilbaketrekning, og kapitulasjon med enda verre vilkår enn det dei hadde fått etter Vinterkrigen. Enda større landområder måtte avståast til Sovjet, og Finland måtte betale ei stor krigserstatning attpå. 
Verst av alt var likevel at over 60000 finske soldatar vart drepne i dei blodige kampane, eit veldig antal når vi veit at Finland hadde ei befolkning berre noko større enn Norge.

Hvis du framleis ikkje har sett den beste nordiske krigsfilm/TV-serie nokon gong, så gjer det. I kveld.

Bilderesultat for terningkast fem


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar