tirsdag 28. november 2017

Norsk narkotikapolitikk, og dei fatale konsekvensar det fekk for oss.

Oppdatert mandag 15.6.2020:

Mangt og mykje har skjedd sidan denne posten vart oppdatert sist, og eg har vore heldig siste halvåret, og møtt mange flotte menneske.
Eg har skreve meir om dei tidlegare.

Nå har det gått noko tid sidan rusreformutvalet la fram si utredning, faktisk eit halvt år. Sidan den gang har ikkje debatten akkurat stilna, heller tvert om. Den kokar meir enn nokon gang, og ei rekke forunderlege innspel har kome, og eg tenkte å sjå på nokre av dei raraste, samt å fortelje litt om korleis debatten føregår, sett fra min ståstad.

Det er, dessverre, svært mykje å ta tak i, og eg har ikkje kapasitet til å ta føre meg alt.
Eg vil byrje med politimeisteren i Vestland, som i byrjinga av mai hadde eit innlegg på plass i ei rekkje lokalaviser her på Vestlandet.
Eit heilt berettiga, og endatil velmeint tips til Vestland politidistrikt etter å ha lest dette: Bruk nokre kroner på ein kommunikasjonsrådgjevar.
Innlegget til Politimeister Songstad er kanskje det mest usammenhengande, forvirrande og sjølvmotseiande innspel i debatten på mange år. Det er faktisk ikkje råd å forstå kva han meiner, og han ønsker å innføre eit nytt begrep i norsk straffepleie, nemleg ei øvre aldersgrense på 18 år. I praksis; Dei som er over 18 år kan sleppe straff, medan dei under fortjener straff.
Forvirra?
Eg sit her med innlegget framfor meg, og eg siterer: "Vi mener likevel at forslaget om avkriminalisering kun bør omfatte de tyngste brukerne, og iallfall ikke ungdom under 18 år"

????????

Vidare: "Oppfølging skal være frivillig, og helt uten konsekvenser......ovenfor dem som nekter. Nei, vi mener ikke at ungdom som bruker narkotika bør straffes. Tvert imot. De skal få hjelp. Men den bør ikke være frivillig".

Første del av utsagnet er enten heilt feil, eller blank løgn. Manglande oppfølging FÅR konsekvensar, men dei vert sivilrettslege, ikkje strafferettslege. 
Politimeisteren i Vestland seier tidlegare i innlegget at han har lest heile utredninga. Men da har vi ein øverste leiar for politiet på Vestlandet som ikkje har forstått innhaldet i utredninga evt. at han er ein løgnar. 
Det får være opp til kvar einskild å bedømme kva han er.
For ordens skuld; Eg trur han ikkje har forstått utredninga.

Og så presterer han altså å sei at "ungdom ikke bør straffes", 13 linjer etter at han har sagt at avkriminalisering ikkje bør gjelde ungdom under 18 år. 19-åringen kan altså røyke i fred, med 17-åringen skal vi straffe, før han så seier at sistnemnde skal få hjelp, ikkje straffe, men hjelpa skal ikkje være frivillig. I norsk helsevesen skal det svært mykje til før vi bruker tvang. Politimeisteren tøyer dette begrepet laaaaaaaangt.

Igjen: Ein korrekturlesning av debattens mest forvirrande og usammanhengande innlegg hadde vore ein god ide.
Men overraskar det meg?
Nei, dette er politiet i Bergen og Vestland, distriktet som sender 14 politifolk og narkohunder for å leite etter hasj (som dei ikkje finn) etter eit mildt sagt kontroversielt besøk på Flora vidaregåande skule, samstundes som det samme politidistriktet henlegg 90% av alle overgrepssaker, verst i landet. 
Det same distriktet som brukte fire veker på å trykke "videresend" på ein e-post eg sende til dei desember 2017. Ingenting forbausar meg med dugløysa på leiarnivået i Vestland politidistrikt lenger.La oss nå sjå på eit par andre innspel, og i det høvet passar det bra å nevne rariteten "Foreldreoppropet mot narkotika" som såg dagens lys i byrjinga av mai 2020. Utad ser dette ut som eit tilforlatleg og ryddig opplegg, men det viste seg snart at dette var lysår fra å være det som det gav seg ut for å være. 
"Foreldreoppropet" er ikkje noko slikt i det heile tatt, men ein slags krampetrekning for å framleis få høve til å straffe dei som velgjer å bruke eit anna rusmiddel enn alkohol. Ikkje overraskande er det Norsk Narkotikapolitiforening og IOGT som står bak. NNPF har forlengst blokkert meg fra å kommentere på FB-sidene deira, og det tok neimen ikkje lang tid før eg var blokkert fra dette oppropet sine sider også, faktisk berre nokre minuttar etter at eg (for første gang) svarde styreleiaren i NNPF direkte.
Han påstod nemleg at "legaliseringsbevegelsen ikke eier skam", noko eg fant svært sårande og provoserande all den tid eg mista min nesteldste sønn som ein direkte følge av forbudspolitikken som han går i bresjen for.
Kva gjorde så dette ryggradslause "Foreldreoppropet"? Jo, som forbudsfolk flest, når dei vert konfrontert med dei mørke sidene av sin eigen politikk; Dei blokkerer og sletter. Styreleiaren i NNPF tok så og redigerte innlegget sitt til å omfatte "DELER av legaliseringsbevegelsen", for han meinte jo ikkje meg så klart, men tok likevel å sletta og blokkerte meg.

I ein anna tråd på det samme "Oppropet", så etterspurde eg dokumentasjon på deira påstand om at norske ungdommer bruker minst narkotika i Europa. Dei kom så med den fem år gamle, og svært svake undersøkinga fra ESPAD. Svak, fordi svarprosenten er tildels svært låg, og såleis ikkje er særleg mykje verdt. I tillegg er det altså kome fleire undersøkingar i ettertid som viser andre resultat. Og som prikken over "I-en": ESPAD-undersøkinga dei viste til fortalde oss at Norge slett ikkje er den beste i klassen, vi er på fjerde plas. Legg der til at vi er på andreplass på både tobakk og alkohol, lovlege men strengt regulerte varer, enn vi er med narkobruk blant unge. Det burde såleis være opplagt kva som fungerer best.
Men vips, så var eg altså blokkert.

Sidan eg sjølvsagt har ein reserveprofil til bruk for nettopp dei blokkeringskåte, så har eg fått med meg alt som har skjedd av aktivitet på "Oppropet" sine sider.
Nokre pussige videoar er verdt nokre ord, ikkje minst Oslo-entusiast og rettferdsmann nr. 1, Jan Bøhler. Eg holdt faktisk ut å sjå heile videoen hans, og konkluderer med at han neppe har lest eller forstått ein døyt av utredninga sitt innhald. Han er endatil frimodig nok til å konkludere med at "denne reformen, den må vi stoppe". Han vil altså fortsette å straffe brukarane, og kjem i tillegg med dei same absurde og feilaktige påstandane som politimeister Songstad gjorde: Bl.a. det at dei ikkje lenger skal reagerast mot folk som vert påtruffen med narkotika på seg. Det er kjedeleg å repetere seg sjølv, men dette er altså anten feil, eller løgn. Politiet skal framleis beslaglegge all narkotika dei kjem over, og alt av salg, produksjon og innførsel vil framleis bli straffa som før. Det er kun bruken og oppbevaring av nark til eige bruk som skal overførast til sivilrettslege virkemiddel.

Ein anna luring på dette "oppropet" sine sider meinte i sin video at dette var ein egoistisk reform, som kun var der for at vi "liberalister skulle få bruke narkotika straffefritt selv".
Altså, hvis det er kronargumentet ditt, da er du berre dum.
Vedkommande måtte vedgå at dette ikkje var spesielt smart sagt, og IOGT beklaga også på eit slags vis. Da eg spurde IOGT sin administrator om dei ikkje burde slette heile videoen, slik som dei hadde gjort med ei rekkje andre innlegg, eksempelvis mine, så fikk eg aldri svar.

Den største løgna eg har sett kom likevel fra ein AP-politikar i Midtnorge. Han hadde nemleg vore på eit "Vekkelsesmøte" i regi av NNPF nokre dagar før, og da hadde han fått vite, at dersom det vart slik som rusreformutvalget foreslo, så var det nå fritt fram å køyre i narkorus. Det hadde han nemleg fått vite av NNPF, så da var det GARANTERT sant.
Det nekter eg faktisk å tru at NNPF har sagt, og eg trur heller at vi berre har (enda ein) lokalpolitikar som ikkje har forstått bæret av kva reforma innebær.
Køyring i ruspåverka tilstand er, har vore og vil forhåpentlegvis forbli, like tabu i framtida som det har vore. Hadde det stått til meg, så hadde vi innført samme regelverk på småbåtar, men det vart visst ikkje noko av det, ein par øl er liksom greit i båten det....
Paradoksalt nok imot stemmene til FRP, som har sagt at vi må få røyke, drikke og spise rødt kjøtt, og altså drikke øl i båten. Men ikkje røyk hasj da! DET er fy.


Eit anna stadig gjentakande argument er at "med auka tilgjenge så aukar bruken". Men dette var ikkje innafor utvalget sitt mandat. Vi synes framleis det er smart å la kriminelle selge dyr og dårleg dop til våre barn, døgnet rundt, og nå byrjar altså erfaringane fra Canada å melde seg. Dei viser, akkurat som intensjonen var, at cannabisbruken blant unge (under aldersgrensa for å kjøpe lovleg) har blitt kraftig redusert. Totalbruken har langtfra eksplodert som ein påstod i ein debatt eg var nå i vinter, den har auka med 1,8%, og altså kraftig reduksjon blant unge. At voksne tar seg ein lovleg hasjblås framfor det langt farlegare rusmiddelet "alkohol" skal vi berre være glade for.
Årets sjølvmål kom fra NNPF i Trondheim som rett ut sa at når folk brukte narkotika, så drakk de mindre ute på byen. 
Som om det er eit problem. Ja, dei kriminelle håver inn ekstra kroner, men det er nå slik vi vil ha det.Det synes å være brei semje om at dei tyngste brukarane skal få hjelp, og ikkje bli bøtlagt lenger. 
Men eg har enda ikkje fått vite kor grensa skal gå, mellom problematisk og uproblematisk rusbruk. 
Så, her er eit forslag; Sjå til Portugal. Så lenge rusbruken ikkje påfører andre problem, så treng vi faktisk ikkje bry oss. Og dei som i såfall bør bry seg, er definitivt ikkje politiet, men helsevesenet. 

Debatten kjem sikkert fortsatt til å koke framover, men uansett er det framgang å spore. Slike debattar hadde aldri eksistert for 20 år sidan, men no har vi altså sjansen til å gjere eit historisk første steg mot ein human og kunnskapsbasert narkotikapolitikk.


Oppdatering, 3.3.2020

Det har gått mange månader sidan forrige oppdatering av denne posten, og svært mykje har skjedd sidan den gang.

Dei siste par månaders hendingar fortjener nokre ord, men dette kan bli ein litt meir omfattande sak, så fram til da:


VI
hadde rett. DE tok feil.
Den gamle posten er arkivert og kan finnast her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar